Skip navigation

DA - Sikkerhed

BEMÆRK: For omgivelsestemperaturer under 40 °C, er den maksimale udgangseffekt for SPA3 800 W. For temperaturer mellem 40 °C og 50 °C er den maksimale effekt 400 W.
ADVARSEL: SPA3 anbefales ikke til brug ved omgivelsestemperaturer over 50 °C.
ADVARSEL: Ansvaret for bestemmelserne om jordforbindelse for hele maskinen ligger hos OEM eller installatør.
ADVARSEL: SPA3 isoleres fra DC-strømforsyningen ved frakobling af strømstikket. Hvis der kræves yderligere måder at afbryde strømforsyningen på, skal de være specificeret og monteret af maskinproducenten eller installatøren af produktet. Afbryderen skal være placeret, så CMM-operatøren nemt kan nå den, og den skal overholde IEC61010 og eventuelle andre relevante nationale regulativer for ledningsføring i det land, hvor installationen foretages.
ADVARSEL: Strømforsyningen (PSU) skal være fejltolerant overfor enkelt-fejl, godkendt af EN60950-1 og tilsluttet til en strømforsyning med en beskyttende jordforbindelse. Ansvaret for bestemmelserne om jordforbindelse og fejlstrømsbeskyttelse for hele maskinen ligger hos OEM eller installatør.

Maskinsikkerhed

ADVARSEL: Slukning eller isolation af SPA3 forhindrer muligvis IKKE uventet bevægelse af maskinen. Det anbefales at brugeren isolerer maskinen fra el-forsyning, trykluft eller andre energikilder i overensstemmelse med maskinproducentens vejledning, før vedkommende går ind i en farezone eller foretager nogen form for vedligeholdelse.

Hvis udstyret anvendes på en måde, som ikke er specificeret af producenten, kan udstyrets beskyttelse blive påvirket.

Nødstopsystemet, der er blevet integreret i SPA3, er designet til at opnå kategori 2 i standard BS EN ISO13849-1:2008. Dette kan være hardwarekonfigureret for at opnå kategori B. Den risikovurdering, der er foretaget af systeminstallatøren, har derfor fastlagt, hvilken kategori der er nødvendig.

FORSIGTIG! Det anbefales på det kraftigste, at CMM-producenten eller den, der eftermonterer, inkluderer en peoridisk test af nødstoppet, hvis monteret, i vejledningen til vedligeholdelse.

SPA3 må kun bestilles gennem Renishaw software. Undladelse af at gøre dette kan resultere i uventet bevægelse af maskinen.