Skip navigation

EL - Ασφάλεια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 40 °C η μέγιστη ισχύς εξόδου για το SPA3 είναι 800 W. Για θερμοκρασίες μεταξύ 40 °C και 50 °C η μέγιστη ισχύς είναι 400 W.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το SPA3 δεν προτείνεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 50 °C.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παροχή γείωσης για ολόκληρο το μηχάνημα είναι ευθύνη του Κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού ή του εγκαταστάτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το SPA3 απομονώνεται από την παροχή ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) αποσυνδέοντας το βύσμα ισχύος. Εάν απαιτούνται οποιαδήποτε συμπληρωματικά μέσα απομόνωσης, πρέπει αυτά να καθοριστούν και να τοποθετηθούν από τον κατασκευαστή της μηχανής ή από τον εγκαταστάτη του προϊόντος. Ο απομονωτής πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από το χειριστή του CMM και να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC61010 και με οποιουσδήποτε εφαρμοζόμενους εθνικούς κανονισμούς καλωδιώσεων για τη χώρα εγκατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το PSU πρέπει να έχει ανοχή ενός σφάλματος, έγκριση σύμφωνα με το ΕΝ60950-1 και πρέπει να έχει συνδεθεί σε τροφοδοσία, η οποία θα περιλαμβάνει αγωγό προστατευτικής γείωσης. Η παροχή γείωσης και η υπολειπόμενη προστασία σφάλματος για ολόκληρο το μηχάνημα είναι ευθύνη του Κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού ή του εγκαταστάτη.

Ασφάλεια μηχανήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διακοπή ή απομόνωση του SPA3 ΔΕΝ μπορεί να εμποδίσει μη αναμενόμενη κίνηση του μηχανήματος. Συνιστάται στο χρήστη να απομονώνει το μηχάνημα από την ηλεκτρική τροφοδοσία, τον συμπιεσμένο αέρα ή άλλες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή μηχανήματος, προτού εισέλθει στην επικίνδυνη ζώνη ή προτού διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης.

Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με τρόπο μη προδιαγεγραμμένο από τον κατασκευαστή, η παρεχόμενη προστασία του εξοπλισμού πιθανώς να παρεμποδίζεται.

Το σύστημα Σταματήματος Έκτακτης Ανάγκης το οποίο έχει ενσωματωθεί στο SPA3 είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνει την κατηγορία 2 στο πρότυπο BS EN ISO13849-1:2008. Σε αυτό μπορεί να γίνει διαμόρφωση του υλικού ώστε να λαμβάνεται η κατηγορία Β. Για το λόγο αυτό με την αξιολόγηση κινδύνου που γίνεται από τον εγκαταστάτη συστήματος κατά την εγκατάσταση πρέπει να καθορίζεται ποια κατηγορία απαιτείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συστήνεται αυστηρά ο κατασκευαστής ή η επιχείρηση μετεξοπλισμού του CMM να περιλαμβάνουν στις οδηγίες συντήρησης έναν περιοδικό έλεγχο του συστήματος σταματήματος έκτακτης ανάγκης και του αντίστοιχου διακόπτη ρύθμισης εάν έχει τοποθετηθεί.

Το SPA3 πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο μέσω του λογισμικού της Renishaw. Σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μη αναμενόμενη κίνηση του μηχανήματος.