Skip navigation

FI - Turvallisuutta

HUOMAA: Kun ympäristön lämpötila on alle 40 °C, SPA3-ohjaimen suurin antoteho on 800 W. Lämpötiloissa 40 ... 50 °C suurin teho on 400 W.
VAROITUS: SPA3-ohjainta ei suositella käytettävän yli 50 °C lämpötiloissa.
VAROITUS: Koko koneen maadoituksen toteuttaminen on OEM-valmistajan tai asentajan vastuulla.
VAROITUS: SPA3 eristetään tasavirtalähteestä irrottamalla virtaliitin. Jos ylimääräisiä eristyskeinoja tarvitaan, tämä täytyy määritellä ja mahdolliset laitteet kiinnittää koneeseen tuotteen valmistajan tai asentajan toimesta. Eristyskytkin on sijoitettava standardin IEC61010 ja asennuspaikalla voimassa olevien sähköteknisten asennusohjeiden mukaisesti sellaiseen paikkaan, jossa se on helposti CMM-käyttäjän ulottuvilla.
VAROITUS: PSU-yksikön tulee olla vikasietoinen, hyväksytty standardin EN60950-1 mukaisesti ja liitetty suojamaadoitusjohtimella varustettuun virtalähteeseen. Koko koneen maadoituksen ja muiden vikasuojauksen toteuttaminen on OEM-valmistajan tai asentajan vastuulla.

Koneen turvallisuus

VAROITUS: SPA3-ohjaimen kytkeminen pois päältä tai eristäminen EI välttämättä estä odottamattomia koneen liikkeitä. Käyttäjää kehotetaan eristämään kone sähkövirtalähteestä, paineilmalähteestä ja muista energialähteistä koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen kulkemista vaaralliselle alueelle tai huoltotehtävien suorittamista.

Jos laitetta käytetään valmistajan ohjeista poikkeavalla tavalla, sen suojavaikutus voi olla puutteellinen.

SPA3-ohjaimeen integroidut hätäpysäytysjärjestelmät ovat standardin BS EN ISO13849-1:2008 luokan 2 mukaisia. Luokan B mukainen taso saavutetaan asianmukaisten laitekonfiguraatioiden avulla. Järjestelmän asentajan on tehtävä riskiarviointi asennuspaikalla ja määritettävä sen perusteella, mikä luokitus vaaditaan.

VAROITUS: On erittäin suositeltavaa, että CMM-valmistaja tai jälkiasentaja sisällyttää hätäpysäytinten ja mahdollisesti asennettujen nollauskytkinten säännöllisen testauksen huolto-ohjeisiinsa.

SPA3-ohjaimen saa ottaa käyttöön vain Renishaw-ohjelmiston avulla. Muussa tapauksessa voi seurauksena olla odottamattomia koneen liikkeitä.