Skip navigation

GA - Sábháilteacht

NÓTA: I dtaca le teochtaí timpeallacha faoi 40 °C, is é 800 W cumhacht aschuir uasmhéid don SPA3. I dtaca le teochtaí idir 40 °C agus 50 °C, is é 400 W an chumhacht uasmhéid.
RABHADH: Níl SPA3 molta le húsáid i dteochtaí timpeallacha níos airde ná 50 °C.
RABHADH: Tá an OEM nó an suiteálaí freagrach as soláthairtí talmhaithe don mheaisín iomlán.
RABHADH: Tá SPA3 aonraithe ón soláthar cumhachta DC trí dhínascú den nascóir cumhachta. Má tá aon mhodhanna aonraithe breise riachtanach, ní mór do dhéantúsóir an mheaisín nó suiteálaí an táirge é a mhionsonrú agus a shuiteáil. Ní mór an t-aonraitheoir a shuiteáil cóngarach don oibritheoir CMM agus é i gcomhlíonadh le IEC61010 agus le haon rialacháin náisiúnta sreangaithe infheidhmithe don tír inar suiteáiltear é.
RABHADH: Ní mór an PSU bheith aon-lochtlamhálach, faofa chuig EN60950-1 agus é nasctha le soláthar ina bhfuil seoltóir talmhaithe cosanta. Tá an OEM nó an suiteálaí freagrach as soláthairtí talmhaithe agus cosaint lochta iarmharaigh don mheaisín iomlán.

Sábháilteacht mheaisín

RABHADH: Tá seans ann NACH gcoiscfear gluaiseacht an mheaisín gan choinne tríd an SPA3 a mhúchadh nó a aonrú. Moltar don úsáideoir an meaisín a aonrú ón soláthar leictreachais, ó aer comhbhrúite nó ó fhoinsí fuinnimh eile de réir treoracha ó dhéantúsóir an mheaisín sula dtéitear isteach sa chrios guaise nó sula ndéantar aon oibriúcháin chothabhála.

Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil mionsonraithe ag an déantúsóir, d'fhéadfadh an chosaint sa trealamh bheith lagaithe.

Tá an córas sábháilteachta stop éigeandála atá comhtháthaithe isteach san SPA3 deartha le catagóir 2 a bhaint amach chuig caighdeán BS EN ISO13849-1:2008, d'fhéadfadh é seo bheith mar earraí crua cumraithe chun catagóir B a bhaint amach. Dá bhrí sin, ba chóir go mbeadh an chatagóir atá riachtanach dearbhaithe ag an measúnú riosca a rinne suiteálaí an chórais ar an suiteáil.

RABHADH: Moltar go láidir do dhéantúsóir an CMM nó don té a aisfheistíonn an CMM tástáil thréimhsiúil ar an stop éigeandála, agus ar an lasc athshocraithe a théann leis, más ann di, a áireamh sna treoracha cothabhála.

Ní mór an SPA3 bheith coimisiúnaithe trí bhogearraí Renishaw. Gan é seo a dhéanamh, d'fhéadfadh gluaiseacht an mheaisín gan choinne a tharlú.