Skip navigation

HR - Sigurnost

NAPOMENA: Kod temperatura okoline ispod 40 °C, maksimalna izlazna snaga za SPA3 je 800 W. Kod temperatura između 40 °C i 50 °C maksimalna snaga je 400 W.
UPOZORENJE: Ne preporučuje se korištenje SPA3 na temperaturama okoline iznad 50 °C.
UPOZORENJE: Izvođenje uzemljenja za cijeli stroj u nadležnosti je OEM ili instalatera.
UPOZORENJE: SPA3 je izoliran od istosmjernog izvora napajanja odspajanjem od strujnog konektora. Ako je potrebna neka dodatna izolacija, mora je navesti i izvesti proizvođač stroja ili instalater proizvoda. Izolator mora biti smješten tako da bude lako dostupan CMM operateru i usklađen s IEC61010 te svim primjenjivim nacionalnim regulativama za ožičenje u državi u kojoj se instalira.
UPOZORENJE: PSU mora biti tolerantan na jednostruki kvar, odobren po EN60950-1 te mora biti priključen u utičnicu sa sigurnosnim uzemljenjem. Izvođenje uzemljenja i zaštite od rezidualnih kvarova za cijeli stroj u nadležnosti je OEM ili instalatera.

Sigurnost stroja

UPOZORENJE: Isključenje ili izolacija kontrolera SPA3 NE može spriječiti neočekivano pomicanje stroja. Korisnik u se savjetuje da prije ulaska u zonu opasnosti ili provođenja radova održavanja stroj izolira od izvora električnog napajanja, komprimiranog zraka ili drugih izvora energije u skladu s uputama proizvođača stroja.

Ako se oprema koristi na način koji se razlikuje od onoga koji navodi proizvođač, zaštita opreme se može narušiti.

Sustav sigurnosnog zaustavljanja koji je ugrađen u SPA3 dizajniran je za postizanje kategorije 2 standarda BS EN ISO13849-1:2008. Može biti hardverski konfiguriran za postizanje kategorije B. Procjena opasnosti koju provodi instalater sustava na instalaciji zato mora utvrditi koja je kategorija potrebna.

OPREZ: Strogo se preporučuje da proizvođač CMM kontrolera ili remodelar u upute za održavanje uključi periodičko testiranje sigurnosnog zaustavljanja te, ako je priključen, prekidača za ponovno pokretanje.

SPA3 se u rad može puštati samo putem Renishaw softvera. Ako se tako ne postupi, može doći do neočekivanog pomicanja stroja.