Skip navigation

HU - Biztonság

MEGJEGYZÉS: 40°C alatti környezeti hőmérséklet esetén az SPA3 egység maximális teljesítményfelvétele 800 W, 40 °C és 50 °C közötti hőmérsékleten pedig 400 W.
FIGYELEM: Az SPA3 egység használata 50°C feletti környezeti hőmérséklet esetén nem javasolt.
FIGYELEM: A teljes gép földeléséről a gyártónak vagy a telepítést végző szakembereknek kell gondoskodnia.
FIGYELEM: Az SPA3 egység a tápcsatlakozó kihúzásával választható le az egyenáramú energiaforrásról. Ha egyéb leválasztásra lenne szükség, akkor azt a berendezés gyártójának vagy a termék beszerelőjének kell meghatároznia és beszerelnie. A leválasztónak a CMM üzemeltető számára könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, és meg kell felelnie az IEC61010 szabványnak, illetve a területileg érvényes villamos bekötési szabályoknak.
FIGYELEM: A tápegységnek meg kell felelni az EN60950-1 szabvány előírásainak, és védőföldeléssel ellátott aljazthoz kell csatlakoztatni. A teljes berendezés földeléséről és a zavarvédelemről a gyártónak vagy a telepítést végző szakembernek kell gondoskodnia.

Gépbiztonság

FIGYELEM: Az SPA3 egység kikapcsolása vagy tápellátásának leválasztása NEM feltétlenül akadályozza meg a gép váratlan mozgását. A felhasználónak le kell választania a berendezést az áramforrásról, sűrített levegőről és más energiaforrásokról a berendezés gyártói előírásainak megfelelően, mielőtt veszélyes területekre lépnének, illetve bármilyen karbantartási munkát végeznének.

Ha az eszközt a gyártó által előírt módtól eltérő módon használják, a felszerelés által nyújtott védelem érvénytelenné válik.

Az SPA3 vezérlőegységbe integrált biztonsági vészleállító rendszer kialakításánál fogva a BS EN ISO13849-1:2008 szabvány szerinti 2-es kategóriának felel meg, a hardverkonfigurációtól függően azonban a B kategóriának való megfelelőség is elérhető. A rendszer telepítője által a telepítéskor végzett kockázatértékelésnek ezért arra is ki kell térnie, hogy melyik kategóriára van szükség.

FIGYELEM! Kifejezetten javasoljuk, hogy a koordináta-mérőgép gyártója vagy a mérőberendezés koordináta-mérőgépre történő utólagos felszerelésének kivitelezője írja elő a vészleállító berendezés, illetve (amennyiben van ilyen) a hozzá tartozó visszaállító kapcsoló rendszeres ellenőrzését az általa összeállított karbantartási utasításokban.

Az SPA3 egység üzembe helyezéskor esedékes beállítása kizárólag Renishaw szoftverrel végezhető. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén váratlan gépmozgások léphetnek fel.