Skip navigation

LT - Sauga

PASTABA: kai aplinkos temperatūra nesiekia 40 °C, SPA3 didžiausioji atiduodamoji galia yra 800 vatų. Esant 40–50 °C temperatūrai, didžiausioji galia yra 400 vatų.
ĮSPĖJIMAS: nerekomenduojama naudoti SPA3, kai aplinkos temperatūra viršija 50 °C.
ĮSPĖJIMAS: atsakomybė dėl viso įrenginio įžeminimo tenka originalios įrangos gamintojui arba montuotojui.
ĮSPĖJIMAS: atjungus maitinimo jungtį, SPA3 yra izoliuotas nuo pastoviosios srovės maitinimo. Jei reikia papildomų atskyrimo priemonių, jas turi nurodyti ir sumontuoti įrenginio gamintojas arba gaminio montuotojas. Skyriklis turi būti lengvai pasiekiamas koordinatinės matavimo mašinos operatoriui ir turi atitikti IEC61010 bei kitas valstybės, kurioje montuojama mašina, elektros laidų instaliacijos taisykles.
ĮSPĖJIMAS: galios tiekimo įrenginys turi būti atsparus gedimams, patvirtintas pagal EN60950-1 ir prijungtas prie maitinimo tinklo, panaudojant apsauginį įžeminimo laidininką. Atsakomybė dėl viso įrenginio įžeminimo ir liekamosios apsaugos nuo gedimų tenka originalios įrangos gamintojui arba montuotojui.

Įrenginio sauga

ĮSPĖJIMAS: išjungus arba izoliavus SPA3, gali NEPAVYKTI išvengti netikėto įrenginio pajudėjimo. Naudotojui patariama pagal įrenginio gamintojo nurodymus izoliuoti įrenginį nuo elektros tinklo, suspausto oro arba kitų energijos šaltinių, paskui galima saugiai patekti į pavojaus zoną arba atlikti bet kokius techninės priežiūros darbus.

Jei įranga naudojama ne taip, kaip nurodo gamintojas, gali sumažėti įrangos teikiama apsauga.

SPA3 integruota avarinio sustabdymo saugos sistema pagal BS EN ISO 13849-1:2008 yra 2 kategorijos, tačiau panaudojus techninę įrangą, ji gali būti sukonfigūruota kaip atitinkanti B kategoriją. Todėl sistemos montuotojo atliekamu įrangos rizikos vertinimu turi būti nustatoma, kuri kategorija yra reikalinga.

ATSARGIAI: labai rekomenduotina, kad CMM gamintojas arba modifikuotojas į savo techninės priežiūros instrukcijas įtrauktų periodinį avarinio sustabdymo sistemos testą ir susijusio paleidimo iš naujo jungiklio (jeigu toks yra) testą.

SPA3 derinkite tik naudodami „Renishaw“ programinę įrangą. Nesilaikant šio nurodymo, įrenginys gali netikėtai pajudėti.