Skip navigation

NL - Veiligheid

OPMERKING: Bij gebruikstemperaturen onder 40 °C heeft de SPA3 een maximaal uitgangsvermogen van 800 W. Bij temperaturen tussen 40 en 50 °C is het maximale vermogen 400 W.
WAARSCHUWING: De SPA3 wordt niet aanbevolen voor toepassing bij gebruikstemperaturen boven 50 °C.
WAARSCHUWING: Voor aardingsvoorzieningen voor de gehele machine is de OEM of installateur verantwoordelijk.
WAARSCHUWING: De SPA3 wordt van de gelijkstroombron afgesloten door de spanningsconnector te ontkoppelen. Als nog een extra manier van afsluiten gevraagd wordt, dan moet die gespecificeerd en geplaatst worden door de machinefabrikant of de monteur van het product. De afsluitvoorziening moet ruim binnen het bereik van de CMM-operator aangebracht worden en voldoen aan IEC61010 en de andere elektrische regels die gelden in het land van plaatsing.
WAARSCHUWING: De voedingseenheid moet enkele-fouttolerant zijn, goedgekeurd zijn volgens EN60950-1 en worden aangesloten op een stroombron met een aardverbinding ter beveiliging. Aardingsvoorzieningen en beveiliging tegen resterende fouten voor de gehele machine zijn de verantwoordelijkheid van de OEM of installateur.

Machineveiligheid

WAARSCHUWING: De SPA3 uitschakelen of afsluiten is GEEN garantie tegen onverwachte machinebewegingen. De gebruiker wordt geadviseerd om de machine volgens de instructies van de machinefabrikant af te sluiten van de voedingsspanning, perslucht en andere energiebronnen, en pas daarna gevaarlijke gebieden te betreden of onderhoud te verrichten.

Gebruik van deze apparatuur op een manier die de fabrikant niet voorgeschreven heeft, kan de bescherming door de apparatuur beperken.

Het veiligheidssysteem met noodstop dat ingebouwd is in de SPA3, is afgestemd op realisatie van categorie 2 volgens norm BS EN ISO13849-1:2008. Via hardwareconfiguratie is dit te veranderen in categorie B. De risicobeoordeling door degene die het systeem installeert moet daarom aangeven welke categorie vereist is.

WAARSCHUWING: Voor de CMM-fabrikant of installateur is het sterk aan te raden om in zijn onderhoudsinstructies een periodieke test op te nemen van de noodstop en, indien aangebracht, de resetschakelaar daarvan.

De SPA3 mag alleen in bedrijf gesteld worden via Renishaw software. Gebeurt dat niet, dan kan dit resulteren in onverwachte machinebewegingen.