Skip navigation

RO - Instrucţiuni de siguranţă

NOTĂ: Pentru temperaturi sub 40 ° C puterea de ieșire maximă pentru SPA3 este de 800 W. Pentru temperaturi între 40 ° C și 50 ° C, puterea maximă este de 400 W.
ATENŢIE: Nu se recomanda utilizarea SP3 la temperaturi mai mari de 50 °C.
ATENŢIE: Împământarea întregii maşini este responsibilitatea OEM sau a instalatorului.
ATENŢIE: SPA3 se poate izola de sursele de tensiune continuă prin decuplarea conectorului de alimentare. Dacă sunt necesare sisteme suplimentare de deconectare, acestea trebuie specificate şi montate de către producătorul sau instalatorul maşinii. Comanda izolaţiei trebuie poziţionată la îndemâna operatorului si trebuie sa fie comformă cu IEC61010 şi cu normele naţionale aplicabile în ţara de instalare.
ATENŢIE: Sursa de energie electrică trebuie sa permită o singură cădere (siguranţă), conform cu EN60950-1 şi trebuie să aibă împământare. Realizares împământărilor şi protecţia la tensiuni reziduale pentru întreaga maşină este responsabilitatea OEM sau a instalatorului.

Recomandări de siguranţă

ATENŢIE: Oprirea sau izolarea dispozitivului SPA3 NU împiedică mişcările neprevăzute ale maşinii. Utilizatorului i se recomandă deconectarea maşinii de la sursa de energie electrică, sursa de aer comprimat şi alte surse de energie, în conformitate cu instrucţiunile producătorului, înainte de a pătrunde în zona periculoasă sau de a efectua orice lucrări de întreţinere.

Dacă echipamentul este folosit în alte condiţii decât cele specificate de producător, gradul de siguranţă oferit de aces ta poate fi diminuat.

Sistemul de siguranță pentru oprire de urgență, care a fost integrat în SPA3, este proiectat pentru a atinge categoria 2 la standardul BS EN ISO13849-1:2008. Acesta poate fi configurat hardware pentru a obține categoria B. Prin urmare, evaluarea riscurilor efectuată de instalatorul sistemului pe instalație ar trebui să determine ce categorie este necesară.

ATENŢIE: Se recomandă ca producătorul CMM sau cel care reabilitează sistemul să includă o testare periodică a opririi de urgență și dacă este instalat, o testare a butonului de resetare asociat în instrucțiunile de întreținere.

SPA3 trebuie pus în funcțiune numai cu software-ul Renishaw. Nerespectarea acestei condiții poate determina mișcarea neașteptată a mașinii.