Přeskočit navigaci

Princip Ramanovy spektroskopie: Co je Ramanova spektroskopie?

Náš průvodce Ramanovou mikroskopií a mapováním. Zjistěte co to je, jak funguje a jak se používá pro chemické analýzy.


Vítejte ve vzrušujícím světě Ramanovy spektroskopie: nejvýkonnější, nejvšestrannější a nejsnáze použitelné analytické metody.

Vědci používají Ramanovou spektroskopii pro analýzu charakteristik materiálů. V Ramanově spektroskopii se zaměřujeme na monochromatické světlo ze vzorku. Měřením interakce světla s materiálem potom o něm získáváme informace. Díky tomu pochopíme jeho chemické složení a strukturu.

Vyberte si téma pro pochopení základů Ramanovy spektroskopie:

Prezentace Raman Revealed

Co je Ramanův rozptyl?


Co je Ramanův rozptyl a jak nastává? Zjistěte více o teorii stojící za objevem profesora C.V.Ramana. Zjistěte jak Jablonského diagram reprezentuje energetické změny během Rayleighova a Ramanova rozptylu.


Ramanův rozptyl

Konfokální Ramanův mikroskop inVia analyzuje drahokam

Co vám může sdělit Ramanova spektroskopie?

Zjistěte, jak může Ramanova spektroskopie odhalit chemické složení a strukturu materiálů. Popíšeme vlastnosti Ramanova spektra a vysvětlíme odchylky parametrů Ramanova pásma. Ukážeme také příklady, jak mohou Ramanova spektra vypovídat o různých chemikáliích a polymorfech.

Ramanova spektra

Bílé světlo a Ramanovo mapování pracího prášku

Co zobrazuje Ramanovo mapování?

Ramanovo mapování můžeme analyzovat pro studium rozložení chemických látek a struktur uvnitř vzorku. Vysvětlíme, jak se shromažďuje Ramanovo mapování. Pohovoříme také o různých metodách analýzy dat a tom, kdy je můžeme použít pro Ramanovo mapování.


Ramanovo mapování

Pět důlků ve vzorku rubínu

Co je fotoluminiscence?

Fotoluminiscence (PL) patří k užitečným analytickým metodám. Vysvětlíme, jak (PL) souvisí s fluorescencí a fosforescencí. Zjistěte, jak lze rozlišit vlastnosti PL z Ramanových pásem. Nabízíme také praktické tipy, jak zamezit nežádoucí fluorescenci pozadí v Ramanových spektrech.

Fotoluminiscence

Virsa grafen

Jaké jsou výhody Ramanovy spektroskopie?

Pochopte, proč je Ramanova spektroskopie ideální pro široké spektrum vzorků. Prozkoumejte klíčové komponenty konfokálního Ramanova mikroskopu inVia™. Mikroskop inVia lze snadno kombinovat s dalšími analytickými metodami. Pohovoříme o tom, jak Ramanova mikroskopie doplňuje spektroskopii FTIR a rentgenovou difrakci (XRD).

Výhody Ramanových technik

Základní schéma

Jaké jsou problémy a řešení?

Překonání problémů spojených s Ramanovou technikou prostřednictvím Ramanových spektrometrů Renishaw. Zjistěte více informací o prostorovém rozlišení omezeném difrakcí při chemických analýzách na základě mikroskopu. Prozkoumejte, jak lze zlepšit citlivost a prostorové rozlišení pomocí rezonančních Ramanových technik (tj. SERS a TERS).

Problémy a řešení


Načíst e-knihu: Princip Ramanovy spektroskopie

Tento obsah je v souèasnosti k dispozici pouze anglicky.

Jste nováčkem v oblasti Ramanovy spektroskopie? Chcete sdílet zdroje ke stažení? S naší e-knihou můžete rychle začít. Naše e-kniha se zabývá základními koncepty a obsahuje praktické rady:

  • Co je Ramanův efekt?
  • Co je Ramanova spektroskopie?
  • Co zobrazuje Ramanovo mapování?
  • Výhody Ramanovy spektroskopie
  • Prvky Ramanova spektrometru
  • Výklad fotoluminiscence