Přeskočit navigaci

Měřicí software Equator™

Měřicí software Equator™ pro dílenské použití, programátory a integrátory automatizačních systémů. Nyní je kompatibilní s programovacím softwarem dodavatelů třetí strany.

Snadný provoz, jednoduché programování

Systémy Equator jsou k dispozici se softwarem MODUS™ ve dvou úrovních: programovatelná verze určená výrobním inženýrům pro tvorbu programů MODUS a levnější verze určená pro dílny, která umožňuje spouštění těchto programů MODUS, ale nedovoluje obsluze provádět úpravy. Nyní jsou kontrolní systémy Equator k dispozici také s mnoha softwarovými možnostmi dodávanými třetími stranami.

Při práci se systémy MODUS Equator operátoři na dílně vybírají a spouštějí programy v uživatelsky přátelském prostředí softwaru Renishaw Organiser, který je součástí všech kontrolních systémů MODUS Equator. Systémy MODUS Equator nabízejí různé možnosti reportování včetně jednoduché informace vyhovuje/nevyhovuje, podrobnějšího zobrazení v aplikaci Process Monitor nebo automatickým snímáním dat pro aktualizaci korekcí obráběcího stroje. Automatizované buňky vybavené systémy MODUS Equator lze snadno konfigurovat automatizačním softwarem EZ-IO.

Udělení licence

Licence řídicí jednotky MODUS Equator je realizována hardwarovým klíčem, což umožňuje aktualizovat dílenský systém na programovatelný systém. To poskytuje výrobním technikům flexibilitu, kterou potřebují pro aktivaci všech funkcí programu v dílenském prostředí, a také pro udržení kontroly nad každodenními operacemi.