Přeskočit navigaci

Víceosé kalibrátory XM-60 a XM-600

Měření šesti stupňů volnosti v libovolné orientaci najednou.

Jedinečná technologie, využití optických vláken, optické měření úhlových chyb typu „roll“.

Laserový měřicí systém XM-60 je schopen měřit chyby podél lineární osy v šesti stupních volnosti současně, bez nutnosti změny nastavení přístroje. Je výkonným diagnostickým nástrojem k naměření všech geometrických chyb v ose z jediného snímání.

Zájemcům o volumetrickou kompenzaci nabízí XM-60 rychlý a přesný způsob snímání dat. Všechna měření jsou prováděna opticky a lze je vykonávat v libovolné orientaci.

Laserový měřicí systém XM-600 nabízí rozšířené možnosti připojení přímo k řídicím systémům Renishaw UCC CMM.

Zjistěte více informací o XM-600

Zjistěte více informací o šesti stupních volnosti (6DoF)

Přehled

Kompaktní laserová jednotka je umístěná odděleně od laserového zdroje, což snižuje vliv tepelných účinků na měření. Jednotka může být upevněna na stroji v poloze na boku, vzhůru nohama a také postavena na zadní stranu. Variabilita upevnění je obzvláště výhodná při použití v místech s obtížným přístupem.

Bezdrátový přijímač napájený z akumulátorů odstraňuje problémy s přívodními kabely při pohybech stroje, které mohou porušit seřízení systému nebo způsobit přerušení laserového paprsku během měření.

Softwarový balík CARTO, provázející kalibrátor XM-60, tvoří tři aplikace; Capture, Explore a Compensate.

Klíčové vlastnosti a výhody:

  • Rychlost - měření všech lineárních a úhlových chyb (pitch, yaw, roll) a odchylek přímosti (ve svislém i vodorovném směru) současně. Rychlost měření všech parametrů odpovídá času nutnému k provedení jednoho měření konvenčními technikami.
  • Jednoduchost - snadná příprava systému k měření, známá uživatelům jiných interferometrických systémů. Automatická detekce chybových znamének a grafické vyrovnání minimalizuje riziko omylu uživatele.
  • Jistota - měření všech chyb současně umožňuje uživateli vidět výsledky měření již během průběhu testu.
  • Způsobilost - jedinečné řešení měřicího systému umožňuje optické měření úhlové chyby typu „roll“ v libovolné ose.

CARTO podporuje systém XM-60

Systém XM-60 byl navržen s ohledem na mimořádnou všestrannost pro celou řadu aplikací. CARTO Capture 'target-based mode' je zakázkovým řešením pro kompenzaci chyb stroje a tvorbu protokolů parametrů v mezinárodních standardech.

Funkce úpravy dynamických dat umožňuje uživatelům kalibrátoru XM-60 dynamicky snímat měření přímosti. Pro snížení počtu datových bodů ležících mimo přepočítává aplikace CARTO Capture testovaná data. Tato zdokonalená metoda poskytuje větší odolnosti v prostředí s rušením.


Měření rotační osy

Software CARTO nyní pracuje s daty získanými testováním rotační osy kalibrátorem rotačních os XR20.

Kalibrace rotačních os lze nyní poprvé dosáhnout pomocí kalibrátoru rotačních os XR20 a víceosého kalibrátoru XM-60. To zkracuje dobu kalibrace 5osého obráběcího stroje z několika dnů na půl dne.

Přesné vyrovnání

Náš jednoosý horizontální stolek je doplňkové příslušenství, které umožňuje přesné vyrovnání v aplikacích bez osy kolmé k pojezdu. Horizontální stolek umožňuje snadno dosáhnout přesného posouvání laserové jednotky XM-60, aniž by došlo k narušení vyrovnání stáčení (yaw).

Tato vlastnost je zvláště výhodná pro aplikace jako jsou souřadnicové stoly a tiskárny.

Univerzální upínání

Upínací sada

Upínací sada zjednodušuje a rozšiřuje možnosti instalace systému XM-60 do pracovního prostoru obráběcího stroje; podporuje uživatele při:

  • měření podél celé osy pohybu stroje s rozšířením rozsahu lineárního měření mimo lože stroje nebo vertikální instalací vedle lože stroje
  • montáž XM-60 na sklíčidlo soustruhu nebo na obráběcím centru
  • montáž přijímače na prodloužení vřetene

90° držák

90° držák umožňuje uživatelům snadno měnit orientaci systému XM-60. Vodicí kolíky pomáhají v polohování systému XM-60 před aktivací magnetické základny. Díky tomu se usnadňuje přesné stanovení polohy.

90° držák lze také použít k instalaci jednotky mimo okraj lože stroje.

Montáž na upínací základnu

Přijímač XM-60 umožňuje i upínání pomocí standardní upínací základny se sloupkem. Standardní sada obsahuje čtyři sloupky a dvě upínací základny, které umožňují ještě vyšší flexibilitu možností instalace.

V případě potřeby speciálního upnutí lze upínací základnu jednoduše odstranit a k zadní straně jednotky připevnit vlastní upínací přípravek.

Dobrozdání zákazníků

Podívejte se, jak naši zákazníci používají víceosý kalibrátor XM-600 pro zdokonalení měřicích postupů.

Režim 'free-run' systému CARTO umožňuje okamžité snímání dat bez nutnosti definovat pozice nebo počet cílů. Software zobrazuje přímost (horizontální a vertikální), chyby typu pitch, yaw a roll vůči lineární pozici.

Spouštění může být:

  • ruční (stisknutím klávesy)
  • automatické (na základě stability pozice)
  • souvislé (snímání během pohybu v uživatelem definovaném intervalu)

Aplikace Compensate v softwaru CARTO umožňuje uživatelům snadno minimalizovat všechny geometrické chyby stroje. Volumetrická kompenzace optimalizuje výkon stroje, zlepšuje přesnost a snižuje zmetkovitost.

XM-600 umožňuje rychlejší a snazší mapování chyb CMM.

Víceosý kalibrátor XM-600 byl navržen s rozšířenou funkčností, umožňující komunikovat přímo s řídicími systémy UCC společnosti Renishaw. Díky použití technologie vyvinuté pro víceosý kalibrátor XM-60 může XM-600 měřit současně všech šest stupňů volnosti v rámci jednoho měření. To umožňuje snadno vytvořit přesnou chybovou mapu pro každou lineární osu souřadnicového měřicího stroje.

XM-600 je kompatibilní se softwarem CARTO stejně jako XM-60. Je ideálním řešením pro kalibraci obráběcích i měřicích strojů.

Galerie snímků

Při použití kalibrátoru XM-600 jsme zaznamenali výrazné zvýšení efektivity mapování chyb. Díky zkrácení celkového pracovního času systémů UCC CMM na polovinu (typicky trval celý den) se stal postup měření a mapování chyb velice pohodlným.

DUKIN, South Korea

Certifikát přesnosti

Měřicí výkon každého víceosého kalibrátoru XM-60 a XM-600 odpovídá mezinárodním normám a každé zařízení je před expedicí certifikováno. To dává uživatelům jistotu, že kalibrační systém bude poskytovat výsledky měření v požadované přesností.

Výkonové parametry kalibrátorů XM-60 a XM-600

Kalibrace rotačních os XR20 s použitím víceosého kalibrátoru XM-60
Horizontální stolek na loži stroje

Navrženo společností Renishaw

Laserové měřicí systémy Renishaw jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly vysoký výkon a spolehlivý provoz. Hliníkové provedení přístroje znamená nízkou hmotnost, vysokou odolnost a malé rozměry. Díky tomu lze přístroj snadno upevnit na stroj. Technologie laserové jednotky vychází z ověřeného laserového odměřovacího systému RLE, vyráběného více než 10 let a používaného v nejnáročnějších aplikacích v polovodičovém průmyslu.

Informace o produktech