Přeskočit navigaci

Vyrovnávací laserový systém XK10

Jedinečné digitální řešení pro celou řadu obráběcích strojů.

Měření a vyrovnání geometrie a rotačních os obráběcích strojů

XK10 Vyrovnávací laserový systém je určen pro měření geometrických a rotačních chyb obráběcích strojů. Při použití s upínací sadou pro obráběcí stroje XK10 umožňuje rychlejší a snazší měření oproti tradičním metodám, jako jsou úchylkoměry, autokolimátory a metrologické artefakty. Lze jej používat na lineárních vedeních stroje k ověření jejich přímosti, pravoúhlosti, rovinnosti a sklonu, jakož i k vyhodnocení směru a souososti vřetena rotačních strojů.

Měření geometrických a rotačních chyb během sestavování, údržby a servisu stroje umožňuje přesné vyrovnání a seřízení os stroje pro dosažení optimálního výkonu. To zkracuje čas během montáže stroje a servisu na místě, včetně pravidelné údržby nebo při diagnostice zdroje chyb po kolizi.

XK10 lze použít pro měření a záznam celé řady geometrických chyb jediným systémem. Živé snímání chyb umožňuje provádět seřizování během ustavování stroje.

Vyrovnávací laserový systém XK10 se v našich výrobních procesech osvědčil jako neocenitelný vyšetřovací a montážní nástroj. Díky kompaktní konstrukci a flexibilní upínací stavebnici jej můžeme používat v rámci celého portfolia obráběcích strojů Mazak. Navíc významně omezuje nutnost odstranit upínací přípravky při měření.

Vzhledem ke spolupráci se společností Renishaw při vývoji XK10 jsme mohli úspěšně zavést měřicí techniky s využitím řady funkcí, což nám umožnilo redukovat naši potřebu metrologického vybavení.

Referenční držák XK10 nám rozhodujícím způsobem umožnil snímat a zaznamenávat přesné profily stroje bez potřeby lineárních vodítek. To nám nejenom zkrátilo dobu vyhodnocování, ale získali jsme také hlubší vhled do celé řady klíčových dat, což nám dále umožnilo zdokonalit opakovatelnost a přesnost měření.

Mazak Europe, UK

Přehled systému

 • Laserový vysílač je primárním zdrojem laserového paprsku pro většinu typů měření. Používá se s jednotkou M pro geometrická měření až do 30 m.
 • Jednotky S a M obsahují vysílač i přijímač a lze je nastavit v různých konfiguracích, podle typu testovaných chyb.
 • Zobrazovací jednotka slouží pro snímání a záznam měření, jakož i pro zobrazení živých odečtů umožňující snadné seřizování. Vzhledem k napájení nabíjecích baterií umožňuje až 30hodinový mobilní provoz.
 • Systém XK10 obsahuje upínací systém pro obráběcí stroje, který byl vyvinutý pro zlepšení opakovatelnosti a přesnosti měření.

XK10 Vyrovnávací laserový systém
XK10 Vyrovnávací laserový systém na loži stroje

Klíčové vlastnosti a výhody

Konfigurace zajišťující flexibilní řešení měření na obráběcích strojích. Sada umožňuje přizpůsobení variantám rozměrů a konfigurací stroje.

 • Otočná hlava - umožňuje snadné zaměření paprsku z laserového vysílače se schopností měřit rovinnost pomocí řad bodů v mřížce.
 • Intuitivní software - Vás rychle a jednoduše vede procesem nastavení a měření.
 • Vytvoření uživatelských reportů - funkce analýzy přímosti a rovnoběžnosti v softwaru CARTO Explore poskytuje spolehlivé výsledky pro kontrolu a opravy seřízení stroje.
 • Bezdrátové připojení - absence kabelů zaručuje flexibilitu během seřizování i měření.
 • Snadné upínání - umožňuje opakovatelné a přesné výsledky i zkrácení doby přípravy.
 • Flexibilita - vícenásobná měření pro různé konfigurace strojů s jedinou sadou.
 • Automatická analýza - okamžité výsledky bezprostředně po měření s aktivním zobrazením pro seřizování.

Sada pro měření rovnoběžnosti XK

Sada pro měření rovnoběžnosti XK je doplňkové příslušenství nutné pro měření rovnoběžnosti dvou lineárních os. Umožňuje provádění měření dvou jmenovitě paralelních přímostí bez pohybu vysílací jednotky.

 • Přesnost - 90° výchylka laserového paprsku. Vestavěné seřizovací prvky vám umožňují snadné vyrovnání.

Použití volitelné montážní sady stativu je užitečné v případech, kdy není vhodné místo pro přímou montáž vysílací jednotky na lože stroje.

Měření přímosti

Měření vertikální a horizontální přímosti podél osy pohybu vyrovnávacím laserovým systémem XK10.

Během výroby stroje slouží pro zajištění přesnosti při montáži a vyrovnání loží a vodicích drah stroje.

Měření směru vřetena

XK10 měří úhel směřování vřetena nebo sklíčidla.

To lze použít při jakémkoliv vyrovnání vřetena nebo sklíčidla pro zajištění, že bude během plné otáčky 360° směřovat stejným směrem.

Vyrovnávací laserový systém Renishaw XK10 jsme použili v několika výrobních postupech CNC obráběcích strojů Xiamen Takam, od kontroly přesnosti součástí až po průběh montáže a dokončení stroje. V porovnání s tradičními metodami měření, jako jsou číselníkové úchylkoměry, autokolimátory či granitové hranoly, významně zrychlil měřicí postupy nejméně o 50%. Zvýšená efektivita znamená, že můžeme flexibilněji alokovat naše personální zdroje.

V minulosti jsme při manipulaci s velkými a těžkopádnými granitovými hranoly během měření narazili na problémy, zejména u strojů s dlouhými osami. Vyrovnávací laserový systém XK10 má rozsah měření 30 m, což nám poskytuje jednoduché a efektivní řešení pro měření kolmosti, přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti. Společnost Renishaw má v oboru metrologie vynikající pověst, což zaručuje, že zákazníci důvěřují zkušebním protokolům z XK10, které dostanou s novým strojem.

Xiamen Takam Machinery Co., Ltd, Čína

Dobrozdání zákazníků

Podívejte se, jak naši zákazníci používají vyrovnávací laserový systém XK10 pro zdokonalení měřicích postupů.

Na trzích vždy hledáme přesné a účinné měřicí systémy pro zdokonalení našich výrobních procesů. Tradiční nástroje, jako číselníkové úchylkoměry, autokolimátory a granitové hranoly, mají v praktických aplikacích svá omezení a také velké tolerance, zejména při měření rovnoběžnosti více os.

Vyrovnávací laserový systém Renishaw XK10 představuje dokonalé řešení. Nejen že významně zvyšuje naši efektivitu, ale je také zárukou přesnosti. Během předvádění techniky společnosti Renishaw na nás udělalo dojem, že výsledky měření s XK10 byly srovnatelné s měřením součástí na našem CMM. Konstrukce XK10 nabízí bezdrátovou připojitelnost, což poskytuje velikou flexibilitu při nastavení i měření. Navíc dodává intuitivní protokoly, což našim zákazníkům umožňuje snadno pochopit možnosti jejich nového stroje Hurco.

Hurco Manufacturing Ltd, Taiwan

Posoudili jsme celou řadu měřicích systémů abychom našli řešení pro aplikace, které vyžadují přesné vyrovnání. Granitové hranoly a číselníkové úchylkoměry vyžadují pro vyrovnání mnoho času a přesnost měření je různá v závislosti na zkušenostech operátora. Pro vyrovnání velkých vzdáleností jsou také zapotřebí velké granitové hranoly.

Vyrovnávací laserový systém Renishaw XK10 se mezi různými měřicími systémy snadno používal díky intuitivnímu softwaru a jednoduché obsluze. Tradiční měřicí nástroje vyžadují pro seřízení velmi mnoho času, avšak při použití systému XK10 se čas pro vyrovnání zařízení zkrátil o více než 50%. Zlepšila se rovněž přesnost vyrovnání.

Měření rovnoběžnosti na dlouhé hřídeli, např. výrobní zařízení nabíjecích baterií bylo až dosud obtížné, avšak laserový vyrovnávací systém XK10 tento problém vyřešil.

DCT, Korea

Galerie snímků

Informace o produktech