Omiń nawigację

Promocja magazynków wymiany

Bezpłatne magazynki i moduły sond firmy Renishaw z każdą nową głowicą PH10 PLUS zakupioną od uczestniczących w programie dostawców maszyn współrzędnościowych.

Logo zasobników wymiany firmy Renishaw

Najlepsza konfiguracja sondy i trzpienia pomiarowego

Modułowe systemy pomiarowe Renishaw umożliwiają użytkownikom dobranie najlepszej konfiguracji sondy i trzpienia pomiarowego, dostosowanej do każdego elementu i mierzonej części.

Dzięki zastosowaniu modułowych systemów pomiarowych klienci będą mogli korzystać z automatycznej wymiany modułów i optymalizować parametry pomiarowe. Bezpłatnie!

Skrócenie czasu cyklu

Szybka zmiana trzpieni pomiarowych bez konieczności ponownej kalibracji może zapewnić zaoszczędzenie kilku godzin na tydzień.

Zoptymalizowane parametry pomiarowe sondy

Rozszerzalne systemy modułowe, które spełnią zmieniające się wymagania pomiarowe.

Bezpłatne magazynki i moduły sond Renishaw

Z każdą nową głowicą PH10 PLUS zakupioną* u dostawcy maszyn współrzędnościowych uczestniczącego w programie.

* Mają zastosowanie pewne warunki.