Omiń nawigację

Diamentowe trzpienie pomiarowe do zastosowań metrologicznych

Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM™ firmy Renishaw zapewniają wysoką wydajność skanowania w najtrudniejszych warunkach. Wykorzystaj większą trwałość roboczą — umożliwiają one również skrócenie czasu przestoju związanego z ponowną kalibracją oraz kontrolą.

Dlaczego warto stosować trzpienie pomiarowe OPTiMUM z powłoką diamentową?

Rodzinę diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM opracowano specjalnie z myślą o zastosowaniach metrologicznych, które wymagają użycia wytrzymałego trzpienia pomiarowego.

Główną cechą kulek z powłoką diamentową jest to, że zachowują okrągłość, nie „przyciągają” badanego materiału ani nie ulegają przedwczesnemu zużyciu podczas skanowania miękkich stopów lub materiałów ściernych.

Łączy się z tym wiele zalet, w tym większa trwałość robocza. Umożliwiają one również skrócenie czasu przestoju związanego z ponowną kalibracją oraz kontrolą.

Skontaktuj się z nami

Trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową są projektowane na zamówienie. Ich trzpień może być wykonany z różnych materiałów i mieć różny rozmiar gwintu.

Kulka może mieć średnicę od 1 mm do 8 mm, aby dopasować trzpień do konkretnego zastosowania pomiarowego.

Prześlij zapytanie dotyczące trzpieni diamentowych

Zobacz diamentowe trzpienie pomiarowe w akcji OPTiMUM


Dowiedz się o korzyściach związanych z diamentowymi trzpieniami pomiarowymi OPTiMUM

Dobór trzpienia pomiarowego ma kluczowe znaczenie w wypadku większości wyzwań związanych z kontrolą. Zastosowany trzpień pomiarowy ma wpływ na takie parametry, jak dostęp do elementów geometrii przedmiotu obrabianego, czas kontroli oraz parametry sondy.

Główną cechą kulek z powłoką diamentową jest to, że zachowują okrągłość, nie „przyciągają” badanego materiału ani nie ulegają przedwczesnemu zużyciu podczas skanowania materiałów ściernych lub miękkich stopów. Łączy się z tym wiele zalet, w tym większa trwałość robocza. Umożliwiają one również skrócenie czasu przestoju związanego z ponowną kalibracją oraz kontrolą.

Gama trzpieni pomiarowych Renishaw jest wszechstronna. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji.

Eliminacja przedwczesnego zużycia trzpienia pomiarowego

Skanowanie twardych lub ściernych powierzchni może być przyczyną zużycia ściernego w wyniku interakcji między tymi materiałem, z którego wykonano przedmiot i trzpień pomiarowy.

Gdy do skanowania używa się trzpienia rubinowego, mikroskopijne cząstki pozostałości z powierzchni przedmiotu mogą być przyczyną zadrapań kulki trzpienia i powierzchni przedmiotu.

Kulki te diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM są wyjątkowo odporne na ścieranie i zachowują swój kształt podczas skanowania powierzchni ściernych.

Diamentowy trzpień pomiarowe OPTiMUM™ podczas skanowania węglika krzemu
Diamentowy trzpień pomiarowy OPTiMUM™ podczas skanowania aluminiowego bloku silnika Cosworth V10 ze stalową tuleją cylindrową

Bez gromadzenia się materiału

Skanowanie na miękkich powierzchniach, takich jak aluminium, jest przyczyną gromadzenia się materiału na kulce trzpienia.

Gdy d skanowania aluminium używa się kulki rubinowej, dwa materiały przyciągają się nawzajem, a materiał z powierzchni miękkiej przechodzi na powierzchnię twardą. Oznacza to, że aluminium osadza się na powierzchni kulki rubinowej, zmieniając jej kształt; dlatego też trzeba regularnie wymieniać trzpienie pomiarowe.

W wypadku diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM nagromadzony materiał nie przylega do kulki, a jego niewielką ilość można po prostu wytrzeć.

Zmiana postrzegania testów materiałowych. Co tak naprawdę wiemy?

Dostępnych jest wiele rodzajów materiałów, z których wykonuje się kulki trzpieni pomiarowych. Czy naprawdę jednak wiemy, który z nich najlepiej sprawdza się podczas skanowania?

Krytyczne znaczenie ma użycie właściwych trzpieni pomiarowych podczas skanowania. Dlatego tak ważne jest dla nas testowanie materiałów.

Nasz zespół cały czas testuje materiały, które stwarzają problemy podczas pomiarów. W przypadku problemów ze skanowaniem określonego materiału nasi eksperci służą pomocą.

Czy podczas skanowania tytanu występują problemy z przyciąganiem materiału lub zużyciem?

Przeprowadziliśmy próby skanowania na stopie tytanu Ti64 ze standardową, toczoną powłoką.

Był to ciągły test o długości 5000 metrów z wykorzystaniem trzpieni z kulką rubinową, z azotku krzemu i diamentowych OPTiMUM. Skanowanie jednopunktowe z pomiarem punktu Z co 50 metrów w celu określenia, czy występuje przyciąganie materiału lub zużycie.

Wyniki potwierdzają, że trzpienie rubinowe i diamentowe OPTiMUM to najlepsze opcje, z wynikami mieszczącymi się w oczekiwanym zakresie parametrów roboczych maszyny współrzędnościowej. Azotek krzemu od samego początku wykazywał niski poziom zużycia, który utrzymywał się przez cały test.

W tych warunkach testowych zalecamy zarówno trzpienie rubinowe, jak i diamentowe OPTiMUM jako akceptowalne rozwiązanie do pomiarów skanujących.

Próby skanowania na stopie tytanu Ti64

Problemy ze skanowaniem anodowanego aluminium?

Próby skanowania anodowanego aluminium

Przeprowadziliśmy próby skanowania na wytłaczanych i obrabianych częściach z anodowanego stopu aluminium 6082-AA15.

Był to ciągły test o długości 5000 metrów z wykorzystaniem trzpieni z kulką rubinową, z azotku krzemu i diamentowych OPTiMUM. Skanowanie jednopunktowe z pomiarem punktu Z co 50 metrów w celu określenia, czy występuje przyciąganie materiału lub zużycie.

Wszystkie trzy materiały sprawdziły się na tej odległości. W wypadku azotku krzemu zaobserwowano niewielkie zużycie, ale mieściło się ono w oczekiwanym zakresie parametrów roboczych maszyny współrzędnościowej.

W tych warunkach testowych polecamy trzpienie z końcówką rubinową, z azotku krzemu i diamentowe OPTiMUM jako akceptowalne rozwiązanie do pomiarów skanujących.

Problemy z przyciąganiem materiału na stopie aluminium 6082-T6?

Przeprowadziliśmy próby skanowania na aluminium 6082-T6.

Był to ciągły test o długości 15000 metrów z wykorzystaniem trzpieni z kulką rubinową, z azotku krzemu i diamentowych OPTiMUM. Skanowanie jednopunktowe z pomiarem punktu Z co 50 metrów w celu określenia, czy występuje przyciąganie materiału lub zużycie.

W wypadku trzpieni OPTiMUM z końcówką diamentową zaobserwowaliśmy doskonałą wydajność skanowania — bez przyciągania materiału i bez zmian parametrów pomiarowych.

W tych warunkach testowych polecamy trzpienie diamentowe OPTiMUM jako jedyne akceptowalne rozwiązanie do pomiarów skanujących.

Próby skanowania z trzpieniami pomiarowymi na stopie aluminium 6082-T6

Niestandardowy projekt

Trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową są projektowane na zamówienie. Ich trzpień może być wykonany z różnych materiałów i mieć różny rozmiar gwintu. W zależności od potrzeb dostępne są różne rozmiary kulek — od 1 mm do 8 mm.

Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM są projektowane i produkowane we własnym zakresie przez firmę Renishaw, dzięki czemu można uzyskać krótkie terminy realizacji i wysokie standardy jakości.

Wszystkie diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM produkowane do użytku z sondą skanującą REVO® RSP2 są testowane przez Renishaw w celu zagwarantowania, że parametry strojenia systemu REVO do kontroli rezonansu są prawidłowe dla trzpieni pomiarowych.

Publikacja: Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM

Przeczytaj artykuł dotyczący porównania trzpieni diamentowych OPTiMUM ze standardowymi trzpieniami rubinowymi, w którym zademonstrowano różnicę w zużyciu w ekstremalnych warunkach skanowania.

Pobierz publikację

Testy porównawcze zużycia między trzpieniami diamentowymi OPTiMUM firmy Renishaw a ich standardowymi odpowiednikami rubinowymi