Omiń nawigację

Pięcioosiowy system pomiarowy REVO

System REVO® umożliwia wysokowydajne skanowanie, pomiary bezdotykowe oraz analizę wykończenia powierzchni na jednej maszynie współrzędnościowej.

Multisensoryczny 5-osiowy system pomiarowy

W systemie REVO stosuje się zsynchronizowane przemieszczanie oraz 5-osiową technologię pomiarową. Minimalizuje ona wpływ błędów dynamicznych występujących przy przemieszczaniu ciężkich elementów konstrukcji maszyny współrzędnościowej z dużymi prędkościami.

Pomiar w tej technologii realizowany jest głównie za pomocą ruchu głowicy, podczas gdy portal maszyny nie przemieszcza się lub porusza się z niewielką prędkością. Zastosowanie sondy pomiarowej z elastyczną końcówką pomiarową dodatkowo wpływa na wzrost dokładności i polepszenie parametrów całego systemu pomiarowego. System wymiennych sond, stosowany w połączeniu z tanim magazynem wymiany, oferuje dodatkowe zwiększenie funkcjonalności systemu.

Szybkość, dokładność, możliwości

Szybkość + dokładność systemu REVO

5-osiowy system pomiarowy REVO®, który może być nową instalacją lub certyfikowaną modernizacją, umożliwia:

 • Pomiar chropowatości powierzchni i kontrolę wymiarów.
 • Oszczędność od 15% do 50% czasu cyklu.
 • Maksymalizacja przepustowości, minimalizacja inwestycji kapitałowych.
5-osiowy system REVO — kompletne rozwiązanie pomiarowe

Nowa publikacja e-book: 5-osiowa technologia pomiarowa REVO

5-osiowy system pomiarowy REVO format ePub

Szybkie pomiary

 • Do 500 mm/s, co zwiększa przepustowość detali
 • Szybkość zbierania danych do 4 000 punktów na sekundę
 • Możliwości nieograniczonego pozycjonowania i przemieszczanie 5 osi skracają nieproduktywny czas między elementami
 • Szybka kalibracja we wszystkich pozycjach oznacza więcej czasu na pomiary

Wysoka dokładność systemu

 • Skanowanie 5-osiowe minimalizuje ruch maszyny współrzędnościowej i związane z nim błędy dynamiczne
 • Zużycie trzpienia minimalizuje się dzięki zastosowaniu bardzo niskich sił skanowania
 • Możliwości nieograniczonego pozycjonowania i przemieszczanie pięciu osi zapewniają dostęp do trudnodostępnych elementów
 • Zastosowanie końcówki dodatkowo zwiększa dokładność całego systemu pomiarowego

Duża elastyczność

 • Maksymalny zasięg do 800 mm od środka obrotu głowicy
 • Możliwość wymiany sond multisensorycznych i trzpieni pomiarowych
 • Oprogramowanie UCCserver firmy Renishaw (oparte na protokole poleceń I++ DME) zapewnia interfejs do sterowania REVO-2
 • System wymiennych sond, stosowany w połączeniu z tanim magazynem wymiany, oferuje dodatkowe zwiększenie funkcjonalności systemu
REVO-2

System multisensoryczny REVO

System układu sterowania

Podstawę 5-osiowego systemu pomiarowego stanowi sterownik maszyny współrzędnościowej UCC S5 firmy Renishaw — 3, ze wspomnianych 5 osi, są osiami maszyny, a 2 osie to osie obrotowe głowicy. Opatentowana technologia sterownika UCC S5 oferuje możliwość przemieszczeń 5-osiowych, synchronizacji oraz pomiarów 5-osiowych.

Dla uzyskania wysokich prędkości skanowania konieczne jest wyposażenie 5-osiowego systemu pomiarowego w pełni zintegrowaną pętlę sterowania. W tym celu stosuje się system UCC S5 oraz SPA3 firmy Renishaw.

Więcej informacji na temat systemów sterowania.

Magazynek wymiany sond systemu REVO

Magazynek wymiany systemu REVO-2

Magazynek wymiany sond systemu REVO ma zapewniać automatyczną wymianę sond i układów trzpieni pomiarowych. Podstawowym celem tego systemu jest poprawa elastyczności dzięki możliwości używania i przechowywania dłuższych trzpieni pomiarowych oraz dużych układów trzpieni typu gwiazda.

Aby zapewnić optymalne parametry pomiaru, sondy REVO i układy trzpieni pomiarowych powinny być wymieniane automatycznie przy użyciu portów wymiany REVO (RCP TC-2, RCP TC-3 i RCP2) oraz magazynu wymiany (FCR25). Porty te są zainstalowane na modułowym systemie magazynka (MRS2).

Więcej informacji na temat RCP TC-2, RCP TC-3 i RCP2.

Szybsza kalibracja

Kalibrowanie głowicy REVO na kuli wzorcowej

Kalibracja w tradycyjnych systemach maszyn współrzędnościowych pochłania znaczne ilości czasu, który można wykorzystać na pomiary. Nieskomplikowana i praktyczna technika kalibracji systemu REVO-2 przy użyciu kuli wzorcowej określa rzeczywistą geometrię głowicy i sondy, co pozwala na wykonywanie pomiarów w dowolnym kierunku.

W przypadku, gdy maszyny współrzędnościowej używa się tylko do kontrolowania jednej lub ograniczonej liczby przedmiotów, do pomiarów wykorzystuje się około 10 orientacji kątowych głowicy. Kalibracja w tych położeniach może trwać nawet około 30 minut. System REVO-2 potrzebuje tylko 20 minut.

Jeżeli maszyna współrzędnościowa jest używana do pomiaru wielu różnych części, może występować nawet do 40 orientacji kątowych głowicy, co znacznie wydłuża czas kalibracji do około 2 godzin. System REVO-2 potrzebuje znowu tylko 20 minut.

Zdecydowane oszczędności czasu kumulują się, gdy proces kalibracji jest regularnie powtarzany w celu spełnienia wymagań procedur kontroli jakości lub po kolizji sondy.

Techniki pomiaru 5-osiowego

Technologia 5-osiowa firmy Renishaw pozwala na wykonywanie pomiarów z dużą prędkością bez utraty dokładności, co prowadzi do znacznej poprawy wydajności całego systemu pomiarowego.

Więcej informacji na temat technik pomiarowych REVO.

Analizy przypadków oraz noty aplikacyjne

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie

Powiązane tematy...

Przeglądasz aktualnie system REVO. Możesz też zapoznać się, w jaki sposób modernizujemy istniejące maszyny współrzędnościowe, montując system REVO