Omiń nawigację

Systemy do ustawiania narzędzi i wykrywania ich uszkodzeń

Precyzyjna i wydajna obróbka dzięki automatycznym systemom do ustawiania narzędzi i wykrywania ich uszkodzeń na obrabiarkach CNC. Poznaj gamę dotykowych i bezdotykowych systemów pomiarowych dla obrabiarek CNC.

Systemy wykrywania uszkodzonego narzędzia , czy narzędzia wewnątrz obrabiarki są uszkodzone czy nienaruszone. Systemy do ustawiania narzędzi na obrabiarce mogą również automatycznie wykrywać uszkodzone narzędzia. Można je także wykorzystać do mierzenia geometrii narzędzia i aktualizacji offsetu w sterowniku CNC. Znajdując i korygując błędy narzędzi, automatyczne systemy do ustawiania na obrabiarce i wykrywania uszkodzonych narzędzi poprawiają jakość przedmiotu obrabianego, zmniejszają koszty odpadów i zwiększają poziom zaufania do procesów obróbki.

Automatyczny pomiar narzędzi skrawających na obrabiarce oznacza, że operatorzy nie muszą poświęcać czasu na ręczne pomiary. Zmniejsza się też ryzyko błędu ludzkiego. Dzięki automatycznemu ustawianiu narzędzi operatorzy mogą poświęcić czas na wykonywanie innych czynności w hali produkcyjnej.

Nasze systemy do ustawiania narzędzi na obrabiarce i wykrywania uszkodzonych narzędzi współpracują z wieloma typami obrabiarek CNC do frezowania, toczenia i szlifowania. Wykorzystaj tę najnowocześniejszą technologię już dziś, aby zwiększyć możliwości produkcyjne i utrzymać przewagę na konkurencyjnym rynku.

NC4+ Blue 2. generacji

Poznaj zaawansowane, laserowe systemy do ustawiania narzędzi, wykrywania uszkodzonych krawędzi, monitorowania bicia, kontroli profili o złożonym kształcie, a wszystko to bez ryzyka uszkodzenia narzędzia podczas pomiaru.

Zaawansowane laserowe systemy do ustawiania narzędzi

System wykrywania uszkodzeń narzędzi MTP RTS

Poznaj systemy dotykowego ustawiania narzędzi i wykrywania uszkodzeń narzędzi. Możliwość wyboru rodzaju transmisji w zależności od zastosowania.

Dotykowe systemy ustawiania narzędzi

Ramię HPMA na tokarce

Poznaj precyzyjne ramiona o wysokiej precyzji do pomiaru narzędzi i przedmiotów obrabianych, przeznaczone do 2- i 3-osiowych obrabiarek CNC.

Ramiona do ustawiania narzędzi

TRS2

Dowiedz się więcej o bezdotykowym, laserowym systemie do wykrywania uszkodzonych narzędzi. Idealny do zastosowań, w których czas cyklu ma kluczowe znaczenie.

Systemy wykrywania uszkodzonego narzędzia

Na czym polega ustawianie narzędzi i wykrywanie uszkodzeń narzędzi?

Ustawianie narzędzi i wykrywanie uszkodzeń narzędzi jest podstawową funkcją systemów pomiaru narzędzi. Ustawianie narzędzi to proces pomiaru wymiarów i stanu narzędzia skrawającego na obrabiarce CNC. Prawidłowe pozycjonowanie narzędzia jest niezbędne do zapewnienia optymalnej wydajności i jakości procesu obróbki.

Wykrywanie uszkodzonych narzędzi to praktyka polegająca na wykrywaniu uszkodzeń narzędzi skrawających. Jeśli narzędzie złamie się podczas cyklu obróbki, będzie ono niedokładnie obrabiać przedmioty, które mogą następnie trafić na złom. Zalecamy częste wykonywanie cykli wykrywania uszkodzonych narzędzi, ponieważ narzędzia, zwłaszcza małe, mogą łatwo ulec uszkodzeniu.

Jakie są typowe źródła błędów narzędzi?

Błędy narzędzia – jeśli nie są monitorowane – mogą mieć szkodliwy wpływ na jakość produktu końcowego. Źródła błędów narzędzi obejmują:

TS27R na obrabiarce

Zużycie narzędzia: Z biegiem czasu narzędzia skrawające zużywają się ze względu na stały kontakt z materiałem obrabianego przedmiotu. W miarę zużywania się narzędzia jego wymiary mogą się zmieniać. Ma to wpływ na dokładność procesu obróbki.

Nieprawidłowa geometria narzędzia: Długość, średnica i promień narzędzia (jeśli używa się narzędzia z promieniem) muszą być prawidłowe, aby zapewnić dokładną obróbkę. Gdy narzędzia są mierzone na przystawce offline, możliwe jest wystąpienie błędów ręcznego wprowadzania danych.

Wady lub uszkodzenia narzędzia: Narzędzia mogą ulec uszkodzeniu podczas obróbki. Uszkodzone narzędzia mogą z kolei prowadzić do niedokładnej obróbki przedmiotów. Niewłaściwa chropowatość powierzchni może być spowodowana wyszczerbionymi krawędziami tnącymi lub wiórami przylegającymi do narzędzia.

Nieprawidłowe załadowane narzędzie: Zidentyfikowanie niewielkich różnic między podobnymi narzędziami może stanowić wyzwanie. Na przykład, określenie rozmiaru promienia końcówki narzędzia może być trudne do wykonania „na oko”. Jeśli operator błędnie zidentyfikuje narzędzie, może ono zostać załadowane do niewłaściwej kieszeni.

Problem z montażem narzędzia: Jeśli między wrzecionem a uchwytem narzędzia znajdują się zanieczyszczenia lub narzędzie jest trzymane nieprawidłowo, problemem będzie jego bicie. Obrabiane elementy na przedmiocie mogą zostać przycięte do niewłaściwego rozmiaru.

Błąd operacji ręcznej: W zależności od umiejętności operatora, ręczne ustawianie narzędzi w maszynie może nie zawsze dawać takie same rezultaty. Trudno kontrolować dokładność ustawienia narzędzia, ponieważ różni operatorzy mają różne umiejętności.

Rozszerzalność termiczna: Gdy maszyna lub narzędzie nagrzewa się lub stygnie, może się powiększać lub zmniejszać. Jeśli obrabiarka nie jest stabilna termicznie lub nie ma wystarczającej ilości chłodziwa dla narzędzia, zmiany rozmiaru doprowadzą do błędów obróbki. Te zmiany temperatury oznaczają, że ostateczny, obrobiony przedmiot prawdopodobnie nie będzie dokładny.

Po szczegółowej analizie, na podstawie kosztów operacyjnych obrabiarek, udało się zaoszczędzić ponad 150 tysięcy euro w pierwszym roku. Wynika to z tego, że większość nieproduktywnego czasu obrabiarki związanego wcześniej z wymianą narzędzi można teraz przeznaczyć na produkowanie detali. Inwestycja w system TRS2 zwróciła się po zaledwie 5 miesiącach.

SAME DEUTZ-FAHR (Włochy)

Zalety stosowania automatycznego systemu do ustawiania narzędzi na obrabiarce

Wykorzystanie z systemu do ustawiania narzędzi w każdej obrabiarce CNC jest lepszym rozwiązaniem niż wykorzystanie systemu ustawiania offline. Zalety:

Kompensacja zużycia w czasie rzeczywistym: Długość i średnicę narzędzia mierzy się na obrabiarce CNC, tuż przed rozpoczęciem skrawania. Następnie rozmiar narzędzia jest automatycznie kompensowany w sterowniku CNC, co poprawia dokładność skrawania.

Wykrywanie uszkodzeń narzędzi w trakcie cyklu: Wszystkie systemy do ustawiania narzędzi Renishaw mogą wykrywać, czy narzędzie uległo uszkodzeniu podczas obróbki. Gdy używa się zaawansowanego, laserowego systemu do ustawiania narzędzi, można wykryć małe wióry na jego krawędziach. Niedopuszczenie do obróbki z uszkodzonymi narzędziami poprawia jakość obrabianego przedmiotu. Zmniejsza to również ryzyko uszkodzenia obrabiarki w najcięższych przypadkach.

Podejmowanie decyzji: Obrabiarkę można zaprogramować tak, aby została podjęta decyzja, co należy zrobić w zależności od stanu narzędzia. Jeśli narzędzie jest uszkodzone lub zużyte, trzeba podnieść alarm. Jeśli obrabiarka pracuje bez operatora, można ja zamienić na narzędzie siostrzane.

Oszczędności miejsca: Ustawianie narzędzi na obrabiarce eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego systemu do wstępnego ustawiania. Oszczędza się w ten sposób cenną przestrzeń na hali produkcyjnej.

Kompensacja rozszerzalności cieplnej: Umieszczenie narzędzia pomiarowego wewnątrz obrabiarki, gdzie temperatura odpowiada warunkom skrawania, daje pewność, że narzędzie zachowuje ten sam rozmiar podczas pomiaru i skrawania, co skutkuje dokładną obróbką przedmiotów. W przypadku korzystania z systemu do wstępnego ustawiania jego temperatura może być wyższa lub niższa od temperatury obrabiarki. Może to spowodować rozszerzanie się lub kurczenie narzędzia, w rezultacie niedokładny pomiar narzędzia, a tym samym nieprawidłową obróbkę przedmiotu.

Skrócenie czasu ustawiania: Ponieważ długość i średnica narzędzia są mierzone na obrabiarce, nie ma potrzeby ręcznego wpisywania numeru narzędzia czy offsetów. Eliminuje to czas spędzany przez operatorów na ustawianiu narzędzi na obrabiarce, co zwiększa ich wydajność.

Zmniejszenie ryzyka błędu ze strony operatora: Ponieważ nie ma potrzeby wpisywania numeru narzędzia ani offsetów do sterownika CNC, automatyczne systemy ustawiania narzędzi zmniejszają prawdopodobieństwo wpisania przez operatora niewłaściwych wartości lub umieszczenia przecinka dziesiętnego w niewłaściwym miejscu.

Uproszczony przebieg pracy: Dzięki pomiarom na obrabiarce nie trzeba już przenosić narzędzi między obrabiarką CNC a systemem do wstępnego ustawiania. Eliminuje to czas transportu i zapewnia operatorom bardziej usprawniony przepływ pracy, umożliwiając im wydajniejszą pracę.

NC4+ Blue – laserowy, bezdotykowy system do ustawiania narzędzi

Dodatkowe zasoby

 

Następne kroki

Szukasz więcej informacji lub chcesz omówić swoje wymagania? Prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.