Omiń nawigację

System Ramana w pigułce: czym jest spektroskopia ramanowska?

Przewodnik po mikroskopii ramanowskiej i obrazowaniu. Dowiedz się, co to jest, jak działa i jak można to wykorzystać do analizy chemicznej.


Witamy w ekscytującym świecie spektroskopii ramanowskiej: jednej z najłatwiejszych w zastosowaniu, najbardziej uniwersalnych i najwydajniejszych w użyciu technik analitycznych.

Spektroskopię ramanowską można wykorzystać do analizy składu materiałów. Polega ona na skupieniu pojedynczego koloru światła na próbce. Następnie mierzymy sposób, w jaki światło oddziałuje z materiałem, aby uzyskać informacje na jego temat. Pozwala nam to zrozumieć jego skład chemiczny i strukturalny.

Wybierz temat, aby poznać podstawy spektroskopii ramanowskiej:

Przedstawiamy Raman Revealed

Czym jest rozproszenie Ramana?


Czym jest rozproszenie Ramana i kiedy występuje? Dowiedz się więcej o odkryciu profesora C. V. Ramana. Dowiedz się, w jaki sposób diagram Jabłońskiego przedstawia zmianę energii podczas rozpraszania Rayleigha i Ramana.


Rozproszenie Ramana

Ramanowski mikroskop konfokalny inVia analizuje kamień szlachetny

Co może nam powiedzieć spektroskopia ramanowska?

Dowiedz się, w jaki sposób spektroskopia ramanowska może ujawnić naturę chemiczną i strukturalną badanych materiałów. Opisujemy cechy widma Ramana i wyjaśniamy zmiany parametrów pasma Ramana. Podajemy również przykłady, w jaki sposób widma Ramana umożliwiają odróżnienie różnych substancji chemicznych i odmian polimorficznych.

Widma ramanowskie

Obrazy proszku do prania w świetle białym i ramanowskie

Co mogą pokazać obrazy ramanowskie?

Można analizować obrazy ramanowskie, aby poznać rozkład natury chemicznej i strukturalnej próbki. Wyjaśniamy, w jaki sposób zbierać obrazy ramanowskie. Omawiamy również różne metody analizy danych i kiedy należy ich używać do obrazowania Ramana.


Obrazy ramanowskie

Pięć wcięć w próbce rubinu

Czym jest fotoluminescencja?

Fotoluminescencja (PL) może być użyteczną metodą analityczną. Wyjaśniamy, w jaki sposób fotoluminescencja (PL) odnosi się do fluorescencji i fosforescencji. Dowiedz się, jak odróżnić cechy PL od pasm ramanowskich. Przedstawiamy również praktyczne wskazówki, jak uniknąć niepożądanego tła fluorescencji w widmach Ramana.

Fotoluminescencja

Virsa, badanie grafenu

Jakie są zalety spektroskopii ramanowskiej?

Dowiedz się, dlaczego spektroskopia ramanowska jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu próbek. Poznaj kluczowe podzespoły konfokalnego mikroskopu ramanowskiego inVia™. Mikroskop inVia można łatwo połączyć z innymi metodami analitycznymi. Omawiamy, w jaki sposób mikroskopia ramanowska jest uzupełnieniem spektroskopii FTIR i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).

Zalety spektroskopii ramanowskiej

Schemat

Jakie są wyzwania i rozwiązania?

Pokonaj wyzwania związane z techniką Ramana, wykorzystując spektrometry ramanowskie firmy Renishaw. Dowiedz się więcej o ograniczonej dyfrakcyjnie rozdzielczości przestrzennej w mikroskopowej analizie chemicznej. Dowiedz się, w jaki sposób można poprawić czułość i rozdzielczość przestrzenną za pomocą rezonansowych technik ramanowskich (tj. SERS i TERS).

Wyzwania i rozwiązania


eBook do pobrania: Spektroskopia ramanowska w pigułce

Ta treść jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim.

Nic nie wiesz na temat spektroskopii ramanowskiej? Chcesz udostępnić zasób do pobrania? Nasz eBook pozwala szybko rozpocząć pracę. Nasz eBook przedstawia podstawowe pojęcia i praktyczne porady:

  • Czym jest efekt Ramana?
  • Czym jest spektroskopia ramanowska?
  • Co mogą pokazać obrazy ramanowskie?
  • Zalety spektroskopii ramanowskiej
  • Części spektrometru ramanowskiego
  • Fotoluminescencja w pigułce