Persbericht: Renishaw inVia Raman microscoop toegepast in baanbrekend grafeenonderzoek (docx)

File size: 68 kB Language: Nederlands

Een Renishaw inVia Raman microscoop is toegepast bij nieuw onderzoek naar een van de grootste belemmeringen voor bredere exploitatie van grafeen: de moeilijkheden bij het aanbrengen van een grote foutloze laag.

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft

Other languages

Deutsch , 日本語 , English

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.