Polityka Speak Up (zgłaszanie nieprawidłowości) (pdf)

File size: 250 kB Language: Polski

Przeznaczenie: Wyjaśnienie mechanizmu zgłaszania nieetycznych, podejrzanych oraz potencjalnie nielegalnych zachowań.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.