Pressmeddelande: Metris och Renishaw tillkännager licensöverenskommelse avseende programvaran Metris Camio CMM (doc)

File size: 58 kB Language: Svenska

Metris och Renishaw tillkännagav att de nyligen träffat ett avtal enligt vilket Renishaw licensierar källkoden till programvaran Metris Camio CMM. Som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet har Renishaw dessutom anställt ett antal tekniker från Metris.

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.