Przewodnik użytkownika: CARTO Explore (pdf)

File size: 0.90 MB Language: Polski Part number: F-9930-1036

Pakiet CARTO składa się z dwóch aplikacji: Capture służącej do zbierania danych interferometrii laserowej oraz Explore służącej do wydajnego analizowania danych zgodnie z międzynarodowymi normami i nie tylko.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.