Wydanie wiadomości: Metris i Renishaw informują o porozumieniu w sprawie licencji na oprogramowanie Metris Camio przeznaczone dla maszyn współrzędnoś (doc)

File size: 64 kB Language: Polski

Firmy Metris i Renishaw informują o zawartym ostatnio porozumieniu, na mocy którego Renishaw uzyskuje licencję na kod źródłowy oprogramowania dla maszyn współrzędnościowych Metris Camio. W celu zapewnienia wsparcia technicznego dla swych przyszłych opracowań Renishaw zatrudniła również pewną liczbę inżynierów Metris.

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.