Publikacja: Wykrywanie fałszerstw lekowych — wykorzystanie obrazowania Ramana do identyfi kowania podrobionych leków (pdf)

Rozmiar pliku: 549 kB Język: Polski Numer części: WP001(PL)

Identyfi kacja podrabianych leków stała się obszarem, na który coraz większą uwagę zwracają organy regulacyjne, a także fi rmy farmaceutyczne, które widzą, jak wizerunek ich marki psuje się, a zyski maleją z powodu podrabianych produktów o niskiej jakości, zamaskowanych inną nazwą handlową. Spektroskopia ramanowska umożliwia rozróżnianie materiałów o podobnych strukturach chemicznych — takich jak formy substancji pomocniczych i soli — nawet przy niskich stężeniach. Często nie jest to możliwe przy użyciu konwencjonalnych technik, takich jak mikroskopia IR. Technika ramanowska idealnie nadaje się do identyfi kowania podróbek, które często zawierają podobne składniki, jak w produkcie referencyjnym. Najważniejsza jest możliwość dokładnego rozróżnienia.

Ten typ pliku wymaga przeglądarki dostępnej bezpłatnie w witrynie Adobe

Nie znalazłeś szukanej pozycji?

powiedz, czego nie mogłeś znaleźć, a my postaramy się pomóc