Hoppa över navigering

Fleraxlig kalibrator XM-60 och XM-600

Mät sex frihetsgrader i alla orienteringar från en enda uppställning.

Unik teknologi, optisk lutningsvinkelmätning och start via fiberoptik.

XM-60 är ett lasermätsystem som kan mäta i sex frihetsgrader längs en linjär axel, samtidigt från en enda uppställning. Det är ett kraftfullt diagnostikverktyg för att mäta alla geometriska fel i axeln i en enda insamling.

För användare av volymetrisk kompensering ger XM-60 en snabb och noggrann metod för datapopulering. Alla mätningar görs optiskt vilket möjliggör användning i alla orienteringar.

XM-600-lasermätsystemet erbjuder utökad kapacitet för att ansluta direkt till Renishaws serie med UCC CMM-styrenheter.

Läs mer om XM-600

Läs mer om sex frihetsgrader (6DoF)

Översikt

Den kompakta startenheten är åtskild från laserenheten, vilket minskar värmeeffekterna vid mätpunkten. Den kan monteras direkt på maskinen på sidan, upp och ner eller till och med på baksidan, vilket är speciellt användbart i områden där åtkomsten till maskinen är begränsad.

Mottagaren är helt trådlös och drivs av laddningsbara batterier. Inga kablar släpas med under maskinrörelserna, vilket kan försämra noggrannheten eller bryta laserstrålen under mätningen.

CARTO-programvarupaketet används med XM-60 och består av tre applikationer. Capture, Explore och Compensate,

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Snabb – linjär, tippvinkel, girvinkel, lutningsvinkel, horisontell och vertikal rakhetsmätning samtidigt som en enda mätning med konventionell laserteknologi.
  • Enkel – enkel inställning, välbekant för användare av andra interferometriska system. Automatisk detektion av feltecken och grafisk uppriktning minimerar mänskliga fel.
  • Pålitligt – eftersom alla fel mäts direkt kan användaren se resultaten medan testet pågår.
  • Kapabelt – unikt optiskt lutningsvinkelmätsystem ger lutningsvinkelmätning i alla orienteringar.

CARTO stödjer XM-60

XM-60-systemet är konstruerat för att ge extrem flexibilitet i många olika applikationer. CARTO Capture ”målbaserat läge” är specialanpassat för att kompensera för maskinfel och att skapa prestandarapporter enligt internationella standarder.

Med dynamisk dataanpassningsfunktion kan XM-60-användare samla in rakhetsmätningar dynamiskt. Testdata beräknas om i CARTO Capture för att minska avvikande datapunkter. Denna förbättrade metod ger bättre motståndskraft i miljöer med störningar.

Mätning av roterande axel

CARTO hanterar nu data insamlad från tester med roterande axlar med XR20 kalibratorn för roterande axlar.

Kalibrering av roterande axlar kan nu för första gången utföras med XR20 kalibrator för roterande axlar och XM-60 fleraxlig kalibrator. Detta minskar kalibreringstiden för en 5-axlig verktygsmaskin till inom en halv dag, istället för flera dagar.

Precisionsuppriktning

Vårt enaxlade horisontella plan är ett ytterligare tillbehör som används för noggrann uppriktning i applikationer som inte har en axel som är vinkelrät mot rörelseriktningen. Precisionstranslation av XM-60-sändarenheten uppnås enkelt med det horisontella planet, utan tippningsuppriktningen störs.

Denna funktion är speciellt användbar för applikationer såsom plan och skrivare.

Mångsidig fixturering

Fixtureringssats

Fixtureringssatsen förenklar och utökar alternativen för monteringen av XM-60 i maskinens arbetsvolym; hjälper användarna med att:

  • Mäta hela färdaxeln på linjära förlängningar från maskinbädden eller vertikalt monterad bredvid maskinbädden.
  • Montera XM-60 på en chuck för svarv- eller fleroperationsmaskin-applikationer
  • Montera mottagaren förlängd från spindeln

90 graders fäste

Med hjälp av 90 graders fästet kan användare lätt växla orienteringen på XM-60. Styrstift stödjer placeringen av XM-60 tills den magnetiska basen aktiveras, vilket gör exakt positionering till en enkel sak.

90 graders fästet kan även användas för att montera enheten vid maskinbäddens kant.

Montering med klämblock

XM-60-mottagaren använder en klämblocks- och pelarmetod för enkel montering på maskinen. Standardsatsen innehåller fyra pelare och två klämblock som erbjuder ännu fler flexibla monteringsalternativ.

För särskilda fixturapplikationer kan användaren lätt demontera klämblocket och fästa anpassade fixturer på mottagarens baksida, direkt i de borrade hålen.

Kundberättelser

Läs mer om hur våra kunder använder XM-600 fleraxliga kalibrator för att förbättra sina mätprocesser.

Med ”Frikörningsläge” i CARTO kan användarna samla in data omedelbart, utan att behöva definiera positionerna för, eller ens antalet, mål. Programvaran visar rakhets- (horisontell och vertikal), tippnings-pitch, girnings- och rullningsfel mot linjär position.

Triggningen kan vara:

  • manuell (med en knapptryckning)
  • automatisk (baserad på positionsstabilitet)
  • kontinuerlig (insamling under rörelse med ett intervall som definierats av användaren)

Med Compensate i CARTO-programvarupaketet kan användarna enkelt minimera alla geometriska fel i maskinen. Volymetrisk kompensering optimerar maskinens prestanda för att förbättra noggrannheten och minska kassationerna.

XM-600 möjliggör snabbare och enklare CMM-felmappning

Den fleraxliga kalibratorn XM-600 har ytterligare funktioner som möjliggör att den kommunicerar direkt med Renishaws UCC-styrenheter. Med teknologi utvecklad för den fleraxliga kalibratorn XM-60 mäter XM-600 samtidigt alla 6 frihetsgrader med en enda mätning. Detta ger möjlighet att enkelt skapa en noggrann felkarta för varje linjär axel på din CMM.

XM-600 har samma kompatibilitet med CARTO som XM-60, vilket gör det till en idealisk kalibreringslösning för alla tillverkningsanläggningar som använder både verktygsmaskiner och koordinatmätmaskiner.

Bildgalleri

Med hjälp av XM-600 har vi noterat en märkbart förbättrad effektivitet på vår felmappning. Mätningen och felmappningen har blivit mycket enklare, vilket reducerar den totala arbetstiden med hälften för UCC CMM-maskiner, som normalt hade tagit en dag.

DUKIN, Sydkorea

Spårbar noggrannhet

Prestandan hos varje fleraxlig kalibrator XM-60 och XM-600 är spårbar till internationella standarder och varje enhet certifieras också före leveransen. Detta innebär att användarna kan lita på att deras system levererar den specificerade noggrannheten dag-efter-dag där det räknas - på arbetsplatsen.

XM-60 och XM-600 prestanda enligt specifikation

XR20 kalibrering av roterande axlar med hjälp av XM-60 fleraxlig kalibrator.
Horisontellt plan på en gjutning

Konstruerad av Renishaw

Renishaws lasermätsystem är tillverkade för att ge hög prestanda under användningen. Aluminiumstrukturen ger en lätt men ändå stark konstruktion, utvecklad för att ge ett så litet paket som möjligt som ska rymmas i maskinen. Lasern använder teknologi som utvecklats och används i laserpulsgivarsystemet RLE, som har tillverkats i mer än 10 år, och som används i de mest krävande applikationerna i halvledarindustrin.


Produktinformation