Hoppa över navigering

Viktiga användningsområden - vevstakar

Förbättra processtyrningen och minska inspektionskostnaderna med Equator™-mätsystem

Vevstakar

Om du använder Equator-mätsystem vid bearbetningen av detaljer, som t.ex. vevstakar, kan du märkbart förbättra din tillverkningsprocess:

  • Equatorsystemet är ett flexibelt, omprogrammerbart mätsystem, vilket betyder att du kan utföra alla typer av mätinspektioner med en enda enhet.
  • Reducera detaljkostnaden genom reducerade cykeltider och kassationer.
  • Få tillförlitlighet med full spårbarhet i din tillverkning med flexibel mätning.

Läs hela fallstudien för att få mer information

  • Case brief:  Connecting rod