Hoppa över navigering

Uppriktningslasrar för maskinbygge

Renishaws XK10 uppriktningslaser erbjuder en enkel digital lösning för att mäta och justera geometriska fel och rotationsfel vid maskinbygge. Detta reducerar maskinernas monteringstid och förbättrar prestanda över hela linjen.

Vad är en uppriktningslaser?

En uppriktningslaser är ett precisionsverktyg som använder lasrar för att rikta in komponenterna exakt när industrimaskiner t.ex. verktygsmaskiner, precisionssteg och halvledartillverkningsmaskiner byggs och servas. Uppriktningslasrar har konstruerats för att optimera prestanda och utför högprecisa mätningar, digital rapportering och axeljustering i realtid.

Det ökade behovet av intuitiva verktyg för att strömlinjeforma maskinernas uppriktningsprocesser har passerat den effektivitet som traditionella metoder kan erbjuda.

XK10 uppriktningslasern erbjuder digital precision för uppriktning både av linjära och roterande axlar och utgör en modern uppgradering från traditionella manuella metoder. Detta medför att maskinbygge, underhåll och service kan utföras på en märkbart kortare tid.

Varför ska du använda en uppriktningslaser?

Det är av yttersta vikt att säkerställa precision när en maskin konstrueras för att se till att den blir tillförlitlig och effektiv. Om du kontrollerar uppriktningen under byggprocessen kan du förhindra att fel upptäcks efter att maskinen tillverkats, vilket kan bli betydligt svårare att åtgärda. Återkommande uppriktningskontroller är också värdefulla vid service eller underhåll på plats eller efter en kollision.

XK10 uppriktningslasern erbjuder ett snabbt, enkelt och mångsidigt alternativ till traditionella metoder som t.ex. mätklockor, autokollimatorer eller referensdetaljer. Den eliminerar behovet av tidskrävande procedurer. Den kan användas för att säkerställa att linjära skenor är raka, fyrkantiga, platta, parallella och jämna. Den kan även fastställa spindlars riktning och roterande maskiners koaxialitet.

XK10 displayenheten registrerar mätningar digitalt och erbjuder omfattande felrapporter och reducerar användarfel på grund av den manuella dokumentationen.

Huvudsakliga fördelar

Enkel att använda ikon

Enkel att använda

Handledda mätningar steg för steg reducerar behovet av högkvalificerade användare.

Mångsidig ikon

Mångsidig

Mäter roterande axlar, spindlar och erbjuder precision under installation och automation.

Avläsning i realtid ikon

Avläsning i realtid

Direkt vy med avläsningar i realtid och dynamiska diagram för effektiv uppriktning och mätning.

Detaljerade resultat ikon

Detaljerade resultat

Rakhets- och parallellitetsanalys i CARTO-programvarans Explore-app erbjuder insiktsfulla och användbara resultat.

Renishaws uppriktningslasersystem XK10 har visat sig vara ett ovärderligt verktyg för undersökningar och montering i vår tillverkningsprocess. Dess kompakta konstruktion och flexibla fixtureringspaket innebär att det kan användas med alla verktygsmaskiner från Mazak, och minskar också avsevärt behovet av att ta bort fixturer vid mätning.

En avgörande sak är att vi med XK10:s referensfäste kan samla in och registrera noggranna maskinprofiler utan att en linjär styrskena behövs. Detta har inte bara minskat tiden för utvärderingen, det har också gett oss bättre förståelse för olika nyckeldata, vilket i sin tur ytterligare förbättrar våra mätningars repeterbarhet och noggrannhet.

Mazak Europe, Storbritannien

Upptäck våra fallstudier
Uppriktningslasrar för maskinbygge - Konfigurera parallellitetsmätning med XK10

Systemöversikt

XK10-sändaren är den primära laserkällan för de flesta typer av mätningar. Den används med M-enheten för geometriska mätningar upp till 30 m. S-enheten och M-enheten innehåller både sändare och mottagare och kan konfigureras på olika sätt beroende på mätningens konfiguration.

XK10-fixtureringspaketet för verktygsmaskiner har konstruerats för att förbättra mätningarnas repeterbarhet och noggrannhet. Mätningarna utförs och registreras med XK10 displayenheten. Detta medger upp till 30 timmars bärbar drift med det uppladdningsbara batteriet.

Funktionen för analys av rakhet och parallellitet i CARTO Explore skapar anpassade rapporter. Detta tillhandahåller tillförlitliga resultat för att kontrollera och korrigera maskinens uppriktning.

Renishaw kan erbjuda kalibreringsutbildningar med erfarna tekniker för att säkerställa optimala produktprestanda.

Uppriktningslasersystemet XK10 på en maskingjutning
XK10 uppriktningslasersystemets displayenhet

Nyckelegenskaper

Flexibilitet - flera mätningar för olika maskinkonfigurationer med ett enda paket.

Automatisk analys - omedelbara resultat efter mätningen, med visning i realtid för justering och enkel export till .xml-fil eller CARTO.

Intuitiv programvara - vägleder dig genom inställningen och mätningen, snabbt och enkelt. Besök Nedladdning av kalibreringsprogramvara för den senaste versionen.

Trådlös anslutbarhet - ger flexibilitet vid konfiguration och mätning.

Enkel fixturering - utvecklad för repeterbara, noggranna resultat och kortare inställningstid.

Roterande huvud - möjliggör enkel inriktning av strålen från sändarenheten med kapacitet för att mäta planhet med en serie rutmönsterpunkter.

XK10 uppriktningslaser tillbehör

Bläddra i vårt sortiment med monteringstillbehör och reservdelar.

Köp online

XK-parallelitets-paket

XK-parallelitets-paketet är ett ytterligare tillbehör som behövs för att utföra mätning av parallelitet. Det möjliggör att två nominella parallella rakhetsmätningar utförs utan att sändarenheten flyttas.

Noggrann - 90° avböjning av laserstrålen. Enkel uppriktning tack vare flexibla justeringsmöjligheter.

Ett separat sålt stativpaket som används med ett stativ, om det inte finns utrymme att montera sändarenheten direkt ,finns tillgängligt.

Rakhetsmätning

Mät vertikal och horisontell rakhet längs en axel med uppriktningslasersystemet XK10.

Används under maskinbyggnadsprocessen för att säkerställa noggrannheten vid montering och uppriktning av planhet och styrningar.

Mätning av spindelriktning

XK10 mäter vinkeln som en spindel eller chuck är riktad mot.

Detta kan användas för alla spindel- eller chuckuppriktningar, för att säkerställa att de pekar i samma riktning under en hel 360°-rotation.

Utforska våra maskinkalibrerings- och optimeringsprodukter som konstruerats för att förbättra prestanda hos precisionsrörelsesystem.

FAQ (vanliga frågor)

Hur lång är mätstrålens räckvidd på XK10-systemet?

XK10-sändarenheten kan mäta upp till 30 meter när den används med M-enheten. När M-enheten och S-enheten används för olika konfigurationer kan de mäta upp till 20 meter.

Vilket är det rekommenderade omkalibreringsschemat för XK10-uppriktningslasern?

Den rekommenderade omkalibreringsperioden för XK10-uppriktningslasern är två år, när den används i en normal omgivning. Besök vår webbsida kalibreringstjänster, reparationer och omkalibrering för mer information.

Ytterligare resurser