Hoppa över navigering

Vad är Raman: Vad är Raman-spektroskopi?

Vår handledning till Raman-mikroskopi och avbildning. Lär dig hur det fungerar och hur du kan använda detta för kemiska analyser.


Välkommen till Raman-spektroskopins spännande värld: en av vetenskapens mest lättanvända, mest kraftfulla och mest mångsidiga analystekniker.

Forskare använder Raman-spektroskopi för att analysera sammansättningen av material. I Raman-spektroskopi fokuserar vi en enkel ljusfärg på ett prov. Sedan mäter vi hur ljuset interagerar med materialet för att få information om detta. Detta ger oss kunskaper om dess kemiska sammansättning och struktur.

Välj ett ämne för att lära dig grunderna om Raman-spektroskopi:

Vi presenterar Raman Revealed

Vad är Ramanspridning?


Vad är Ramanspridning och när uppkommer detta? Få reda på mer om teorin bakom professor C.V. Ramans upptäckt. Lär dig mer om hur ett Jablonski-diagram kan representera ändringarna i energin under Rayleigh- och Ramanspridning.


Ramanspridning

inVia konfokalt Raman-mikroskop analyserar en ädelsten

Vad kan Raman-spektroskopi berätta för dig?

Lär dig hur Raman-spektroskopi kan avslöja ett materials kemiska sammansättning och struktur. Vi beskriver ett Raman-spektrums egenskaper och förklarar skillnaderna mellan Raman-bandparametrar. Vi ger även exempel på hur Raman-spektran kan påvisa skillnader mellan olika kemikalier och polymorfer.

Raman-spektra

Vitt ljus och Raman-bilder med tvättmedel

Vad kan Raman-bilder visa?

Vi kan analysera Raman-bilder för att studera fördelningen av kemiska och strukturella komponenter i ett prov. Vi förklarar hur man samlar in Raman-bilder. Vi diskuterar även olika dataanalysmetoder och när man kan använda dem för Raman-avbildning.


Raman-bilder

Fem inskärningar i ett rubinprov

Vad är fotoluminiscens?

Fotoluminiscens (PL) kan vara en användbar analytisk metod. Vi förklarar hur PL relaterar till fluorescens och fosforescens. Lär dig mer om hur du kan särskilja PL-funktioner från Raman-band. Vi erbjuder även praktiska tips om hur du undviker oönskade fluorescensbakgrunder i Raman-spektran.

Fotoluminiscens

Virsa Graphene

Vilka är fördelarna med Raman-spektroskopi?

Lär dig mer om varför Raman-spektroskopi är optimalt för ett stort antal prov. Utforska nyckelkomponenter på ett inVia™ konfokalt Raman-mikroskop. Du kan lätt kombinera ett inVia-mikroskop med andra analysmetoder. Vi diskuterar hur Raman-mikroskopi kompletterar FTIR-spektroskopi och röntgenkristallografi (XRD).

Raman-fördelar

Schematiskt diagram

Vilka är utmaningarna och lösningarna?

Lösa utmaningarna i själva Raman-tekniken med Renishaw Raman-spektrometrar. Läs mer om kristallografibegränsad spatiell upplösning för mikroskopbaserade kemiska analyser. Utforska hur känslighet och spatiell upplösning kan förbättras med hjälp av resonanta Raman-tekniker (t.ex. SERS och TERS).

Utmaningar och lösningar


Ladda ned eBok: Raman-spektroskopi förklarad

Detta innehåll finns för närvarande endast tillgängligt på engelska.

Är Raman-spektroskopi något nytt för dig? Vill du ha tillgång till nedladdningsbara resurser? Vår eBok hjälper dig snabbt komma igång. Vår eBok behandlar grundläggande frågor och ger dig praktiska råd:

  • Vad är Raman-effekten?
  • Vad är Raman-spektroskopi?
  • Vad kan Raman-avbildning visa dig?
  • Fördelar med Raman-spektroskopi
  • Delar på en Raman-spektrometer
  • Fotoluminiscens förklarad