Gezinimi atla

Prob nedir?

Prob nedir?

Prob ile ölçüm klasik olarak, koordinat ölçüm tezgahlarında (CMM'ler) boyutsal ölçüm (metroloji) için kullanılan, temaslı problar ile ilişkilendirilmiştir.

Orijinal temaslı probun ilk uygulaması, Concorde'larda kullanılan Rolls-Royce Olypus motorlarındaki karmaşık boyut problemlerini çözmek için gerçekleştirilmiştir.

Bir prob, bir bileşen yüzeyi ile temas ettiğinde tetiklenmek üzere tasarlanmış, hassas, tekrarlanabilir geometrik veriler sağlayan, etkin bir ayrıntılı anahtardır. Bu veriyi üretim prosesi boyunca elde etmek ve kontrol etmek, bileşenlerin uygunluk limitleri içerisinde kalmasının sağlanmasına yardımcı olabilir.

Kesin – bir standarttan yalnızca belli belirsiz veya kabul edilebilir sınırlar içerisinde sapan.

Hassas (tekrarlanabilir) – tam olması gereken performans, gerçekleşme veya miktarda: kesin veya doğru.

Prob teknolojisi hakkında daha fazla bilgi almak için, Daha fazla bilgi veya
(TE411) Temasla tetiklemeli prob sensör teknolojisindeki yenilikler bölümlerine bakınız.

  • Kinematik