Gezinimi atla

Raman nedir: Raman spektroskopisi nedir?

Raman mikroskobu ve görüntüleme kılavuzumuz. Ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve bunu kimyasal analiz için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.


Raman spektroskopisinin heyecan verici dünyasına hoş geldiniz: bilimin kullanması en kolay, en güçlü ve çok yönlü analitik tekniklerinden biri.

Bilim insanları malzemelerin yapısını analiz etmek için Raman spektroskopisini kullanıyor. Raman spektroskopisinde ışığın tek bir rengini bir numune üzerine odaklıyoruz. Ardından, malzeme hakkında bilgi edinmek için ışığın malzemeyle etkileşimini ölçüyoruz. Bu işlem malzemenin kimyasını ve yapısını anlamamızı sağlıyor.

Raman spektroskopisinin temellerini öğrenmek üzere bir konu seçin:

Raman Revealed ile Tanışın

Raman saçılması nedir?


Raman saçılması nedir ve nasıl meydana gelir? Profesör C.V.'nin ardındaki teori hakkında daha fazla bilgi edinin. Raman’ın keşfi. Bir Jablonski şemasının Rayleigh ve Raman saçılması sırasında enerjideki değişimi nasıl yansıtacağını öğrenin.


Raman saçılması

inVia konfokal Raman mikroskobu değerli bir taşı analiz ediyor

Raman spektroskopisi size neler anlatabilir?

Raman spektroskopisinin malzemelerin kimyasını ve yapısını nasıl ortaya çıkarabileceğini öğrenin. Bir Raman spektrumunun özelliklerini tanımlıyor ve Raman bandı parametrelerindeki değişiklikleri açıklıyoruz. Ayrıca Raman spektrumlarının farklı kimyasalları ve polimorfları nasıl birbirinden ayırabildiğine dair örnekler de sağlıyoruz.

Raman spektrumları

Beyaz ışık ve toz deterjanın Raman görüntüleri

Raman görüntüleri neleri gösterebilir?

Bir numune genelindeki kimyasal ve yapısal türlerin dağılımını incelemek için Raman görüntülerini analiz edebiliriz. Raman görüntülerinin nasıl toplanacağını açıklıyoruz. Aynı zamanda çeşitli veri analiz yöntemlerini ve bunların Raman görüntüleme için ne zaman kullanılacağını da tartışıyoruz.


Raman görüntüleri

Bir yakut örneğindeki beş girinti

Fotolüminesans nedir?

Fotolüminesans (PL), yararlı bir analitik yöntem olabilir. PL'nin floresans ve fosforesans ile nasıl ilişkili olduğunu açıklıyoruz. PL özelliklerini Raman bantlarından nasıl ayırt edebileceğinizi öğrenin. Ayrıca Raman spektrumunda istenmeyen floresans arka planlarının nasıl önleneceğine dair pratik ipuçları da veriyoruz.

Fotoluminesans

Virsa Grafin

Raman spektroskopisinin avantajları nelerdir?

Raman spektroskopisinin neden çok geniş bir numune aralığı için ideal olduğunu anlayın. inVia™ konfokal Raman mikroskobunun ana bileşenlerini keşfedin. Bir inVia mikroskobunu diğer analitik yöntemlerle kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Raman mikroskopisinin FTIR spektroskopisini ve X-ışını kırınımını (XRD) nasıl tamamladığını tartışıyoruz.

Raman avantajları

Şematik diyagram

Zorluklar ve çözümleri nelerdir?

Renishaw'un Raman spektrometreleri ile Raman tekniğine özgü zorlukların üstesinden gelin. Mikroskop tabanlı kimyasal analiz için kırınımla sınırlı uzaysal çözünürlük hakkında bilgi edinin. Rezonans Raman teknikleri (örneğin SERS ve TERS) kullanarak hassasiyetin ve uzaysal çözünürlüğün nasıl geliştirilebileceğini keşfedin.

Zorluklar ve çözümleri


e-Kitabı indirin: Raman spektroskopisi nedir

Bu içerik þu anda sadece Ýngilizce olarak mevcuttur.

Raman spektroskopisine yabancı mısınız? Paylaşmak için indirilebilir bir kaynak ister misiniz? e-Kitabımız hızlı bir şekilde başlamanızı sağlar. Temel kavramları ve pratik tavsiyeleri içeren e-Kitabımızda aşağıdakileri bulabilirsiniz:

  • Raman etkisi nedir?
  • Raman spektroskopisi nedir?
  • Raman görüntüleme neleri gösterebilir?
  • Raman spektroskopisinin avantajları
  • Raman spektroskopisinin bölümleri
  • Fotolüminesans nedir