Omiń nawigację

Warunki korzystania z witryny internetowej

Szczegóły dotyczące firmy

Właścicielem i operatorem tej witryny internetowej jest Renishaw plc, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 1106260, z siedzibą pod adresem New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Wielka Brytania.

Informacje finansowe

Pewne części tej witryny mogą zawierać informacje o wynikach finansowych firmy Renishaw. Informacje w tej witrynie nie stanowią oferty papierów wartościowych, ani w inny sposób nie stanowią zaproszenia lub zachęty do gwarantowania, składania zapisów na lub w inny sposób nabycia lub zbycia papierów wartościowych w dowolnej spółce w ramach Grupy Renishaw. Ta witryna może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do przyszłych zdarzeń. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od tych wyrażonych w takich stwierdzeniach, w zależności od różnych czynników, w tym przyszłych poziomów dostaw, popytu i cen produktów branżowych, stabilność politycznej i wzrostu gospodarczego, rozwoju i zastosowania nowych technologii, działań konkurentów oraz klęsk żywiołowych, wojen i aktów terroryzmu.

Dostępność produktów

Nie wszystkie nasze produkty są dostępne w sprzedaży na wszystkich terytoriach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw, aby uzyskać więcej informacji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Chociaż firma Renishaw starała się zapewnić dokładność informacji publikowanych w tej witrynie, istnieje możliwość, że niektóre fragmenty mogą być niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe. Dlatego też należy koniecznie zweryfikować, kontaktując się z nami, wszystkie takie informacje, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania w oparciu o nie. Warunkiem, który umożliwia nam zapewnienie swobodnego dostępu do materiałów w tej witrynie, jest zaakceptowanie faktu, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za czynności, jakie użytkownicy podejmą w oparciu o przedstawiane informacje.

Pliki PDF

Większość plików PDF udostępnianych w tej witrynie utworzono z zachowaniem zgodności z aplikacją Adobe® Acrobat® V6. Można je czytać, stosując program Adobe Acrobat Reader, wersja 7 lub wyższa.

Przewodnik po plikach cookie

Tutaj możesz przeczytać o tym jak wykorzystujemy pliki cookie w tej witrynie.

Ochrona danych

W informacjach o prywatności możesz dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane.

Prawa własności intelektualnej

Treść tych stron jest chroniona prawem autorskim © 2001–2021 Renishaw plc. Kopiowanie lub włączanie do jakiegokolwiek innego opracowania części lub całości materiałów dostępnych w tej witrynie w jakiejkolwiek formie jest zabronione, jednak można:

  1. drukować lub pobierać dla własnego użytku wyciągi materiałów z tej witryny, bez ich modyfikowania;
  2. kopiować materiały z tej witryny w celu przesłania ich poszczególnych stronom trzecim dla ich osobistego użytku, pod warunkiem wskazania firmy Renishaw jako źródła tych informacji oraz poinformowania tej trzeciej strony, że dotyczą jej te warunki i musi się do nich dostosować.

RENISHAW, symbol sondy wykorzystany w logo firmy RENISHAW, REVO, Renscan i Qontor są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Renishaw plc, RenDX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Renishaw Diagnostics Limited, a neuromate jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Renishaw Mayfield S.A. w Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach. apply innovation oraz nazwy i oznaczenia innych produktów i technologii Renishaw są znakami towarowymi firmy Renishaw plc lub jej filii.

Microsoft i Internet Explorer są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, a Adobe i Acrobat są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Prawo właściwe

Ta witryna, w tym niniejsze zastrzeżenie, podlega prawu angielskiemu.