Omiń nawigację

Niewolnictwo i handel ludźmi

Oświadczenia złożone w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z sekcji 54, części 6 brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. („Ustawa o współczesnym niewolnictwie”).

Współczesne niewolnictwo

Firma Renishaw jest zobowiązana do ochrony praw człowieka naszych pracowników oraz osób pracujących we wszystkich zakładach łańcuchach dostaw.

Wyciąg

  • Slavery and Human Trafficking Statement - Financial year ended June 2023 Slavery and Human Trafficking Statement - Financial year ended June 2023 [en]

    This statement is made in fulfilment of our obligations under Section 54, Part 6 of the UK Modern Slavery Act 2015 (“Modern Slavery Act”) and sets out the steps we have taken within the financial year ended 30 June 2023 to ensure slavery and human trafficking (“Modern Slavery”) does not take place within our organisation or our tier 1 supply chain

Archiwum