Omiń nawigację

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią celu, którym jest wspólne zmienianie jutra. Naszą ambicją jest stać się liderem zrównoważonego rozwoju, współpracując z naszymi klientami, dostawcami i lokalnymi społecznościami w celu tworzenia zrównoważonych rozwiązań.

Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ochrony środowiska i zapobieganie zmianom klimatu. Osiągamy to nie tylko poprzez poprawę śladu ekologicznego naszych działań, np. zmniejszenie emisji z naszych zakładów produkcyjnych, ale także poprzez dostarczanie rozwiązań dla klientów, które pomagają im produkować więcej przy mniejszych nakładach oraz radzić sobie z przejściem na bardziej zrównoważony świat.

Nasze zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto

W listopadzie 2021 r. ogłosiliśmy nasze cele zerowej emisji netto i cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), do których realizacji aktywnie się przyczyniamy. Oznacza to (i) zminimalizowanie naszego wpływu na środowisko i (ii) współpraca z klientami, dostawcami i lokalnymi społecznościami w celu tworzenia pozytywnych zmian dla ludzi oraz planety.

Opracowanie planu realizacji zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

W tym roku nasz plan realizacji zrównoważonego rozwoju nadal ewoluował, ponieważ uczymy się, jak włączyć taki rozwój do naszej działalności. Przeszliśmy w kierunku podejścia opartego na funkcjach biznesowych i wspieranego przez zespół ds. zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że koncentrujemy się teraz na włączeniu konkretnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w naszej działalności i rozwiązywaniu ich. Aby to wesprzeć, zmieniliśmy nasze podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem. Bardziej szczegółowo przedstawiliśmy to tutaj.

Nasze zamierzone cele oczekują obecnie na zatwierdzenie w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Cele te, wszystkie ustalone w odniesieniu do poziomu bazowego z roku budżetowego 2020, są następujące:

  • osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto w zakresie 1 i 2 do 2028 r.,
  • osiągnięcie redukcji w zakresie 3 o 50% do 2030 r. oraz
  • osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto we wszystkich zakresach najpóźniej do 2050 r.

Aby osiągnąć nasze cele, musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych (GHG) o 90% w porównaniu z poziomem bazowym z roku 2020. Będziemy również inwestować w wiarygodne programy wychwytywania i usuwania dwutlenku węgla, aby zająć się pozostałymi 10% emisji.


Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Redukcja emisji gazów cieplarnianych to tylko jeden z elementów planu zrównoważonego rozwoju. Dlatego też zidentyfikowaliśmy trzy cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), które są najbardziej istotne dla naszej działalności i w przypadku których możemy wywrzeć największy wpływ. Kontynuowaliśmy pracę, aby wspierać te cele.

Cel zrównoważonego rozwoju nr 8 — godne warunki pracy i wzrost gospodarczy
Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny, realizując różne projekty wspierające osiągnięcie tego celu w całej firmie. Na przykład elementy celu zrównoważonego rozwoju ONZ nr 8 obejmują równość, różnorodność i integrację (EDI), nasze programy edukacyjne i programy wczesnej kariery oraz wzmocnienie naszego podejścia do łagodzenia współczesnego niewolnictwa.

Mamy również możliwość dostarczania technologii, która pozwala na zatrudnienie integracyjne przez projektowanie produktów, które są równie łatwe w użyciu, niezależnie od cech takich jak płeć, wiek i rasa. W tym roku stworzyliśmy przewodnik „Projektowanie dla integracji” dla naszych projektantów produktów, aby zapewnić, że projektują nasze produkty z myślą o równości.

Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 12 — odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Naszym zdaniem, w świecie coraz bardziej ograniczonych zasobów zmniejszenie ilości odpadów przez nasze własne procesy produkcyjne i pomoc klientom w zarządzaniu ich zasobami to najskuteczniejsze działania, jakie możemy podjąć, aby wesprzeć ten cel.

Klienci korzystają z naszych produktów, aby zwiększyć wydajność i dokładność, co zmniejsza zużycie energii i ilość odpadów. Pracujemy również nad szeregiem projektów mających na celu zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie ilości materiałów, które poddajemy recyklingowi w ramach własnych działań. Pomagamy również klientom w ograniczaniu ich własnych odpadów.

Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 13 — działania na rzecz klimatu

Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 13 obejmuje cele edukacyjne mające na celu zapewnienie ludziom dostępu do odpowiednich informacji w celu podnoszenia świadomości i stymulowania zrównoważonego rozwoju oraz wyborów dotyczących stylu życia w harmonii z naturą. Przyczyniamy się do tego przez:

  • sesje zaangażowania pracowników obejmujące tematy zrównoważonego rozwoju,
  • opracowywanie programów szkoleniowych w zakresie zrównoważonego rozwoju dla naszych zaopatrzeniowców,
  • sprawdzenie, w jaki sposób zrównoważony rozwój może zostać uwzględniony w podstawowych kompetencjach i architekturze stanowisk opracowywanych przez naszych kolegów z działu kadr oraz
  • dostarczanie naszego nagradzanego programu edukacyjnego do lokalnych szkół i uczelni na temat tego, w jaki sposób możemy wspólnie osiągnąć zrównoważone cele.

Dokumenty powiązane