Analiza slucaja: Renishaw smanjuje vrijeme strojne obrade kod proizvođača rotora za zrakoplovnu industriju (pdf)

ファイルサイズ : 1.80MB 言語: hrvatski jezik ダウンロードセンター: H-5650-3435

Honeywell Aerospace, dio globalnog tehničkog konglomerata Honeywell, koji posluje na komercijalnim i potrošačkim tržištima, proizvodi velik broj rotora kompresora i rotora s lopaticama (engl. blisk) koji se upotrebljavaju na komercijalnim zrakoplovima. Za upotrebljivost rotora, koji su u osnovi radijalni i aksijalni kompresori, nužno je održavanje referentnog položaja predmeta obrade tijekom postupka strojne obrade. Ako se ne uspije održati položaj referentne točke na predmetu obrade, rotor se smatra nekompatibilnim i mora se dorađivati, popravljati ili jednostavno baciti na otpad.

このタイプのファイルには、次のサイトから無料で利用できるビューアが必要になります Adobe

お探しのものが見つかりませんでしたか?

見つけられないものがございましたらお知らせください。 万全の策で対処させていただきます。