Případová studie: Se systémem detekce poškození nástroje od firmy Renishaw ušetřilo Lamborghini 150 000 eur za první rok (doc)

ファイルサイズ : 50kB 言語: Česky

Poté co SAME DEUTZ-FAHR, výrobce traktorů Lamborghini, SAME a DEUTZ-FAHR, přešel na systémy detekce nástrojů TRS2 společnosti Renishaw , zaznamenal výrazné zkrácení času na nezbytnou, avšak neproduktivní kontrolu nástrojů na čtyřech jednotkách FMS Mazak.

このタイプのファイルには、次のサイトから無料で利用できるビューアが必要になります Microsoft

お探しのものが見つかりませんでしたか?

見つけられないものがございましたらお知らせください。 万全の策で対処させていただきます。