Gezinimi atla

Kalibrasyon ürün belgelendirme

Kalibrasyon belgeleri (fabrika)

Her bir Renishaw belgesi benzersizdir ve bir belge numarası ile tanımlanır. Her bir ünite için özel test sonuçlarını ve ölçüm belirsizliğini tablo ve grafik formatında verir (gerekli ise, ayarlama öncesi ve sonrası için ayrı detaylar ile birlikte). Bu belge ünitenin verilmiş olan özellikleri veya kendi gereksinimlerinizi karşılayıp, karşılamadığını açıkça görmenize imkan verir.

Belge ayrıca aşağıdakileri içerir:

  • Kalibrasyon prosesinin bir açıklaması
  • İzlenebilirlik verileri (kullanılan şahit numuneler ve kalibrasyon detayları)

Belgede testin yapıldığı tarih ve belgenin basıldığı tarih ayrı ayrı belirtilmiştir ve sonuçlar yetkili bir Renishaw personeli tarafından ISO 17025 standardına uygun biçimde imzalanmıştır.

Ayrı lazer ve sensör belgeleri (ve üniteler arasındaki dijital iletişim), tüm sistem için izlenebilir hassasiyet sağlarken, bileşenleri kendi aralarında değiştirmenize imkan verir. Bunun tek bir "sistem" kalibrasyonu ile yapılması mümkün değildir.

Uygunluk belgesi

XM-60 ve XK10 uygunluk belgesi her bir sistem için tektir ve sistemini oluşturan bileşenlerin seri numaraları ile tanımlanır. Sistemin test edildiği ve karşıladığı yazılı teknik özelliklerin ayrıntılarını verir. Belge aşağıdakileri içerir:

  • sistemin test edildiği tarihi
  • sistemin elde edeceği performans özelliklerini
  • ölçümün belirsizliğini

Belgede testin yapıldığı tarih ve uygunluk belgesinin basıldığı tarih ayrı ayrı belirtilmiştir ve sonuçlar yetkili bir Renishaw personeli tarafından imzalanmıştır.

Yeniden kalibrasyon belgeleri

Fabrika kalibrasyonu sadece XC-80 çevresel kompansatörlerdeki sensörlerin ilk tanımlamalarına olanak vermek için gereklidir. Kapsamlı veri karşılaştırmasının iki prosesin de eş değer sonuçlar verdiğini göstermesinin ardından, servis merkezlerinde basitleştirilmiş bir yeniden kalibrasyon prosesi kullanılmaya başlanmıştır. Sonuç olarak kompansatör (test edilmişlerse, ayrı sensörler) için belgelerin içeriği ve tasarımı da orijinal olarak (fabrikadan) sağlanan belgelerden farklıdır.

* İngiltere, Almanya, ABD ve Çin (PRC).