Gezinimi atla

MODUS™ Planlama Paketi

Yeni MODUS Planlama Paketi karmaşık parça programlama işlemini kolaylaştırır.

MODUS Planlama Paketi sayesinde minimum çaba ve arttırılmış verimlilik ile CMM tezgahınızda ustalaşın.


MODUS Planlama Paketi, MODUS kullanıcılarına parça programlamada sıkça karşılaşılan zorlukları çözmeye yönelik bir dizi otomatik kısayol sağlamak ve REVO® CMM kafasının verimliliğini kullanımı kolay özel yazılım uygulamasıyla en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. MODUS Planlama Paketi uygulamaları, kullanıcıların minimum çaba ve artırılmış verimlilikle karmaşık geometri bileşenleri etrafında ölçüm yolları planlamasına olanak tanır.

Gelişmiş planlama teknolojisinden yararlanan yazılım, çarpışmasız parça ölçümünü temsil eden DMIS kodu oluşturmak için simüle edilmiş harekete sahip çevrimdışı araçlar sağlar.

Şu anda MODUS Planlama Paketi platformuna yönelik ayrı olarak sunulan üç modüler uygulama bulunmaktadır:

MODUS Blade planlayıcı

Pervane kanadı ölçümü simülasyonu MPS

Kanatçık ölçümü

MODUS Blade planlayıcıda bulunan tüm pervane kanadı denetimi seçeneği, kullanıcının içbükey, dışbükey, ön ve arka kenar yüzeyler üzerinde süpürerek tarama planlamasına imkan verir.

Ayarlar ve ölçüm stratejileri kullanıcının ölçüm yollarını özelleştirmesine olanak tanır. Ayrıca yüzey başına gerçekleştirilecek tarama sayısını kontrol etme ve boylamasına ve çapraz taramalar arasındaki ölçüm yönlerini değiştirme becerisi sağlar.

Uyarlanabilir Kenar Tarama (AES), ön veya arka kenarda gerçekleştirilen bir ölçüm işlemidir. Ölçüm, süpürerek tarama işleminden önce gerçekleşir ve taramanın sorunsuz biçimde yürütülmesi için kenar taramasının pozisyonunu ve prob yönelimlerini ayarlar.

Kesit ölçümü

Blade planlayıcı modül pervane kanadı kesitlerinin ölçülmesine yönelik iki yöntem sunar:

 • Birleştirilmiş tarama seçeneği ile birlikte kesitler üzerinde süpürerek tarama.
  Yüksek yoğunluklu süpürerek tarama işlemi, kanat profili verilerinin toplandığı kesitleri kapsarken, düşük yoğunluklu tarama işlemi herhangi bir verinin toplanmadığı kesitler arasında gerçekleşir. Bu yöntem aynı zamanda yaklaşma ve geri çekilme hareketlerinin sayısını, dolayısıyla çevrim süresini azaltır.
 • Yüzlerde kesit eğri tarama
  Eğri taramalar içbükey ve dışbükey yüzlerde ve tam süpürerek tarama ön ve arka kenarlarda oluşturulur.

MODUS Planlama Paketi, kanat profili yüzeyini ölçmek için gerekli olan DMIS’i oluşturur. MODUS 1.9 daha sonra bu DMIS’i yürütebilir ve kullanıcının her bir kesit üzerinde kanat profili analizi yapmasına imkan verir.

Yama ölçümü

Pervane kanadının tamamı ve çevreleyen yüzeylere yönelik yolu planlamak üzere araçları temin etmek için MODUS Blade planlayıcı modülü, MODUS Patch planlayıcıda mevcut olan tüm seçme yöntemlerini bünyesinde bulundurur:

 • Noktaların ana hatlarından bir yama oluşturmak (Alan)
 • Seçilen yüzlerden bir yama seçmek (Yüz)
 • Bir merkez eksenindeki noktalardan bir yama oluşturmak
 • CAD kenarlarından bir yama oluşturmak

MODUS Planlama Paketine yönelik MODUS Patch planlayıcı modülünün tam açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

MODUS Planlama Paketi için ayrı olarak sunulan diğer modüler uygulamalar şunlardır:

MODUS Patch planlayıcı

Şimdiye kadar, kullanıcılar çarpışmaları önlemek için manüel manipülasyon araçlarını kullanarak yüzey taramaları için kendi yollarını tanımlamak zorundalardı. Artık yeni MODUS Patch uygulaması REVO RSP2 sensörüyle en etkin ölçüm yolunu otomatik yol planlaması ile birlikte hızlı ve kolay bir biçimde veriyor.

 • Noktalardan yamalar oluşturmak
  CAD üzerinde dört kenarlı bir alan oluşturmak için bir dizi nokta oluşturarak bir süpürerek tarama yolu tanımlayın.
 • Bir yüzeyden yamalar oluşturmak
  Yamayı tanımlamak üzere bir yüzey veya bağlantılı yüzey noktaları kümesi seçmek için CAD modeline tıklayın.
 • CAD kenarlarından yamalar oluşturmak
  Süpürerek tarama yolunu belirlemek için CAD kenarlarını kullanın. Bu yöntem kullanılarak bir MODUS dilimi de bir kenar olarak seçilebilir. Yazılım, başlangıç ve bitiş noktaları seçildiği zaman en kısa yolu oluşturur.
 • Bir merkez ekseni çizerek yamalar oluşturmak
  Bir yüzey üzerinde bir dizi merkez ekseni noktası oluşturarak bir süpürerek tarama yolu tanımlayın.

Seçme yöntemi belirlendikten sonra, gerekirse ayarlar menüsünde tarama genişliği, yönü ve diğer özellikler üzerinde düzenlemeler yapılabilir.

MODUS Planlama Paketi için ayrı olarak sunulan diğer modüler uygulamalar şunlardır:

Noktalar ve yüzden MPS Yamaları

Süpürerek nokta ve yüz tarama oluşturma

MPS Patches from centreline and CAD edges


Süpürerek CAD kenarı ve merkez ekseni tarama oluşturma


MODUS Curve planlayıcı

Eğri planlayıcı modül iki seçenek içerir: RSP2 Eğrisi ve RSP3 Eğrisi. RSP3 seçeneği karmaşık geometrileri ölçmek için farklı prob düzeneklerini kullanarak artırılmış kapasite sağlar.

Eğriler, CAD modelinden kenarlar seçilerek veya bir düzlemdeki noktalara tıklayarak tanımlanabilir.

CAD kenarları üzerinde eğri oluşturmak
Eğriler, ya CAD modelinin kenarları veya MODUS kullanılarak oluşturulan bir dilimin kenarları seçilerek tanımlanır.

MODUS planlama paketi - Eğri çizmek

Bir düzlem üzerine bir eğri çizmek
Eğriler, düzlem üzerinde bir dizi noktaya tıklayarak tanımlanır. Tarama yolunun oluşturulması için bir eğri uydurulur.

MODUS Planlama Eğri çizme ayarları

RSP2 Eğri seçeneği için ilave seçenekler

Bir düzlem üzerinde bir kenar ofseti oluşturmak

CAD modeli üzerinde istenilen düzlem ve kenarlar seçildikten sonra bir ofset değeri uygulanacaktır.

Bir dizi grafik seçeneği, yazılım ayarlarını tamamlayarak yolları birleştirme ve kesme işlemini kolaylaştırır ve en verimli sonucu verir.

Tek bir yüz üzerinden birden fazla kenar seçilebilir ve ardından birleştirilebilir. Bu işlem yüzeyden ayrılmayan bir ölçüm oluşturur ve ölçümler arasındaki hareketler için geçen süreyi azaltır.

Bir düzlem üzerinde öğelerden kaçınarak bir kenar ofseti oluşturmak

Bir düzlem ve kenar seçildiği zaman, bu seçenek, CAD modelinde ölçümün kaçınması gereken geometriyi otomatik olarak algılar ve önler, ofset değerleri ayarlandıkça tarama yolunu günceller.

Kullanıcı her bir eğri ölçümünde tek bir kenar seçebilir.

RSP3 Eğri seçeneği için ilave seçenekler

Sabit kafa açılı segmentler

RSP3 probu ölçümü sabit kafa açılarında yapar ve kafa açısının değiştirilebilmesi için bazı eğri taramaları sırasında prob yüzeyden ayrılabilir.

MODUS Eğri modülündeki RSP3 Eğri öğesi, probun yüzeyden ayrılmayacağı ölçüm segmentlerini tanımlama becerisi sağlar. Bu beceri kullanıcının tek bir eğri yolu boyunca yüksek hassasiyetli bölgelerin gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

Hızlı ve kullanımı kolay

Eğri seçildikten sonra, tarama yönü gibi parametreler ayarlardan kolayca düzenlenebilir.

Her iki eğri tanımlama yöntemi için de uygulama, bir düzlem üzerindeki eğrileri ölçerken CMM eksen hareketini azaltan, sınırlandırılmış CMM hareketini kullanır.

Sınırlandırılmış eksenlerin çarpışmasız hareket planlaması ile kombinasyonu, hızlı ve etkili eğri ölçümü için programlama sürelerinde belirgin bir azalma sağlar.

MODUS Planlama Paketi için ayrı olarak sunulan diğer modüler uygulamalar şunlardır:

REVO-2 silindir conta tarama

Tezgah eksen hareketini tek bir düzlemle sınırlandırmak, hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği artırır.


CMM hareketi neden kısıtlandırılmalıdır?

CMM tezgahının bir veya daha fazla eksenini kısıtlamak, REVO® kafa hareketinin kullanımını en üst seviyeye çıkarır ve CMM hareketini en aza indirir. İki ekseni kısıtlayarak ve sadece ölçülmekte olan düzleme paralel bir eksende hareket ederek, tezgahta bükülmenin ölçülen düzlemde olması sağlanır ve bu nedenle herhangi bir hata görülmez. Bu durum parçaları daha hızlı ölçme veya mevcut bir tezgahtan daha yüksek bir hassasiyet seviyesi elde etme fırsatı sunar.

Örneğin, bir silindir bloğu sızdırmazlık yüzeyinin düzlüğünü ölçerken, iki eksenin kısıtlandırılması, tezgahın ölçüm hataları oluşmadan daha hızlı çalıştırılmasını sağlar. İdeal olarak, en düşük hareketli kütleye sahip olması sebebiyle tezgahın Z ekseni REVO'yu yukarı ve aşağı hareket ettirmek için kullanılır ve X ve Y eksenleri kısıtlanır. Bu durumda herhangi bir bükülme kuvveti yoktur, sadece çok sert olduğu yerlerde bobinin uzunluğu boyunca sıkıştırma/gerilim mevcuttur. Z ekseni mümkün değilse, bir sonraki en düşük hareketli kütleye sahip olduğu için X ekseni (Z ve Y eksenleri kısıtlanmış) bir sonraki en iyi seçenektir. Y eksenin kullanılması, klasik 5 eksenli taramalarda olduğu gibi kafayı parçaya doğru ve parçadan uzağa hareket ettirmekle karşılaştırıldığında yine de fayda sağlayacaktır.

İlave bilgi

Yardım ve eğitim
Kurulum paketi, eğitime yardımcı olmaya yönelik öğretici videolar ve örnek CAD modelleri sağlar.

Yazılım uyumluluğu
MODUS Planlama Paketinden gelen DMIS kodu, MODUS'ta çalıştırılmalıdır. Tüm özellikler için MODUS 1.9 gereklidir.

CAD modelleri .Sab formatında olmalıdır.

Donanım uyumluluğu
MODUS Planlama Paketinin bu sürümü için desteklenen donanım kombinasyonu, RSP2 tarama probuna sahip REVO-2'dir.

MODUS Planlama Paketi için 30 günlük ücretsiz bir değerlendirme lisansı talep edin