Gezinimi atla

Ölçüm optikleri

Ölçüm optikleri serimiz, herhangi bir eksen boyunca lineer yer değiştirme, periyot aralığı, yatay sapma, yatay ve düşey doğrusallık ölçümü yapmanızı sağlar.

Eksenlerin yüzey düzlemselliğinin ve kareselliğinin ölçümünü yapmak için ilave optik takımlar mevcuttur.

Aynı optikler, XL-80 veya ML10 sistemleri ile ölçüm ayarlarının ve prosedürlerinin tutarlılığını garanti ederek, kullanılabilirler. Tüm ölçümler interferometriktir ve bu sebeple, sizin sonuçlara tam olarak güvenmenize imkan tanıyan, uluslararası standarttaki dalgaboyuna sahip izlenebilir lazer ışığını kullanırlar.

Döner eksen kalibrasyonu için lütfen XR20 döner eksen kalibratörü bölümüne ve ayarlama ve ölçümlerde yardımcı olan diğer optik aksesuarlar için optik aksesuarlar bölümüne bakın.

Özellikler ve faydalar

Birbiri ile değiştirilebilir

Lineer, açılı ve doğrusal optiklerin benzersiz tasarımı, lazeri yeniden-hizalamaya gerek kalmaksızın, farklı ölçümler için kolay değişime imkan verir.

Uygun

Hareketli optiklerin, en iyi hassasiyet ve uygunluğu sağlamak için, sürükleyecek veya takılacak herhangi bir kablosu yoktur.

Hafif alüminyum optikler

Optikler alüminyumdan üretilmiştir, bu sebeple optiklerin düşük ağırlıkları özellikle CMM’lerin yatay kolu üzerindeki periyot aralığı hatalarını ölçerken ve dinamik ölçümlerde önemlidir.

Hızlı adaptasyon

Bazı rakip sistemler paslanmaz çelik optik yuvaları kullanmaktadır. Bunlar Renishaw’un alüminyum optiklerinden çok daha ağırdır ve daha düşük ısıl iletkenliğe sahiptir, bu yüzden ortam şartlarına adapte olması daha uzun zaman almaktadır.

Lineer ölçüm optikleri takımı

Lineer ölçüm optikleri kiti

Lineer ölçüm, tezgah üzerinde gerçekleştirilen en yaygın ölçüm biçimidir.

Her bir lineer ölçüm takımı aşağıdaki parçaları içerir:

 • 1 lineer interferometre
 • 2 adet lineer retroreflektör ve vidalı kelepçe
 • 2 adet hizalama hedefi

Parça numarası: A-8003-0440

40 m’den büyük lineer ölçümlerde uzun menzilli lineer aksesuar takımı kullanmanız gerekecektir.

Açısal ölçüm optikleri takımı (standart)

Açısal ölçüm optikleri

Bu optikler açısal periyot aralığı ve yatay sapma ölçümlerinin yapılmasına imkan verir. ±10°’a kadar maksimum açısal sapmalar, 0,01 ark saniye çözünürlük ile ölçülebilir.

Her bir açısal ölçüm takımı aşağıdaki parçaları içermektedir:

 • 1 adet açısal retroreflektör
 • 1 adet açısal interferometre
 • 2 adet hizalama hedefi

Parça numarası: A-8003-0441

Açısal ölçüm optikleri takımı (kalibre edilmiş)

Açısal ölçüm optikleri

Bu optikler açısal periyot aralığı ve yatay sapma ölçümlerinin, standart optiklerden daha düşük bir ölçüm belirsizliği ile yapılmasına imkan verir. Her bir retroreflektör bir kalibrasyon belgesi ile birlikte satılmaktadır ve bir kalibrasyon faktörü ile işaretlenmiştir.

Her bir kalibre edilmiş açısal ölçüm takımı aşağıdakileri içermektedir:

 • 1 adet açısal retroreflektör
 • 1 adet açısal interferometre
 • 2 adet hizalama hedefi
 • kalibrasyon belgesi

Parça numarası: A-8003-2532

Daha fazla termal kararlılık gerektiren durumlar için çelik gövdeli olarak da mevcuttur.

Lineer ve açısal kombinasyon takımı

Açısal + Lineer optikler

Bu optik kombinasyon takımı, lineer ve açısal ölçümlerin her ikisini de yapmak isteyen kullanıcılar için ekonomik bir alternatiftir.

Her bir kombinasyon takımı aşağıdaki parçaları içerir:

 • 1 adet lineer retroreflektör ve vidalı kelepçe
 • 1 adet açısal retroreflektör
 • 1 adet açısal interferometre
 • 1 adet hizalama hedefi

Parça numarası: A-8003-2774

Doğrusallık ölçüm optikleri takımı: 0,1 - 4 m eksen uzunluğu

Kısa menzilli doğrusallık

Bu optikler, 4 m uzunluğa kadar lineer eksenlerde, yatay doğrusallık hatalarının ölçülmesine imkan tanır. Ayrıca eksen paralelliğinin ölçülmesini de sağlar.

Her bir kısa menzilli doğrusallık takımı aşağıdaki parçaları içerir:

 • 1 adet doğrusallık interferometresi
 • 1 adet doğrusallık reflektörü
 • 1 hedef

Parça numarası: A-8003-0443

Uygulamaya bağlı olarak evrensel doğrusallık kapağı veya ilave ölçüm aksesuarları gerektirebilir.

Doğrusallık ölçüm optikleri takımı: 1 - 30 m eksen uzunluğu

Uzun menzilli doğrusallık

Bu optikler, XL-80 lazer sistemi kullanıldığında, 1 m’den 30 m uzunluğa kadar lineer eksenlerde, yatay doğrusallık hatalarının ölçülmesine imkan tanır. Ayrıca eksen paralelliğinin ölçülmesini de sağlar.

Her bir uzun menzilli doğrusallık takımı aşağıdaki parçaları içerir:
 • 1 adet doğrusallık interferometresi
 • 1 adet doğrusallık reflektörü
 • 1 adet hizalama hedefi

Parça numarası: A-8003-0444

Uygulamaya bağlı olarak evrensel doğrusallık kapağı veya ilave ölçüm aksesuarları gerektirebilir.

Karesellik ölçüm optikleri

Karesellik ölçüm optikleri

Bu optikler iki nominal dik kesişen (ortogonal) eksenin dikliğini, optik kare kutu yardımıyla alınmış doğrusallık sapması değerlerinin karşılaştırılmasıyla, tespit eder.

Not:
Karesellik ölçümlerini gerçekleştirmek için bir doğrusallık ölçüm takımıve bir doğrusallık aksesuar takımı da gereklidir.

Her bir karesellik ölçüm takımı aşağıdaki parçaları içerir:

 • 1 adet optik kare ve vidalı kelepçe
 • 1 adet kelepçe (ayarlanabilir döner ayna için)

Parça numarası: A-8003-0665

Düzlemsellik ölçüm takımı

Düzlemsellik optikleri

Düzlemsellik aynaları sadece yatay olarak dönmez, ayrıca lazer ışınlarının yatay ve dikey olarak ayarlanmasına imkan vermek için döndürülebilirler.

Not:
Düzlemsellik ölçümlerinin yapılması için açısal optikler de gereklidir.

Her bir düzlemsellik ölçüm takımı aşağıdaki parçaları içermektedir:

 • 2 adet düzlemsellik aynası
 • 1 adet 50 mm düzlemsellik tabanı
 • 1 adet 100 mm düzlemsellik tabanı
 • 1 adet 150 mm düzlemsellik tabanı

Parça numarası: A-8003-0442

Ürün bilgisi