Gezinimi atla

Optik enkoderlerle ilgili sık sorulan sorular

Genel

Cetvelleri ve okuma kafalarını temizlemek için hangi çözücüler kullanılabilir?

Önerilen temizleme çözücüleri kullanılan enkoder sistemine bağlıdır ve sistem kurulum kılavuzlarında detayları ile açıklanmıştır.

Yapışkan şerit cetveli çıkarmak ve yeniden kullanmak mümkün müdür?

Hayır. Cetvel çıkarıldığında arkasındaki yapışkan şeridin bir daha kullanılması mümkün olmayacaktır. Ayrıca çıkarılırken cetvel de hasar görebilir veya metroloji, ölçüm performansı etkilenebilir.

Renishaw okuma kafalarındaki konnektörler için hangi pimler kullanılır?

Mümkün olan yerlerde Renishaw analog ve dijital çıktı okuma kafaları ve arayüzlerde kullanılan yaygın 15 yönlü D tipi konnektörler için standartlaşmış pimleri kullanır. Ayrıca mümkün olan yerlerde diğer konnektör tipleri endüstri standardı pimleri kullanır. Renishaw enkoder sistemleri için tüm pim tahsisleri sistem kurulum kılavuzlarında bulunabilir.

Renishaw enkoderlerinde erkek (fiş) konnektör tipi mi, yoksa dişi (priz) konnektör tipi mi kullanılmaktadır?

Genel bir kural olarak, erkek konnektörler enkoderden artımsal sinyallerin çıktığı durumlarda ve dişi konnektörler enkoderin artımsal sinyalleri aldığı (örneğin bir ara arayüze aldığı) durumlarda kullanılır. Konnektör tipleri ve bunların fiş mi, yoksa priz mi oldukları, sistem kurulum kılavuzlarında detayları ile açıklanmıştır.

Zaman ayarlı çıktılara sahip dijital enkoder sistemlerinde neden teorik hız ve erişilebilir maksimum hız arasında bir fark vardır?

Renishaw, zaman ayarlı çıkış sistemlerinde, saat frekansı seçeneğini alıcı elektronik aksamları için önerilen sayma frekansı olarak alır. Bu değer, bir emniyet faktörü eklenmiş olduğundan dolayı, enkoderin gerçek zaman ayarlı çıkış frekansından büyüktür. Emniyet faktörü, tamamı teorik olarak mükemmel bir sistem için hesaplanandan daha düşük bir artımsal sinyal minimum köşe ayrılma değerine katkıda bulunan, saat osilatör toleranslarına, hat sürücüsüne, kablo ve hat alıcı eğimlerine, dairesel hataya (SDE) ve titreşmeye izin verir.

Örneğin, 20 MHz Ti TONiC™ arayüz seçeneği, 15 MHz değerinde gerçek bir zaman ayarlı çıktıya sahiptir, bu da 0,1 μm çözünürlüklü bir enkoder için 1,35 m/s'lik bir maksimum hıza neden olur. Bu sistem için teorik maksimum hız 1,5 m/s olurdu, ancak yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü bu mümkün değildir.

Analog sinyal bant genişliği de maksimum hızı enkoderin zaman ayarlı çıktısından bağımsız olarak bir üst limit ile sınırlandıracaktır. TONiC sistem durumunda bu üst limit 10 m/s'dir.

Enkoderin doğru biçimde çalıştığını nasıl anlarım?

Enkoderin okuma kafasında ve/veya arayüzde entegre bir ayar LED'i bulunmaktadır. Bu LED enkodere enerji gelip gelmediğini ve enkoder ayarının kalitesini gösterir. Belirli sistemler hakkında detaylı bilgi kurulum kılavuzlarımızda yer almaktadır.

Okuma kafasının dış ve iç kaplamaları, uzatma kablosunun tek kaplamasına nasıl bağlanacaktır?

Okuma kafası kablosunun iç kaplaması arada yer alan konnektör içerisinde 0 V hattına bağlanmalıdır ve okuma kafasının dış kaplaması, konnektör kasası (metalik/yalıtkan) aracılığıyla, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, uzatma kablosundaki kaplamaya bağlanmalıdır. Not: Dış kaplama okuma kafasının gövdesinden başlayarak, konnektör çevresinde, müşteri elektronik aksamına kadar sürekli bir ekran oluşturmalıdır.

Tek kaplamalı uzatma kablosu bağlantısı1. Okuma kafası

2. İç kaplama

3. Dış kaplama

4. Konektör

5. Tek kaplamalı uzatma

6. Müşteri elektroniği

7. Çıkış sinyalleri

Okuma kafası kablosunun esneklik ömrü nedir?

Tüm okuma kafası kablo tiplerinin esneklik ömürleri > 20 x 106 çevrimden büyük olacak biçimde test edilmektedir.
Kablonun çapına bağlı olarak, kablo esneklik ömrü, ya 20, veya 50 mm kıvrılma yarıçapında test edilmektedir. Lütfen ilgili enkoder sistemi kurulum kılavuzuna bakın.

Renishaw okuma kafası kabloları, kabloların esnemesini gerektiren robotik uygulamalarda kullanım için uygun mudur?

Okuma kafası kablosunun minimum kıvrılma yarıçapı aşılmazsa (bkz ilgili teknik tanıtım sayfası) o zaman kablonun 20.000.000 işlemlik minimum esneklik ömrü olacaktır. Bununla birlikte kablo, kabloyu kendi uzunluğu boyunca döndüren (büken) uygulamalar için tasarlanmamıştır. UHV okuma kafası kablolarının kıvrılması veya esnetilmesi kabloya zarar vereceği için, bu kabloları kıvrılmaları veya esnetilmeleri tavsiye edilmemektedir.

"Zaman ayarlı çıktı seçeneği" nedir ve doğru saat frekansı nasıl seçilir?

"Zaman ayarlı çıktı seçeneği", enkoderin üretebileceği maksimum frekansın sınırlandırılması gerektiği zaman kullanılmalıdır. Sınırlandırma olmadan, maksimum giriş frekansı aşıldığında, alıcı elektronik aksamı yanlış çıkış frekansı sayımı yapacaktır. Bu durum özellikle, enkoder durağan vaziyette veya çok yavaş biçimde ilerliyorken ve çıkış durumunda ani değişiklikleri almak mümkünken, önemlidir. Zaman ayarlı çıkış frekansı, alıcı elektronik aksamın maksimum giriş frekansına eşit veya ondan daha az olacak biçimde seçilmelidir. Giriş frekansından çok daha küçük bir zaman ayarlı frekans seçilmesinin enkoderin maksimum hızında bir azalmaya neden olacağı unutulmamalıdır.

Uzatma kablosunun, sinyal bozulmaksızın, maksimum uzunluğu nedir?

Özel sistemler için uzatma kablosu uzunluğu bilgileri kurulum kılavuzlarında detayları ile açıklanmıştır.

Renishaw optik enkoderleri için MTBF (Bozulmadan Önce Ortalama Zaman) nedir?

RGH24/RGH25 okuma kafası güvenilirliği için lütfen aşağıdaki örneğe bakın:

MTBF (M) = pt / n

Yukarıda:

p: okuma kafalarının kurulu popülasyonu

t: ortalama hizmet uzunluğu

n: toplam ilgili arızalar

Kayıtlarımıza göre (yıllık üretim rakamları ve bozulma verileri) sürekli kullanımda okuma kafası için MTBF 2,013 yıldır.

Uygulamalı bir örnek olarak, bir müşterinin 28 tane üç eksenli tezgahı var ise, kurulu okuma kafası nüfusu (p) 84'tür. Herhangi bir okuma kafası bozulması (başka bir deyişle n=1) arasındaki ortalama zaman aralığı (t) MTBF formülünü yeniden düzenleyerek hesaplanabilir:

t = Mn / p = (2,013 yıl * 1) / 84 = yaklaşık 24 yıl

Bu nedenle günde 24 saat çalışan toplam 84 okuma kafası ile bu müşteri yaklaşık her 24 yılda bir, tek bir okuma kafasının bozulmasını bekleyebilir.

Bu bilgi ürün güvenilirliği için bir garanti değildir ve bir garanti şartı oluşturmamaktadır.

Diğer Renishaw enkoder serilerinin MTBF verilerini öğrenmek için lütfen en yakınınızdaki Renishaw temsilcisi ile iletişime geçiniz.

Renishaw neden dağıtım kutusu yapışkan montaj yüzey profilini önermektedir?

Tavsiye edilen tutkallı profil, yapışkanın çok daha geniş bir aşırı sıcaklık aralığına uyum sağlamasına imkan verir. Ayrıca diskin dağıtım kutusunun montaj yüzeyi üzerine doğru yerleşmesini sağlar.

Renishaw enkoder sistemimi kalibre etmem gerekiyor mu?

ATOM™, TONIC™, VIONiC™ ve QUANTiC™ enkoder sistemlerinin, performans optimizasyonu amacıyla, kalibre edilmeleri gerekmektedir.

Cetveller

Renishaw tarafından sunulan optik cetvel serisi nedir?

Lütfen optik enkoderlerin cetvel serisi sayfamıza bakın.

Artımsal cetvel aralığı (periyot) seçimini etkileyen faktörler nelerdir?

Renishaw artımsal optik enkoder sistemleri kullanılan sisteme bağlı olarak, 20 µm veya 40 µm cetvel aralığı sunar. (Genelde, daha geniş cetvel aralıkları daha fazla kurulum toleransları ve daha yüksek hızlar sağlamaktadır. Oysaki daha küçük cetvel aralıkları daha yüksek çözünürlükler ve daha düşük SDE (Küçük Sayılara Bölme Hatası) sağlar).

Açılı enkoderlerle ilgili olarak bölme hassasiyeti, sistem hassasiyeti ve kurulu hassasiyet arasındaki fark nedir?

Bölme hassasiyeti, üretim sırasında cetvel bölmelerinin halkaya yazılma hassasiyetidir.

Sistem hassasiyeti, bölme hassasiyeti artı okuma kafası dairesel hatasıdır (SDE).

Kurulu hassasiyet, bir enkoder çalışma eksenine kurulduktan sonra bir müşterinin ondan bekleyeceği hassasiyettir. Bu sistem hassasiyetini içerecektir, ama halkanın/diskin eksantrikliği ağırlıklı olmak üzere, diğer bazı faktörlerden de etkilenir.

Eksantriklik, daha küçük halkalar/diskler için, kurulu hassasiyete en büyük katkısı olan faktördür. Her ne kadar tüm halka kalibrasyon sertifikaları kurulum kılavuzlarında tavsiye edilen adımlara göre kurulduklarında tipik bir kurulu hassasiyet grafiği gösterseler de, sisteme bağlı olarak ya sistem hassasiyeti, veya kurulu hassasiyet tanımlanır. Uygulama tavsiyesi için lütfen en yakınınızdaki Renishaw temsilcisi ile iletişime geçiniz.

Renishaw ince aralıklı bir cetvelle çalışan herhangi bir artımsal enkoder sistemi üretiyor mu?

Renishaw, ya 20 μm, veya 40 μm aralıklı cetvellere sahip, artımsal enkoderler üretmektedir. Her ne kadar daha hassas aralıklı enkoder sistemleri olsa da, bu sistemlerin daha iyi bir toplam performans vermeleri için gerekli bir durum değildir. Daha ince aralıklı sistemleri ayarlaması daha zor olabilir ve bu sistemler sınırlı hız kapasitesine ve toza karşı yetersiz dayanıklılığa sahip olabilirler. Ayrıca etkin artımsal sinyal işleme teknikleri ile pek çok Renishaw enkoder sistemi, daha hassas aralıklı sistemlerle kıyaslanabilecek hassasiyet ve dairesel hata (SDE) sağlamaktadır.

Kısmi yay uygulamaları için hangi cetvel kullanılmalıdır?

Kısmi yay uygulamaları için RKL serisi enkoder cetvellerin kullanılmasını öneriyoruz. RKL cetveller ince ve son derece esnektir. Bu özellikleri ile diğer türlerdeki şerit cetvellerle karşılaştırıldığında kısmi yayların çevresinde kolay kuruluma ve en hassas sonuçlara imkan verirler.

Kısmi yay uygulamaları için hangi okuma kafası kullanılmalıdır?

Mutlak bir kısmi yay uygulaması için RKLA enkoder cetvelleri ile uyumlu bir RESOLUTE lineer okuma kafası kullanılmalıdır.
Artımsal bir kısmi yay uygulaması için QUANTiC, VIONiC veya TONiC kısmi yay uyumlu okuma kafası veya ATOM* veya ATOM DX* lineer okuma kafası kullanmak mümkündür. Okuma kafası seçimi uygulamaya özel gerekliliklere bağlı olacaktır.

* Sadece RKLF40-S cetveli

Kısmi yay uygulamaları için hangi montaj yüzeyi kullanılabilir?

Alüminyum, çelik veya titanyum gibi 8 ve 24 ppm/oC arasında termal genleşme katsayısına sahip tüm metalik montaj yüzeylerinde RKL enkoder cetvelleri kullanarak bir kısmi yayı ölçmek mümkündür. Diğer malzemeler için lütfen yerel Renishaw temsilciniz ile temasa geçiniz.

Uyumluluk

Renishaw optik enkoderleri ve cetvelleri RoHS uyumlu mudur?

Evet, lütfen uyumluluk sertifikaları web sayfamıza bakın.

Renishaw optik enkoderleri ve cetvelleri uyumsuz alanlardan malzemeler kullanıyor mu?

Lütfen uyumluluk sertifikaları web sayfamıza bakın.

Renishaw optik enkoderleri ve cetvelleri AB mevzuatı ile uyum sağlıyor mu (CE uygunluk beyanı)?

Evet, lütfen uyumluluk sertifikaları web sayfamıza bakın.

Mutlak

Mutlak enkoderlerin artımsal enkoderlere göre avantajları nelerdir?

Artımsal enkoder teknolojisi yerine mutlak enkoder teknolojisini seçmenin temel nedeni tezgahın başlatma çevriminin göz önünde bulundurulmasıdır. Artımsal enkoderlerin monte edildiği bir eksenin, genellikle sıfırlama veya sıfır pozisyonu oluşturmak amacıyla bir referans noktası araması gerekir. Renishaw'un mutlak enkoderleri açılır, açılmaz, eksenin hareket etmesine gerek olmadan, anında kesin pozisyon sağlar. Çok eksenli tezgahlar için referans noktalarının belirlenmesi, özellikle eksenler dik açılı değilse, veya taşıdıkları yük hassas veya kolay kırılır ise, gerçek bir problem olabilir.

Genellikle mutlak enkoderler motor komütasyonu için ayrı bir kodlama sistemi ihtiyacını ortadan kaldırır. Mutlak pozisyonu belirlemek için herhangi bir hareket gerekmediği için, aynı enkoder hareket geri bildirimi ve motor komütasyonu için kullanılabilir.

Son olarak, Renishaw mutlak enkoderleri, artımsal eksenlerin performansını çoğunlukla kısıtlayan, hız/çözünürlük alışverişinden etkilenmez. Pozisyon talep edildiği zaman sağlanır, bu da hızlı hareket eden eksenlerde yüksek çözünürlüklü artımsal sinyalleri aktarmak için gereken çok yüksek dalga genişliklerini önler. Örneğin, RESOLUTE 100 m/s'ye varan hızlarda hareket eden eksenlerde 1 nm çözünürlüklü geri bildirim sağlayabilir. Artımsal bir enkoder ile, bunu başarmak için 100 GHz'lik bir bant genişliği gerekecekti!

RESOLUTE enkoder sistemi SSI protokolünü destekler mi?

RESOLUTE SSI protokolünü desteklemez. SSI, herhangi bir veri bütünlüğü kontrolünü desteklemeyen çok basit bir iletişim protokolüdür. Bunun yerine RESOLUTE “BiSS® C Tek yönlü” diye bilinen, benzer bir protokole sahiptir. Bu protokol de diğeri kadar basittir, ancak raporlama hatalarını ve uyarı bilgilerini ekler ve bir CRC (çevrimsel hata denetimi) ile pozisyon verilerini bozulmaya karşı koruyarak, kontrolsüz eksen hareketi riskini engeller.

Artımsal

VIONiC ve TONiC enkoder serileri arasındaki fark nedir?

Renishaw'un artımsal süper kompakt ürünlerinin farklılık gösteren belli başlı özellikleri için lütfen aşağıya bakın:


Özellikler

VIONiC

TONiC

Çıktılar

Dijital çözünürlükler, direkt okuma kafasından 5 µm - 20 nm

Analog sadece 1 Vpp.
RS422 dijital çözünürlükleri, bir Ti, TD veya DOP arayüzüne bağlandığında 5 µm - 1 nm

Alt-Bölümleme Hatası

Genellikle <±15 nm

Genellikle <±30 nm

Titreşim (RMS)

1,6 nm değerine kadar düşük

0,7 nm değerine kadar düşük

Maksimum hız

12 m/s

10 m/s

Renishaw ince aralıklı bir cetvelle çalışan herhangi bir artımsal enkoder sistemi üretiyor mu?

Renishaw, ya 20 μm, veya 40 μm aralıklı cetvellere sahip, artımsal enkoderler üretmektedir. Her ne kadar daha hassas aralıklı enkoder sistemleri olsa da, bu sistemlerin daha iyi bir toplam performans vermeleri için gerekli bir durum değildir. Daha ince aralıklı sistemleri ayarlaması daha zor olabilir ve bu sistemler sınırlı hız kapasitesine ve toza karşı yetersiz dayanıklılığa sahip olabilirler. Ayrıca etkin artımsal sinyal işleme teknikleri ile pek çok Renishaw enkoder sistemi, daha hassas aralıklı sistemlerle kıyaslanabilecek hassasiyet ve dairesel hata (SDE) sağlamaktadır.

CAL ve AGC ne yapar?

CAL bir sistem kalibrasyon rutinini ifade etmektedir ve okuma kafası ayarını tamamlayan, artımsal ve referans noktası sinyallerini optimize eden, gerekli bir işlemdir. Kalibrasyon ayarları yerel hafızada saklanır, böylece sistem çalışmaya başlar, başlamaz optimum performans elde edilir. Farklı arayüzlerin kendilerine özel kalibrasyon prosedürleri vardır.

Renishaw'un yüksek performanslı artımsal enkoderler serisi bir DC servo içermektedir. Bu enkoderlerin ışık kaynağının sürücü akımını kontrol ederek, ortalama yansıyan ışığın foto dedektör üzerine düşmesini sağlayan bir kontrol döngüsüdür. DC servo, sıcaklık değişikliğinin, bazı cetvel kirliliklerinin, cetvelin yansıtırlık özelliği değişikliklerinin ve IRED yaşlanmasının etkilerini etkin bir biçimde ortadan kaldırır.

AGC (Otomatik Kazanım Kontrolü) sistemi, artımsal enkoder sinyallerinin AC bileşeni ölçen ve hedefi DC ışık servosu için ayarlayan, bir kontrol döngüsüdür. Bu sistem okuma kafasının AC performansını etkileyen mekanizmaları, örneğin cetvel üzerindeki yağ/parmak izleri gibi, kompanse (telafi) etmek için kullanılabilir. Sürekli 1 Vpp çıkış sinyali genişliği sağlamak için başarılı bir biçimde kullanılabilir. Gerekli olduğu durumlarda AGC fonksiyonu değiştirilebilir.

Her durumda bu sistemlerin maksimum performansı, yani en geniş dinamik aralığı, enkoder sistemin kurulumunu en uygun hale getirerek elde edilebilir.
CAL ve AGC QUANTiC, VIONiC, TONiC ve ATOM enkoderlerinde mevcuttur.

Artımsal enkoder sinyallerinin pozisyon (zaman) gecikmesi nedir?

Artımsal enkoder sistemi üzerinden zaman gecikmesi, çıktı tipi, optik tabla, analog ve dijital elektronik tablalar, hat sürücüsü/alıcısı ve kablolama tasarımı/uzunluğu dahil olmak üzere, pek çok faktöre bağlıdır. Bunlar bilinen rakamlar olmakla birlikte, belgelendirilmeleri zordur, bu nedenle tam bir uygulama tavsiyesi almak için, lütfen en yakınınızdaki Renishaw temsilcisi ile iletişime geçiniz.

Mutlak - EVOLUTE™

EVOLUTE ve RESOLUTE enkoder serileri arasındaki fark nedir?

EVOLUTE ve RESOLUTE Renishaw'un halihazırda sunduğu 2 mutlak enkoder serisidir. Teknik özellikleri açısından farklılıkları aşağıdaki gibidir:

ÖğeEVOLUTERESOLUTE
Çözünürlük50, 100 veya 500 nm1, 5 veya 50 nm
Hassasiyet±10 µm/m±5 µm/m (RTLA)
SDE±150 nm±40 nm
Titreşme≤10 nm RMS≤10 nm RMS
Kullanım yüksekliği (tolerans)0,8 ±0,25 mm0,8 ±0,15 mm
Yatay sapma (tolerans)±0,75°±0,5°
Aralık (tolerans)±0,5°±0,5°
Yuvarlanma (tolerans)±0,5°±0,5°

EVOLUTE serileri hangi uygulamalar için tavsiye edilmektedir?

EVOLUTE serisi bir mutlak enkoder için, hassas ayarlamaya gerek kalmaksızın hızlı ve kolay kurulum sağlayan, gelişmiş kurulum toleransları kazandırır. Bu özellik EVOLUTE enkoderleri, tezgah üretim süresinin önemli olduğu yüksek hacimli OEM uygulamalarına uygun hale getirir. Çünkü bileşen kurulumunda tasarruf edilen zaman daha kısa üretim sürelerine ve sonuçta daha yüksek karlılığa imkan verir.

EVOLUTE serisi hangi protokolleri destekler?

EVOLUTE enkoder BiSS C, Mitsubishi (servo sürücülerin J4 serisi ve takım tezgahı uygulamaları için MDS-D2/DH2/DM2/DJ sürücüleri) ve Yaskawa (Sigma-5 ve Sigma-7 SERVOPACKs) seri iletişim protokollerini destekler.

Artımsal - QUANTiC™

QUANTiC enkoderleri ile kullanılmak üzere hangi cetveller mevcuttur?

QUANTiC okuma kafası, RESM40 dairesel (açılı) halkaların yanı sıra çift yönlü optik IN-TRAC referans işaretli RTLC40-S paslanmaz çelik şerit cetvel ve FASTRACK™ RTLC40 ray sistemi ile uyumludur.

QUANTiC serileri hangi uygulamalar için tavsiye edilmektedir?

QUANTiC enkoder olağanüstü geniş kurulum toleranslarının yanı sıra sağladığı süper kompakt form faktörü ve mükemmel metroloji ile üreticiler ve sistem toplayıcıları için tasarlanmıştır. QUANTIC enkoderlerin en önemli uygulaması, üreticilerin konum tahmini potansiyeline sahip, kurulum sürelerini azaltan ve üretim kapasitesini arttıran, kurulumu kolay sistem için aradıkları tabla olacaktır. Diğer uygulamalar çok eksenli sistemleri, yarı iletken üretimi ve uzun eksen uzunluklu uygulamaları içerecektir.

İleri Teşhis Aracının (ADT) avantajları nelerdir?

QUANTiC serisi, QUANTiC okuma kafası ayarı ve kalibrasyon rutininin kontrolü ve izlenmesine ve ayrıca yerinde teşhis ve sorun giderme işlemlerine imkan veren ADTi-100 ve beraberindeki ücretsiz ADT View yazılımı ile uyumludur. Yazılım şu özelliklere sahiptir: geliştirilmiş grafikler, otomatik oluşturulmuş sinyal gücüne karşı pozisyon çizimleri, Lissajous çizimleri, DRO çıktısı ve okuma kafası aralık göstergesi.

Daha fazla bilgi için www.renishaw.com/adt adresini ziyaret ediniz.

Artımsal - VIONiC™

VIONiC ve TONiC enkoder serileri arasındaki fark nedir?

Renishaw'un artımsal süper kompakt ürünlerinin farklılık gösteren belli başlı özellikleri için lütfen aşağıya bakın:

Özellikler

VIONiC

TONiC

Çıktılar

Dijital çözünürlükler, direkt okuma kafasından 5 µm - 2,5 nm

Analog sadece 1 Vpp.

RS422 dijital çözünürlükleri, bir Ti, TD veya DOP arayüzüne bağlandığında 5 µm - 1 nm

Alt-Bölümleme Hatası

Genellikle <±15 nm

Genellikle <±30 nm

Titreşim (RMS)

1,6 nm değerine kadar düşük

0,7 nm değerine kadar düşük

Maksimum hız

12 m/s

10 m/s

VIONiC okuma kafaları ile kullanılmak üzere hangi cetveller mevcuttur?

VIONiC™ okuma kafaları çift yönlü optik IN-TRAC™ referans işaretlerine sahip RTLC-S paslanmaz çelik şerit cetvel, FASTRACK™ / RTLC ray sistemleri ve REXM ultra-yüksek hassasiyetli açısal enkoderlerdeki en son gelişmeler ve ilaveten mevcut RSLM paslanmaz çelik cetvel, RELM yüksek hassasiyetli düşük genleşmeli, yüksek kararlılığa sahip cetvel ve RESM dairesel halkaları tarafından tamamlanmaktadır.

İleri Teşhis Aracının avantajları nelerdir?

İleri Teşhis Aracı, VIONiC ve QUANTiC’in ayarlama ve kalibrasyon rutinlerinin kontrol edilmesine ve izlenmesine imkan veren bir kullanıcı yazılımı içermektedir. Yeni yazılım şu özelliklere sahiptir: geliştirilmiş grafikler, sinyal gücüne karşı pozisyonun otomatik oluşturulmuş çizimleri, Lissajous çizimleri, DRO çıktısı ve okuma kafası aralık göstergesi. Bu ayarlama aracı özelliklerin uzaktan ve gelişmiş kalibrasyonuna imkan verdiği için fabrika üretim-hattı kurulumu için idealdir. Daha fazla bilgi için www.renishaw.com/adt adresini ziyaret ediniz.

VIONiC serileri hangi uygulamalar için tavsiye edilmektedir?

VIONiC, bir yandan küçük sayılara bölme hatası (SDE), titreşim ve hassasiyet açılarından birinci sınıf bir performans sağlarken, yüksek performanslı bir sistem için tüm sistem boyutunun mümkün olan minimum boyuta düşürülmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. VIONiC için başlıca uygulama lineer motorlar olacaktır. Bu motorlar, pozisyon ayarlama süresinin en aza indirilmesi ve sabit hız hareketine imkan verilmesi için kontrol ünitesi yüksek orantı kazancına (gain) ve büyük dalga genişliklerine bağlıdır. Hız hataları enkoder çıktısındaki yanlışlıklar nedeniyle oluşur, bunlar kontrol kazancı ile güçlendirilir: VIONiC lineer motor tasarımcılarına hız (tork) dalgalanması için en iyi çok yönlü enkoder çözümünü sunmaktadır. Diğer potansiyel uygulamalar, küçük öteleme tablalarını, çok eksenli platformları, geniş yataklı DDR motorlarını, yarı iletkenleri, tıbbi uygulamaları ve kısıtlı alanı olan ancak en zorlu performans gerekliliklerine sahip uygulamaları içermektedir.

Artımsal - TONiC™

TONiC enkoder arayüzleri bir tezgaha veya kontrol kabinine mekanik olarak nasıl bağlanır?

TONiC arayüzleri standart bir 15 yönlü D-tipi fiş ile benzer boyutta oldukları için, panele kilitleme payandaları ile monte edilmiş 15 yönlü D-tipi giriş prizlerine doğrudan bağlanabilirler. Alternatif olarak Renishaw TONiC arayüzünü iki M4 vida yardımıyla bir montaj yüzeyine bağlayan basit bir aparat sağlayabilir. Bunun için parça numarası A-9690-0015'tir.

Artımsal - ATOM DX™

ATOM DX enkoderleri ile kullanılmak üzere hangi cetveller mevcuttur?

ATOM DX okuma kafası, RTLF paslanmaz çelik şerit cetvelle, RCLC cam halka cetvelle, RCDM dairesel (açılı) cam diskle ve CENTRUM™ CSF40 dairesel (açılı) paslanmaz çelik disk ile uyumludur.

ATOM DX üstten çıkışlı çeşidindeki konnektör nedir?

ATOM DX okuma kafasındaki konnektör 10 yönlü bir JST’dir ve soketli konnektör 10SUR-32S’dir.

Üstten çıkışlı okuma kafaları için kablo sağlıyor musunuz?

Evet, 15 yönlü D tipi konnektörlü veya 0,5, 1, 1,5 ve 3 metre dahil olmak üzere dört uzunlukta 10 yönlü JST (SUR) konnektörlü kablolar sağlıyoruz. Parça numarası detayları ATOM DX teknik tanıtım sayfasında bulunabilir.

Artımsal - ATOM™

ACi arayüzlerini kullanırken hangi hususların göz önüne alınması gerekir?

ACi arayüzü, bir müşteri uygulaması ve benzerleri içerisine entegre edilmek üzere tasarlanmıştır. Tasarımda herhangi bir kasa bulunmamaktadır. Son kullanıcı, iyi performans sağlamak amacıyla, uygun bir kaplama (RF emisyonlarını ve hassasiyeti azaltmak için) ve kablo ekranlarına elektrik ve mekanik bağlantı sağlamalıdır. Genelde en iyi performans kaplamalar FG'ye (çalışma alanı zeminine) bağlandığı zaman elde edilir.

ATOM kullanırken arayüz seçimini neler etkiler?

ATOM okuma kafası ile kullanılmak üzere arayüz seçerken sizi etkileyebilecek pek çok faktör vardır. Bu faktörlerin en önemlilerinden bazıları çözünürlük, maksimum sistem hızı, SDE (Alt-Bölümleme Hatası) veya arayüz boyutları olabilir. Aşağıdaki tablo bu faktörleri kıyaslamaktadır.

Arayüz tipi

Çözünürlükler
20 µm sistem 40 µm sistem

Maksimum hız
20 µm sistem 40 µm sistem

SDE
20 µm sistem 40 µm sistem

Arayüz boyutu (B x E x Y)

Ti

5 µm - 1 nm

10 µm - 2 nm

10 m/s

20 m/s

< ±50 nm

< ±100 nm

67 mm x 40 mm x 16 mm

Ri

5 µm - 0,5 µm

10 µm - 1 µm

10 m/s

20 m/s

< ±100 nm

< ±150 nm

52 mm x 40 mm x 16 mm

Ri

0,2 µm - 50 nm

0,4 µm - 0,1 µm

0,8 m/s

1,6 m/s

< ±125 nm

< ±220 nm

52 mm x 40 mm x 16 mm

ACi

1 µm - 0,1 µm

2 µm - 0,2 µm

6,5 m/s

13 m/s

< ±100 nm

< ±150 nm

25 mm x 25 mm x 9,5 mm

ACi

50 nm - 10 nm

0,1 µm - 20 nm

0,35 m/s

0,7 m/s

< ±125 nm

< ±220 nm

25 mm x 25 mm x 9,5 mm

ATOM'un başarılı biçimde kalibre edilebileceği en kısa ölçüm uzunluğu ne kadardır?

ATOM, bir eksenin ±120 µm'lik hareketi boyunca (referans noktası dahil olmak üzere) başarılı biçimde kalibre edilebilir (ilk sinyal seviyeleri çok düşük veya yüksek ise, bu mesafede birden çok geçiş yapılması gerekebilir).

Kısa uzunluktaki RTLF cetvel (< 50 mm) taşıma birimine sıkıca yapıştırılabilir mi?

Evet, özellikle çalışma alanının dar olduğu durumlarda RTLF cetvel doğrudan taşıma birimine sıkıca yapıştırılabilir. Herhangi özel bir uygulama hakkında daha detaylı tavsiye almak için, lütfen en yakınınızdaki Renishaw temsilcisi ile iletişime geçiniz.

ATOM yağ bulaşmasına ne kadar dayanıklıdır?

ATOM ve Renishaw'un diğer "optik filtrelemeli" enkoder sistemleri, optiklerin benzersiz işlev yöntemi sayesinde orta seviyede yağ bulaşması durumunda çalışabilirler. Zarar verecek tek etki artımsal sinyal genişliğini azaltıyor olmasıdır - ki bu da AGC fonksiyonu ile kompanse edilebilir.