Gezinimi atla

Proses İzleme

Proses İzleme, yeniden mastarlama işleminin kolay bir şekilde yönetilmesine imkan verirken, anlık mastarlama durumunu ve mastarlama geçmişini gösterir.

Proses İzleme - atölye proses bilgisi

Proses İzleme, en son ölçülen parçanın anlık durum izleme çubuk grafiğini, seçilen öğe için geçmiş sonuçları ve yeniden mastarlamanın yönetilmesine imkan veren üç durum göstergesini içermektedir.

Yeniden mastar ile parça kontrolü limitleri, sıcaklık değişimlerine, en son kontrolden bu yana geçen zamana veya ölçülen parça sayısına veya tüm bunların kombinasyonuna göre ayarlanabilir. Proses İzleme sonrasında operatöre ne zaman yeniden mastarlama yapılması gerektiğini gösterecek biçimde ayarlanabilir.

Sonuçların kolayca paylaşılmasına imkan vermek amacıyla, her bir öğe için geçmiş veriler, ya bir .csv dosyası veya bir görüntü olarak dışarıya da aktarılabilmektedir.

En son mastar ile parça kontrolü prosedüründen bu yana sıcaklık değişimi

Sıcaklık ikonu Equator sistemin tezgah üstündeki sıcaklık sensöründen gelen, en son mastar ile parça kontrolü prosedüründen bu yana olan değişiklikleri gösteren, değerleri görüntüler. Bu ikon seçildiğinde grafik alanında sıcaklık verilerinin geçmişi görüntülenir. Sistem yöneticisi değişim limitini gerekli olduğu şekilde ayarlayabilir - bu limit içerisinde grafik çubuğu yeşildir, limitin dışında çubuk kırmızıya döner.

Sıcaklık değişim limiti her bir parça için farklı olacaktır ve söz konusu limit parça öğelerinin toleranslarına ve parça tasarımı ve malzemeye bağlıdır. Örneğin ince çeperli bir alüminyum parça, kalın kesitli bir çelik parçaya göre daha farklı biçimde genişleyecek ve büzülecektir. Uygun değişim limitini belirlemek amacıyla, parça programı, aynı parçayı mastarlayarak, sürekli çalışacak biçimde ayarlanabilir. Bu arada Proses İzleme her bir öğenin mastarlanmış değerlerindeki değişimi, sıcaklıktaki değişim ile birlikte kaydeder. Mastar ile parça kontrolü verisi her hangi bir öğe için kabul edilemez bir değere (genellikle tolerans değerinin %10'u) ulaştığında, bu sıcaklık değişim limitini belirleyebilir.

Durum izleme çubuk grafiği ve öğe tablosu

Durum izleme çubuk grafiği en son ölçülen parça için sonuçları gösterir. Öğe tablosu "Tolerans İçinde" sütunu ile tablodaki her bir öğe için tolerans oranlarını gösterir. Değer tolerans içinde ise yeşil olarak gösterir veya tolerans dışı değerler için kırmızı olarak gösterir. Yönetici ayrıca üst ve alt uyarı limitleri koyabilir - değer bu limitlere ulaştığında çubuğun rengi turuncuya dönerek, operatörün hurda parçalar üretilmeden önce prosesi düzeltmesine imkan verir.

Her bir öğe, öğe tablosunda, ad, tür, alt ve üst tolerans limitleri, nominal ve gerçek değerleri gösteren, ayrı bir satıra sahiptir.

Tabloda öğeler seçildikçe aşağıda yer alan grafiksel görüntü seçilen öğe için ölçüm geçmişini gösterir. Grafik ayrıca mastarlama programında tanımlandığı şekli ile üst ve alt tolerans limitlerini ve yönetici tarafından Proses İzlemede ayarlanmış her türlü uyarı limitini de gösterir.

Proses İzleme Equator™ için yeniden mastarlama yazılımı