Gezinimi atla

REVO® sistem için SFP2 yüzey pürüzlülüğü probu

REVO® SFP2, yüzey pürüzlülüğü denetimini CMM ölçüm prosedürünüzün entegre bir parçası haline getirir.

Yüzey pürüzlülüğü ölçümü

Yüzey pürüzlülüğü ölçümü klasik olarak el-ile-tutulan sensörlerin kullanılmasını veya parçanın bu iş için ayrılmış bir ölçüm tezgahına taşınmasını gerektirmiştir. REVO çok sensörlü sistem, yüzey pürüzlülüğü denetimini CMM ölçüm prosesinizin ayrılmaz bir parçası haline getirerek ve tarama ve yüzey pürüzlülüğü ölçümü arasında geçiş yapmanıza imkan vererek, bu gerekliliği ortadan kaldırır. Bu benzersiz beceri, yüzey pürüzlülüğü analizinin tek bir ölçüm raporuna tamamen entegre edilmesini mümkün kılar.

5-eksenli ölçüm teknolojisi ile çalıştırılan SFP2'nin otomatik yüzey pürüzlülüğü denetimi önemli zaman tasarrufu, daha az parça yükleme ve CMM yatırımında daha yüksek getiri sağlar.

REVO SFP2 ölçüm makine bloğu

SFP2 sistemi - özellikleri ve faydaları

SFP2 sistemi REVO için mevcut olan diğer tüm prob seçenekleri ile otomatik olarak değiştirilebilen bir prob ve bir dizi modül içermektedir. Bu özelliği, tek bir CMM platformunda pek çok öğeyi denetlemek için en uygun takımı kolaylıkla seçme esnekliği sağlar. Sensörlerden alınan veriler otomatik olarak ortak bir datum baz alınarak değerlendirilir.

  • Yüzey pürüzlülüğü ölçümü, MRS-2 ve RCP TC-3 portları kullanılarak SFP2 prob ve prob ucu tutucuların otomatik olarak değiştirilmesi sayesinde, standart CMM denetleme programı ile tam olarak entegre olmuştur.
  • SFP2 probu REVO-2 kafasının sonsuz pozisyonlandırma ve 5 eksenli hareket becerilerinin avantajlarından faydalanır.
  • Ulaşılması en güç öğelere erişim, modül ve tutucu arasında bulunan mafsal bir bağlantı ve farklı uç geometrileri ile birlikte entegre bir prob C-ekseni tarafından sağlanır.
Havacılık alanında SFP2
  • Technical features overview of SFP2 for the REVO® 5-axis multi-sensor system [en]

Prob özellikleri

  • SFP2, 2 µm, 5 µm veya 10 μm yarıçaplı elmas prob ucuna sahip, kayan bir probtur. Kayma, prob ucu kuvveti 0,003 N kadar düşükken, yaklaşık 0,2 N büyüklüğünde kontrollü bir kuvvete sahip bir yüzeyde gerçekleşir.
  • SFP2, 5 mm (0,2 inç) kadar küçük çaplardaki deliklerde bile kullanılabilir.
  • Yüzey ölçüm yeteneği: 6,3 μm - 0,05 μm Ra.
  • Ortaya çıkan sonuç: Ra, RMS ve ham veriler, I++ DME protokolünü kullanarak, UCCServer’ından metroloji uygulaması müşteri yazılımına geri döner. Ham veriler bunun ardından daha detaylı raporlama için uzman yüzey analizi yazılım paketlerine aktarılabilir.
  • Sensör kalibrasyonu, MRS-2 istasyonuna monte edilmiş olan yüzey pürüzlülüğü kalibrasyon şahit numunesinin (SFA) yüzey pürüzlülüğünü ölçmeyi içermektedir. Kalibrasyon yazılımı prob çıktısını şahit numunenin kalibrasyon değerine göre otomatik olarak ayarlar.
  • SFP2, yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinin, bir parça etrafındaki gerekli tüm konumlarda yapılmasına imkan veren, entegre bir motorlu C ekseni içermektedir.

SFM prob modülleri

Özel SFP modülü serisi, en zorlu endüstriyel metroloji uygulamaları için benzersiz erişim kapasitesi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Motor bloğu conta yüzeyi ölçümünde ve krank şaftı ana yatağının yanal taramasında yüksek performans sunmak amacıyla tasarlanan genel amaçlı A serisinden otomatik şanzıman vana gövdelerindeki gibi iş parçası içindeki küçük derin deliklerin kısa taramalarında ideal olan merkezi bir prob ucu ile iki parçalı kızak özellikleri gösteren özel E serisine kadar her bir modül serisi, benzersiz tasarım özelliklerine ve optimum kullanıma sahiptir.

Her bir modülün benzersiz bir geometrisi ve bir mafsal bağlantısı vardır. Bu bağlantı, SFH yüzey pürüzlülüğü tutucusu ve SFM yüzey pürüzlülüğü modülü arasındaki açının, MST modül ayarlama takımı kullanılarak, 180° aralığı içerisinde bir değer seçilmesine imkan verir.

Yüzey pürüzlülüğü modülleri - SFM-A1 ve SFM-A2
SFM-E2 yüzey pürüzlülüğü modülü

Uzatılmış garanti

Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.

Ürün bilgisi