Szerszámgép-diagnosztika

Tegyen érte, hogy CNC-gépei már elsőre is megfelelő módon gyártsák le a különféle munkadarabokat.

Csökkentse a selejtképződést, az ellenőrzési költségeket és a gépek állásidejét.

Egy tipikus 3-tengelyes szerszámgép 21 szabadságfokú. A szabadságfokok az ideálistól való eltéréseket jelentik, és magukba foglalják a lineáris pozicionálást, a vízszintes síkhoz képesti dőlést, a merőleges tengelyhez képesti szögeltérést, az egyenességet, a hossztengely mentén történő elforgást és a többi tengelyhez mért merőlegességet. Ezek mindegyike káros hatással lehet a gép teljes pozícionálási pontosságára, ezáltal pedig a megmunkált munkadarabok pontosságára.