Preskoči navigacijo

Družbena odgovornost podjetja

Prizadevamo si biti navdihujoč delodajalec in odgovorno podjetje, ki se zaveda svojega vpliva na skupnosti po vsem svetu.

Naše dolgoletne aktivnosti na področju družbene odgovornosti predstavljajo temelje, na katerih gradimo vlaganja v varno in trajnostno prihodnost za vse.

Naš pristop h korporativni družbeni odgovornosti

Osrednjega pomena pri vseh naših dejavnostih je poslanstvo, ki ga uresničujemo pod sloganom Skupaj spreminjamo prihodnost. Trden okvir upravljanja, ki podpira naš dolgoročni strateški razvoj, je ključno orodje za izpolnjevanje našega poslanstva, podporo poslovanju in zagotavljanje koristi za vse deležnike.

Ljudje

Privabljanje, ohranitev in motiviranje naših ljudi je ključno za uspeh podjetja, saj nam zagotavlja potrebne veščine in znanje. Dovzetni smo tudi za to, kako naši ljudje dojemajo svojo blaginjo in kako jim zagotoviti varno okolje za delo.

Stranke

Za uresničevanje poslanstva moramo razumeti potrebe in izzive svojih kupcev. Tako jim lahko pomagamo pri nadgrajevanju zmogljivosti na področju proizvodne industrije, znanosti in zdravstva, kakor tudi pri doseganju ciljev na področju trajnostnega razvoja.

Dobavitelji

Robustne verige za dobavo visokokakovostnih, varnih in etičnih surovin so pomembne za naš uspeh v vlogi proizvajalca. Poleg tega moramo negovati odnose z dobavitelji, ki nam pomagajo pri izpolnjevanju vedno novih potreb in zahtev naših kupcev.

Skupnosti

Odgovorno delovanje je pomembno za nas in zato želimo pozitivno vplivati na skupnosti v okoljih, kjer poslujemo.

Delničarji

Cenimo zaupanje naših manjšinskih delničarjev in jim v zameno dajemo obljubo trajnostne dolgoročne rasti.

Planet

Ob soočanju z vedno večjim pomanjkanjem virov moramo za dolgoročno vrednost čim bolj zmanjšati vpliv našega podjetja na okolje.

FTSE4Good

Logotip FTSE4Good

FTSE Russell (trgovsko ime družb FTSE International Limited in Frank Russell Company) potrjuje, da je bilo podjetje Renishaw plc neodvisno ocenjeno po merilih FTSE4Good in izpolnilo zahteve za vključitev v serijo indeksov FTSE4Good. Serija indeksov FTSE4Good, ki jo je oblikoval globalni ponudnik indeksov FTSE Russell, je namenjena merjenju uspešnosti podjetij, ki izkazujejo močne okoljske, socialne in upravljavske prakse (ESG). Indekse FTSE4Good uporabljajo mnogi udeleženci na trgu pri oblikovanju in vrednotenju odgovornih investicijskih skladov in drugih produktov.

Več informacij o naših pravilnikih in izjavah na področju družbene odgovornosti je na voljo na spodnjih povezavah.

Če se želite obrniti na tim za korporativno družbeno odgovornost, izpolnite obrazec.

Povezani dokumenti