Preskoči navigacijo

Celovita podpora za industrijo obdelovalnih strojev

Renishaw proizvaja merilnotehnične naprave, opremo za nadzor procesov in sisteme za CNC-obdelovalne stroje ter za njihove uporabnike in proizvajalce.

Razvijamo sisteme, ki zagotavljajo največjo zmogljivost CNC-obdelovalnih strojev. Avtomatizacija operacij nastavitve in nadzora procesov zagotavlja visoko kakovost in visoko produktivnost proizvodnje v vseh industrijskih panogah.

Naše izkušnje, prilagodljivost, znanje in tesno sodelovanje s proizvajalci obdelovalnih strojev so porok za to, da je naše najnovejše tehnologije (tudi tiste, zasnovane po meri) mogoče preprosto integrirati v nove stroje. Omenjene tehnologije se uporabljajo tudi v proizvodnji in pri prevzemu novih obdelovalnih strojev v obratovanje, da bi bili stroji čim boljši.

Integracija pametnih izdelovalnih tehnologij iz Renishawa prinaša dodano vrednost v celotnem življenjskem ciklu CNC-obdelovalnega stroja. Proizvajalci originalne opreme se tudi lažje diferencirajo do končnih uporabnikov glede na svojo edinstveno ponujeno vrednost.

Digitalne tehnologije preoblikujejo industrijski sektor in omogočajo proizvajalcem, kot smo sami, da usvojijo podatkovno vodeno proizvodnjo. Sistemi Renishaw zbirajo podatke za identifikacijo možnih izboljšav procesov in končno za doseganje maksimalne donosnosti. Celovit zajem podatkov iz procesov omogoča vpoglede za analizo in izboljšanje proizvodnih procesov. Napovejte, identificirajte in odpravite napake v procesih, še preden se uresničijo.

Projektiranje in razvoj obdelovalnih strojev

Projektiranje in razvoj obdelovalnih strojev

Renishaw ponuja široko paleto informacij in proizvodov v podporo pri projektiranju in razvoju visokozmogljivih obdelovalnih strojev. Naša strojna in programska oprema se preprosto integrira s stroji ter zmanjšuje kompleksnost pri konstruiranju. Naši merilni sistemi za obdelovalne stroje so primerni za delo na strojih vseh vrst in velikosti.

Aplikacije za obdelovalne stroje

Tehnologije za nadzor procesov, namenjene proizvajalcem obdelovalnih strojev

Slika proizvodnje komponent za tovarno obdelovalnih strojev

Visokozmogljivi CNC-obdelovalni stroji zahtevajo natančno obdelane ulitke in druge dele za visoko zmogljivost v celotni življenjski dobi. Z integracijo najsodobnejših tehnologij iz Renishawa v celotne dobavne verige je dosežena povečana stopnja avtomatizacije in učinkovitosti za visokoproduktivno strojno obdelavo.

Večsenzorski sistemi KMS

Montaža obdelovalnih strojev

Slika tovarne za gradnjo in montažo obdelovalnih strojev

Oprema iz Renishawa je zasnovana za preprosto integracijo z najrazličnejšimi obdelovalnimi stroji, proces gradnje pa je tako enostavnejši, hitrejši, doslednejši in manj odvisen od izkušenih strokovnjakov. Mnogi sistemi iz Renishawa ponujajo različne možnosti pritrditve ali komunikacije za vse vrste CNC-obdelovalnih strojev.

Zaprti optični dajalnik FORTiS™

Prevzem obdelovalnih strojev in obdelovalnih celic v obratovanje

Slika prevzema obdelovalnih strojev in obdelovalnih celic v obratovanje v tovarni

Umerjanje in vrednotenje zmogljivosti sta ključni fazi pri zagonu in prevzemu obdelovalnih strojev v obratovanje, ki ju izvaja vsa industrija. Tehnologije iz Renishawa omogočajo izvedbo benčmarkinga v tovarni in na lokaciji kupca v okviru procesa dobave.

Sistemi za umerjanje in optimizacijo

Globalna podpora za kupce

Pogled na delavnico iz zraka

Tehnologije in tehnike iz Renishawa, ki se uporabljajo v fazah gradnje obdelovalnih strojev pred dobavo, so del dolgotrajne podpore in servisne storitve. Pri Renishawu smo ponosni na podporo, ki jo zagotavljamo svojim kupcem. Naše globalno omrežje vam je vedno na voljo, naši ekspertni timi pa lahko ponudijo rešitve po meri za vas in za vaše kupce.

Prilagodljivi merilni sistem Equator™

Nadaljnji koraki

Prenosi

Stik z nami

Če vas zanima več o tem, se obrnite na nas še danes in se pogovorite z našimi strokovnjaki.

Stik z nami