Preskoči navigacijo

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je neločljiv del našega poslanstva, ki ga uresničujemo pod sloganom Skupaj spreminjamo prihodnost. Naš cilj je postati vodilno podjetje na področju trajnosti, ki bo skupaj z našimi kupci, dobavitelji in lokalnimi skupnostmi ustvarjalo trajnostno prihodnost.

Zavezali smo se, da bomo odigrali svojo vlogo pri varovanju okolja v luči velikih izzivov, kot so klimatske spremembe. V ta namen ne izboljšujemo le odtisa, ki ga povzročamo s svojim poslovanjem, denimo z zmanjševanjem izpustov iz naših proizvodnih obratov. Ustvarjamo tudi rešitve, s katerimi lahko naši kupci ustvarijo več z manj viri in se prilagodijo za bolj trajnosten svet.

Naša zaveza k ničelni stopnji neto emisij

Novembra 2021 smo objavili svoje cilje Net Zero (ničelne neto emisije) in cilje trajnostnega razvoja OZN, k izpolnjevanju katerih aktivno prispevamo. To pomeni: (i) zmanjšanje našega vpliva na okolje na minimum in (ii) v partnerskem sodelovanju z našimi strankami, dobavitelji in lokalnimi skupnostmi ustvarjati pozitivne spremembe tako za ljudi kot za planet.

Evolucija naših načrtov za trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj

Tudi letos smo se učili vpenjanja trajnosti v poslovanje in na podlagi tega posodobili naše načrte za trajnostni razvoj. Začeli smo izvajati pristop, ki ga vodijo poslovne funkcije s podporo ekipe za trajnostni razvoj. Poslovnim funkcijam zdaj tako omogočamo, da se lotevajo specifičnih izzivov na področju trajnostnega razvoja, ki jih lahko naslovijo same. V ta namen smo spremenili pristop k upravljanju trajnostnega razvoja, ki si ga lahko podrobneje ogledate tukaj.

Naši izbrani cilji so trenutno v postopku odobritve pri mednarodnem telesu Science Based Targets initiative (SBTi). Ti cilji, ki so vsi opredeljeni glede na izhodiščne vrednosti v letu FY2020, so:

  • doseganje ničelne stopnje emisij obsegov 1 in 2 do leta 2028;
  • 50-odstotno zmanjšanje emisij obsega 3 do leta 2030; in
  • doseganje ničelne stopnje emisij iz vseh obsegov najpozneje do leta 2050.

Da bi dosegli svoje cilje, moramo zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 90 % v primerjavi z izhodiščem iz leta 2020. Investirali bomo tudi v kredibilne programe za zajem in odvzem ogljika, s katerimi bomo pokrili preostalih 10 % emisij.


Cilji trajnostnega razvoja OZN

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je le en del uravnoteženega načrta za izvedbo trajnostnega razvoja. Zato smo opredelili tri cilje trajnostnega razvoja OZN, ki so najustreznejši za naš posel in kjer smo lahko najbolj učinkoviti. Nadaljevali smo z aktivnostmi v smeri doseganja teh ciljev.

Cilj trajnostnega razvoja 8 – dostojno delo in gospodarska rast
Zavezali smo se k odgovornemu poslovanju z različnimi projekti na vseh poslovnih področjih, ki podpirajo doseganje tega cilja. Elementi cilja trajnostnega razvoja OZN št. 8 zajemajo npr. enakost, raznolikost in vključenost, naše programe za izobraževanje in zgodnje karierno usmerjanje ter izboljšanje pristopa k zmanjševanju sodobnega suženjstva.

Prav tako imamo priložnost, da ponudimo tehnologijo oz. izdelke, ki omogočajo vključujoče zaposlovanje, saj je njihova uporaba enako enostavna ne glede na spol, starost ali raso. Letos smo za naše konstruktorje izdelkov pripravili vodič ‘konstruiranje za vključenost’, ki jim bo pomagal pri snovanju izdelkov ob upoštevanju enakosti.

Cilj trajnostnega razvoja OZN št. 12 – odgovorna poraba in proizvodnja

V svetu z vse bolj omejenimi viri verjamemo, da sta zmanjševanje odpadkov v lastnih proizvodnih procesih in pomoč strankam pri upravljanju njihovih virov najučinkovitejša ukrepa v smeri doseganja tega cilja.

Kupci lahko z našimi izdelki izboljšajo učinkovitost in točnost, s tem pa porabijo manj energije in ustvarijo manj izmeta. Izvajamo tudi vrsto projektov za zmanjšanje količine odpadkov in povečanje količine materiala, ki ga sami recikliramo v proizvodnji. Prav tako pomagamo kupcem pri zmanjševanju količine odpadkov.

Cilj trajnostnega razvoja OZN št. 13 – podnebni ukrepi

Cilj trajnostnega razvoja OZN št. 13 zajema izobraževalne cilje, katerih namen je zagotoviti ljudem dostop do ustreznih informacij za ozaveščanje in spodbujanje trajnostnega razvoja ter izbire življenjskega sloga, ki je skladen z naravo. K temu prispevamo z:

  • delavnicami za zaposlene na temo trajnostnega razvoja;
  • razvojem izobraževalnih programov na temo trajnostnega razvoja za naše kupce;
  • analizo možnosti za vključitev trajnostnega razvoja v ključne kompetence in sistemizacijo delovnih mest, ki jo razvija naša kadrovska služba, in
  • izvajanjem našega nagrajenega programa, ki mladino v lokalnih osnovnih in srednjih šolah izobražuje o skupnem ustvarjanju trajnostnega planeta.

Povezani dokumenti