Gezinimi atla

Lazer enkoderler terimler sözlüğü

Popüler teknik lazer interferometrik enkoderler terimlerinin açıklamalarını bulun.

Abbe hatası

Abbe hatası enkoder ekseni çalışma ekseninden ofsetlendiğinde ortaya çıkar. Düzlem tablasında aralıklar veya yatay sapmalar oluşur ise, iş parçasının hareketi enkoder okumasından farklı olur. d ofseti ve θ düzlem tablası aralığı için, Abbe ofset hatası aşağıdaki gibi olacaktır: Abbe hatası = d × sine θ.

Hassasiyet

Hassasiyet, bir nesne üzerinde yapılan bir ölçüm ile nesnenin gerçek (hedef veya referans) değeri arasında bir uyum olup, olmadığı ile ilgili niteliksel bir terimdir.

Işın bölücü

Işın bölücü, bir ışık ışınını iki veya daha fazla bileşene bölen, optik bir cihazdır. Çoğu interferometre sisteminin en önemli parçasıdır.

Kompanzasyon

Bir enkoderin pozisyon çıktı sinyalini, pozisyon hatalarını düzeltmek amacıyla, değiştirme prosesidir.

Yapıcı girişim

Yapıcı girişim, benzer faz ve frekanstaki iki ışık dalgası her iki dalgadan da daha parlak yoğunlukta bir bileşke ışın oluşturacak biçimde birleştiğinde oluşur. (yok edici girişime de bakınız).

Yok edici girişim

Yok edici girişim, benzer frekans, ancak karşıt fazdaki iki ışık dalgası en parlak olan dalgadan daha düşük yoğunlukta bir bileşke ışın oluşturacak biçimde birleştiğinde oluşur. (yapıcı girişime de bakınız).

Sıklık

Frekans, tekrarlanan bir olayın birim zaman başına kaç kere oluştuğunun ölçümüdür. Frekans hesaplaması için bir olayın iki ardışık oluşumu arasında geçen zaman (periyot) ölçülür ve ardından frekans bu zamanın tersi olarak hesaplanır. Sonuç hertz cinsinden bulunur (Hz), f = 1/T.

Ses, elektromanyetik dalgalar (radyo veya ışık gibi), elektrik sinyalleri veya diğer dalgaların frekansları hesaplandığında, hertz cinsinden frekans, saniyede tekrarlayan dalga biçimi çevrimlerinin sayısıdır. Frekans ile dalga boyu kavramı arasında ters bir ilişki vardır. Frekans f, dalga hızı v'nin dalganın dalga boyu λ'ya (lambda) bölünmesi ile hesaplanır: f = v/λ.

Frekans kararlılığı

Lazer frekansındaki değişmelerin bir ölçümüdür.

Havada

Atmosferde hava ile doldurulmuş üç boyutlu bir alandır.

Girişim

Girişim, iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek yeni bir dalga deseni oluşturmasıdır. Terim çoğunlukla kullanıldığı üzere, ya aynı kaynaktan geldikleri için veya aynı veya yakın frekansa sahip oldukları için, birbiri ile ilişkili veya eşevreli dalgaların girişimini ifade eder. (Ayrıca yapıcı girişim, yok edici girişime bakınız).

Enterpolasyon

Enterpolasyon bilinen veri noktalarından oluşan ayrı bir setten yeni veri noktaları oluşturma metodudur. Pozisyon kontrolünde genellikle ayrı bir dijital sinyal oluşturmak üzere, bir analog pozisyon sinyalini alıp, onu sabit bir faktör ile bölmeyi içerir.

Enterpolatör

Bir enterpolatör, bir analog pozisyon sinyalini bölen ve onu kullanılan enterpolasyon faktörüne bağlı olarak ayrı bir dijital değere çeviren elektronik bir cihazdır. Örneğin, 158 periyotlu bir analog sinyal üzerinde kullanılan 4096 enterpolatör, 38,6 pikometrelik çözünürlüğe sahip bir sonuç oluşturacaktır.

Lissajous

Lissajous, sinüs SIN ve kosinüs COS sinyallerini görüntüleme yöntemidir. Sinyalleri üçgensel cebir kullanarak dairesel şekilde birleştirir. Daire üzerindeki kesin bir noktanın matematiksel özellikleri, gelişmiş sinyal işleme düzeni ile birlikte, sinyal kuvveti ve zaman içinde noktanın pozisyonu gibi, interferometrelerin çalışması ile ilgili pek çok özelliği yansıtır.

OEM

Orijinal Ekipman Üreticisi, başka bir firmanın nihai ürününde kullanılan bir parçayı veya alt sistemi üreten firmadır.

Faz

Bir dalganın fazı bir öğenin dalga biçiminin diğer bir kısmındaki (veya aynı miktardaki, başka bir dalga şeklindeki) pozisyonu ile ilgilidir. Faz, zaman, mesafe, dalga boyunun bir kısmı veya bir açı cinsinden ölçülebilir.

Dörtlü evre

İki doğru üzerinden iletilen dijital seri pozisyon sinyalini tanımlamak için kullanılan bir terim olup, her bir köşe değişiminde pozisyonu gösterir. Bu köşeler fazın 90º aralıklarında oluşur, bu nedenle 360º yol almak için 4 köşe geçişi gereklidir. Sonuç olarak, 4 noktayı belirtmek amacıyla buna dört evreli denilmiştir. Sinyalin ortaya çıkmasında A ve B doğrusunun kullanıldığını belirtmek amacıyla genellikle AQuadB olarak ifade edilir. Bu sinyal genellikle RS422 AQuadB olup, enkoder pozisyon geri bildirimi için bir standart seri protokoldür. "Dördün faz" olarak adlandırılan sinüs ve kosinüzsinyallerini tanımlamak için de kullanılabilir.

Kırılma indeksi

Kırılma indeksi verilen bir dalga boyu için, ışığın havadaki hızının, ışığın bir kırılma ortamındaki hızına oranıdır. Hava sıcaklığı, bağıl nem ve basınç gibi koşullarla ilişkili olarak, havanın yayılma özelliğini gösterir.

Çözünürlük

Bir enkoderin çözünürlüğü algılayabildiği ve uygun bir alıcıya iletebildiği en küçük mesafe artışıdır.

Hata değeri (SDE)

SDE genellikle Lissajous'un yuvarlak olmaması nedeniyle ortaya çıkan birikmeyen bir hatadır.

Vakum

Vakum, havanın içerisinden kısmen veya tamamen çıkarılmış olduğu, üç boyutlu bir alandır. Çeşitli vakum seviyeleri vardır:

  • Kaba veya düşük dereceli vakum - 1 Torr - 1 mTorr
  • Orta dereceli vakum - 1 mTorr - 10 μTorr
  • Yüksek dereceli vakum - 1 μTorr - 10 nTorr
  • Çok yüksek dereceli vakum - 1 nTorr'dan az

Yukarıda: 1 Torr = 133,322 Paskal. 1 atmosfer basıncı (deniz seviyesindeki basınç) = 101,325 KPa = 760 Torr

Dalgaboyu

Dalgaboyu bir dalga deseninin tekrarlayan birimleri arasındaki mesafedir. Yaygın olarak Yunanca harf olan lambda (λ) ile gösterilir. Bir sinüs dalgasında dalga boyu pikler (tepeler) arasındaki mesafedir. Dalgaboyu λ, verilen bir sürede geçilen piklerin sayısını veren frekans f ile ters orantılıdır. Dalgaboyu, dalga hızının dalganın frekansına bölünmesine eşittir.