Gezinimi atla

Motorize ve otomatik prob kafaları

Motorize kafalar, parçanın tüm yüzlerindeki öğelere erişime imkan tanımak için, probların otomatik, tekrarlanabilir şekilde pozisyonlandırılmasını mümkün kılar. Böylelikle CMM'nin becerilerini geliştirir ve verimliliği en yüksek seviyeye çıkarırlar.

Açı ayarlı kafalar

Motorize açı ayarlı kafalar probu 720 pozisyonun birinde konumlandırmak için tasarlanmıştır, böylelikle prob ile ölçüm pek çok sayıda açıda yürütülebilir. Kafanın tekrarlanabilirliği, tekrar tanımlamaya ihtiyaç olmaksızın, bu pozisyonların tekrarlanmasına imkan verir. Böylelikle operatör zamanından tasarruf edilir ve en hassas sonuç için prob yüzeye en iyi açı ile uygulanır.

Servo kafalar

Motorize servo tipi kafalar neredeyse sınırsız açısal pozisyonlama sağlarlar ve yatay kollu CMM'ler için çok uygundur.

Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...

Şu anda 3 eksenli motorize kafalara bakıyorsunuz. 5 eksenli kafalar hakkında bilgi edinmek de ilginizi çekebilir…