Gezinimi atla

Renishaw Rüşvetle Mücadele Politikası

Küresel rüşvetle mücadele programımız tüm çalışanların ve birlikte iş yaptığımız kişilerin bu yaklaşıma uyum göstermesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu Politikada, dünyanın herhangi bir yerinde yürürlükte olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarının ihlal edilmesi riski de ele alınmaktadır.

Renishaw, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı taşır. Bu konuda hiçbir bir istisna geçerli değildir. Rüşvet, yasalara aykırı olduğu gibi etiğe de aykırıdır ve toplumda ciddi hasara neden olabilir.

Renishaw'ın Yürütme Komitesi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızı onaylanmıştır. Bu Politika, Birleşik Krallık’taki genel merkezimizde Grup lideri tarafından, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ise yerel liderler tarafından denetlenmekte ve desteklenmektedir.

Politika; geçici personel, yükleniciler, yerleştirme öğrencileri, aracılar ve Renishaw Grup şirketi adına hareket eden üçüncü taraflar (Renishaw Grup Denetim Kılavuzu kapsamında) dâhil olmak üzere Renishaw’da çalışan herkes için geçerlidir. Bu politika, Renishaw Grup’un faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki tüm ticari faaliyetler ve işlemlerde de geçerlidir.

Yönetim ve risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi ve durum tespiti

Hukuk ekibimiz, daha yüksek riskli alanları belirlemek için gerek Birleşik Krallık’ta gerek faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde üst yönetimle birlikte çalışmıştır ve riski azaltmak üzere bir uyum programı vasıtasıyla yönetim ile birlikte çalışmaktadır. Her bölgenin kendi faaliyet ortamına uygun rüşvetle mücadele prosedürlerini uygulamaya koyması gereklidir.

Renishaw, tedarikçilere ve müşterilere yönelik durum tespiti süreçlerimizin üç yüksek risk alanına odaklanmasını sağlamaktadır:

  1. Nerede iş yaptığımız
  2. Nasıl iş yaptığımız
  3. Kiminle iş yaptığımız

Çalışan eğitim ve iletişimi

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası tüm çalışanlar (işe giriş süreçleri kapsamında yeni çalışanlar da dâhil olmak üzere) için yayınlanmış olup önemli bilgiler içeren özel bir intranet sayfası hazırlanmıştır. Tüm çalışanlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda çevrim içi eğitim alacaktır. Çalışanlar, politikayı ihlal ettiğinden şüphe duydukları kişileri Renishaw’ın Grup Baş Müşavirine veya Renishaw’ın bilgi uçurma servisi Speak Up üzerinden bildirmekle görevlidir.

İzleme ve inceleme

Dâhili kontrol süreçlerimiz vasıtasıyla rüşvetle mücadele gerekliliklerine uyumu düzenli olarak izlemekte ve gözden geçirmekteyiz. Denetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna düzenli raporlar sunmakta; yeni veya ortaya çıkan riskleri ele almaktayız.

Politika, aşağıdaki belgede bulunabilir.

İlgili belgeler