EZ-IO automatizálási szoftver

Az Equator™ rendszerek cellákba integrálhatók, ahol az „intelligens üzem” koncepció jegyében a munkadarabok mozgatását portálsínes szállító- és rakodórendszerek és robotok végzik.

Az EZ-IO használata az Equator rendszerek automatizálásához

Az Equator ellenőrző rendszerhez való automatizálási készlet része az REN-IO interfész és az EZ-IO szoftver, amelyek segítségével az Equator rendszerek automatizált betöltéssel integrálhatók az intelligens üzemek gyártócelláiba. Az REN-IO és az EZ-IO segítségével például csatlakoztatható egy egyszerű portálsínes rakodórendszer vagy robot, olyan utasítás fogadható, hogy a rendszer kezdje meg a mérést, ha munkadarab kerül rá, át lehet váltani az egyes mérőprogramok között, és közölni lehet a robottal, hogy a munkadarab megfelelőnek bizonyult-e, hogy az eszerint helyezhesse el az adott munkadarabot.

Az EZ-IO programmal az integráló szakemberek egyszerűen hozhatnak létre automatizált gyártócellákat az Equator rendszerek és a cellavezérlő közötti kommunikáció konfigurálásával.

A felhasználók intelligens funkciókat, pl. intelligens újrakalibrálást alkalmazhatnak, például beállíthatják, hogy a robot vagy portálsínes rendszer betöltse az etalon darabot, amikor az Equator rendszer a gyártóüzem hőmérsékletének változását észleli.

Ilyen funkció például az, amelyikkel a rendszerbe egy előre definiált műveletsort végző normál be- és kirakó robot integrálható, ami gyors indítást és stabil vezérlést garantál.

A jellemző alkalmazásokban gyakran kap helyet egy pneumatikus vagy elektromos működtetésű rögzítőkészülék, ami megfelelő helyzetben és irányban rögzíti a behelyezendő munkadarabot, így gondoskodva a mérések nagyfokú ismételhetőségéről. Miután a rendszer bemérte a munkadarabot, az EZ-IO szoftver jelzi, hogy a munkadarab az előírt tűréseken belül vagy kívül esik. Ezen információ alapján a robot többféle műveletet is végezhet.

Process Monitor és EZ-IO szoftver

Az EZ-IO részét képező Process Monitor megjelenítő eszköz feladata, hogy megkönnyítse az Equator ellenőrző rendszer és az automatizált cella közötti kommunikáció figyelemmel követését, illetve a korábbi idomszeres mérések adatait szemléltető grafikonon látható folyamatszabályozási információk elemzését.

PLC-integráció

Szükség esetén PLC (programozható logikai vezérlő) is beprogramozható a műveletek manuális kiválasztásához. Ebben az esetben egy nyomógombos konzolról lehet jeleket küldeni az Equator számára a mérési ciklus elindításához. Másik lehetőségként nyomógombos konzol csatlakoztatható az Equator ellenőrző készülékhez a munkadarabok betöltése és kirakása céljából.

EZ-IO Scheduler

Az EZ-IO Scheduler egy előre definiált robot-műveletsor, amely meggyorsítja a rendszer első konfigurálását az integráló szakemberek számára.