Gyakran ismételt kérdések az optikai útmérők kapcsán

Általános

Milyen oldószerek használhatók a skálák és az olvasófejek tisztításához?

A tisztításhoz javasolt oldószerek az alkalmazott útmérő rendszertől függenek, és részletes ismertetésüket az adott rendszer telepítési útmutatóiban olvashatja.

Lehetséges a ragasztószalagos skála eltávolítása, majd újrafelhasználása?

Nem. Ha egy skálát eltávolít, a hátoldalán található ragasztószalag többé nem biztosít megfelelő tapadást. Emellett maga az eltávolítás miatt is sérülhet a skála, ami csökkentheti méréstechnikai teljesítményét.

Milyen a Renishaw olvasófejein található csatlakozók érintkezőkiosztása?

Ha egy mód van rá, a Renishaw szabványosított érintkezőkiosztást alkalmaz az analóg és digitális kimenetű olvasófejek és interfészek közös 15 pólusú, D típusú csatlakozóinál. Ezen kívül - amennyiben lehetséges - a többi csatlakozó érintkezőkiosztása is az ipari szabványok szerinti. A Renishaw útmérő rendszerek valamennyi érintkezőkiosztását megtalálja a rendszerek telepítési útmutatóiban.

Dugaszos vagy aljzatos csatlakozókat használnak a Renishaw útmérőkön?

Általános szabályként elmondható, hogy dugaszokat használunk az útmérő inkrementális jelkimenetén, míg aljzatokat alkalmazunk az útmérőtől érkező inkrementális jeleket fogadó csatlakozásoknál (pl. egy közbeiktatott interfésznél). A csatlakozók típusairól, illetve dugaszos/aljzatos kialakításáról a rendszer telepítési útmutatóiban talál részletes információkat.

Miért van különbség az órajeles kimenetű digitális útmérő rendszerek elméleti és a gyakorlatban elérhető maximális sebessége között?

Órajeles kimenetű rendszereknél a Renishaw azt javasolja, hogy az opcionális órajel-frekvencia legyen azonos a vevőelektronika számlálási frekvenciájával. Ez egy beépített biztonsági tényező miatt nagyobb az útmérő tényleges órajeles kimeneti frekvenciájánál. Ez a biztonsági tényező kompenzálja az óra oszcillációs tűréseit, a vonali meghajtó, a kábel és vezeték deformációit, a ciklikus hibákat (SDE) és a remegést (jitter), amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az inkrementális jel minimális élelválasztása kisebb, mint az elméletben létező ideális rendszerhez kiszámított érték.

Egy opciós 20 MHz Ti TONiC™ interfész tényleges órajeles kimenete például 15 MHz-es, ami 0,1 μm felbontású útmérőnél 1,35 m/s maximális sebességet jelent. A rendszer elméleti maximális sebessége 1,5 m/s lenne, ám a fenti okok miatt ez nem érhető el.

Az analóg jel sávszélessége szintén korlátozza az elérhető maximális sebességet, függetlenül a jeladó órajeles kimenetétől. A TONiC rendszer esetén ez a határérték 10 m/s.

Honnan tudhatom, hogy az útmérő helyesen működik?

Az útmérő integrált beállító LED-del van ellátva, amely az olvasófejen, illetve az interfészen helyezkedik el. Ez a LED jelzi az olvasófej bekapcsolt állapotát, illetve az útmérő beállításának helyességét. Az adott rendszerről további információt a vonatkozó telepítési útmutatókban olvashat.

Hogyan csatlakoztatható az olvasófej kábelének külső és belső árnyékolása egyszeres árnyékolású kábelekhez?

Az olvasófej belső árnyékolását a köztes csatlakozó 0 V-os vezetékére kell csatlakoztatni, az olvasófej kábelének külső árnyékolását pedig (fém/elektromosan vezető) csatlakozóhüvelyen keresztül kell a hosszabbító kábel árnyékolására kötni, ahogy az alábbi ábrán is látható. Megjegyzés: A külső árnyékolásnak folytonos réteget kell alkotnia az olvasófej házától a csatlakozón át egészen az ügyfél elektronikai eszközéig.

Egyszeres árnyékolású hosszabbító kábel csatlakoztatása1. Olvasófej

2. Belső árnyékolás

3. Külső árnyékolás

4. Csatlakozó

5. Egyszeres árnyékolású hosszabbító

6. Ügyféloldali elektronikai eszköz

7. Kimeneti jelek

Mekkora az olvasófej kábelének hajlítási élettartama?

Az összes olvasófejkábel hajlítási élettartamát > 20 x 106 ciklussal teszteljük.
A kábel átmérőjétől függően a kábel hajlítási élettartamát 20 vagy 50 mm-es hajlítási sugárral vizsgáljuk. Pontos információt az adott útmérő rendszer telepítési útmutatójában olvashat.

Használhatók a Renishaw olvasófejkábelek olyan robotos alkalmazásokban, ahol a kábel folyamatos hajlításnak van kitéve?

Ha az olvasófej kábelének minimális hajlítási sugarát (lásd a vonatkozó adatlapot) nem lépik túl, a kábel hajlítási élettartama legalább 20 000 000 művelet. Fontos megjegyezni, hogy a kábelt nem a hossztengelye mentén történő elcsavarásra terveztük. Az UHV olvasófej kábelek egyszeri vagy folyamatos meghajlítása nem javasolt, mert kárt tesz a kábelekben.

Mit jelent az „órajeles kimenet” opció, és hogyan lehet kiválasztani a helyes órajel-frekvenciát?

Az „órajeles kimenet” opció akkor használatos, ha korlátozni kell az útmérő által kimeneti jelként kiadható maximális frekvenciát. A kimenő frekvencia korlátozása nélkül a vevőelektronika hibásan fog számolni, ha túllépik a maximális bemeneti frekvenciáját. Ez különösen fontos akkor, ha az útmérő áll (vagy nagyon lassan mozog), és gyors változások jelentkezhetnek a kimenet állapotában. Az órajeles kimeneti frekvenciát úgy kell megválasztani, hogy kisebb vagy egyenlő legyen a vevőelektronika maximális bemeneti frekvenciájával. Ügyelni kell azonban arra, hogy a bemeneti frekvenciánál jóval kisebb órajeles frekvenciát választva csökken az útmérő maximális sebessége.

Milyen hosszú lehet a hosszabbító kábel a jel torzulása nélkül?

Az adott rendszer hosszabbító kábeleire vonatkozó információkról a telepítési útmutatókban olvashat részletesen.

Mekkora az MTBF (meghibásodás előtt eltelt átlagos idő) a Renishaw optikai útmérőinél?

Kérjük, tekintse meg az alábbi példát az RGH24/RGH25 olvasófej megbízhatóságára vonatkozóan:

MTBF (M) = pt / n

Ahol:

p: telepített olvasófejek száma

t: átlagos használati élettartam

n: összes releváns meghibásodás

Saját adataink szerint (éves termelési számok és hibaadatok) az olvasófej MTBF értéke folyamatos használat mellett 2,013 év.

Gyakorlati példaként számolhatunk úgy, hogy ha egy ügyfelünk 28 db háromtengelyes gépet üzemeltet, azokhoz összesen 84 tagú olvasófej-készletet (p) tart fenn. Az átlagos időköz (t) bármely két olvasófej meghibásodása között (azaz n = 1) az MTBF képletének átrendezésével számítható ki:

t = Mn / p = (2013 év * 1) / 84 = kb. 24 év

Így ha mind a 84 olvasófej napi 24 órában működik, ügyfelünk azzal számolhat, hogy kb. 24 évente fog meghibásodni valamelyikük.

Ez az információ nem jelent garanciát a termék megbízhatóságára, és nem tekinthető garanciális feltételnek.

A Renishaw más útmérő-sorozatainak MTBF adataiért kérjük, forduljon a Renishaw helyi képviseletéhez.

Miért javasol a Renishaw rögzítőfelület-profilt az agy ragasztásához?

A javasolt ragasztási profillal a ragasztóanyag nagyobb hőmérsékleti szélsőérték-tartományhoz képes alkalmazkodni. Ezen kívül pontosan pozicionálja a tárcsát az agy rögzítőfelületén.

Kell kalibrálnom a Renishaw útmérő rendszeremet?

Az ATOM™, TONiC™, VIONiC™ és QUANTiC™ rendszert kalibrálni kell az optimális teljesítmény érdekében.

Skálák

Milyen típusú optikai skálák szerepelnek a Renishaw kínálatában?

Kérjük, látogasson el Optikai útmérőskálák választéka című weboldalunkra.

Mi befolyásolja az inkrementális skála osztásának (periódusának) megválasztását?

A Renishaw inkrementális optikai útmérő rendszerek 20 és 40 µm-es skálaosztással választhatók, az adott rendszer tulajdonságaitól függően. (A nagyobb skálaosztások általában kevésbé szigorú szerelési tűréseket és nagyobb sebességeket tesznek lehetővé, a kisebb skálaosztások viszont finomabb felbontást és kisebb osztás alatti hibát (SDE) garantálnak).

Mi a különbség a beosztás pontossága, a rendszer pontossága és a beépítés utáni pontosság között a szöghelyzet-jeladók esetén?

A beosztás pontosságán annak a műveletnek a pontosságát értjük, amikor a gyártás során a gyűrűbe marják az osztást.

A rendszer pontosságát a beosztás pontosságának és az olvasófej ciklikus hibájának (osztás alatti hiba) összege adja.

A beépítés utáni pontosság az a pontosság, amelyet az ügyfél elvárhat a munkatengelyre szerelt útmérőtől. Alapja a rendszer pontossága, ám értéke számos olyan egyéb tényezőtől is függ, mint pl. a gyűrű/tárcsa excentricitása, ami jelentősen befolyásolja a pontosságot.

Kisebb gyűrűk/tárcsák esetén általában az excentricitás az, ami a legnagyobb hatást gyakorolja a beépítés utáni pontosságra. Rendszertől függően vagy a rendszer pontossága, vagy a beépítés utáni pontosság van megadva, jóllehet az összes gyűrű kalibrálási tanúsítványán szerepel egy grafikon a tipikus telepítési pontosságról, amely a telepítési útmutatók javasolt irányelvei szerint történő beépítés esetére érvényes. Használati tanácsokért kérjük, forduljon a Renishaw helyi képviseletéhez.

Gyárt a Renishaw olyan inkrementális útmérő rendszert, amely finom osztású skálával működik?

A Renishaw 20 és 40 μm osztású skálákkal gyárt inkrementális útmérőket. Bár kaphatók ennél finomabb osztású útmérő rendszerek, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy azok jobb teljesítményre volnának képesek. Előfordulhat, hogy a finomabb osztású rendszereket nehezebb beállítani, korlátozott sebességre képesek, és érzékenyebbek a szennyeződésekre. Emellett az effektív inkrementális jelfeldolgozó technikáknak hála sok Renishaw útmérő rendszer képes a finomabb osztású rendszerekkel összemérhető pontosságra és ciklikus hibára (SDE).

Milyen skálát célszerű használni a részleges körívek mérésére?

A részleges körívek mérésére az RKL termékcsalád útmérőskáláit javasoljuk. Az RKL skálák vékonyak és nagyon hajlékonyak, így könnyen követik a részleges köríveket, és a más típusú szalagos skálákkal összehasonlítva nagyon pontosak.

Milyen olvasófejet célszerű használni a részleges körívek mérésére?

Részleges körívek abszolút mérésére az RKLA útmérő skálákkal kompatibilis RESOLUTE lineáris olvasófejet javasolt használni.
Részleges körívek inkrementális méréséhez QUANTiC, VIONiC vagy TONiC részleges körív mérésére alkalmas olvasófej, illetve ATOM* vagy ATOM DX* lineáris olvasófej használható. Az olvasófej típusa a felhasználás speciális követelményeitől függően változik.

* csak RKLF40-S skála

Milyen rögzítőfelület alkalmas részleges körívek mérésére?

Az RKL útmérő skálával olyan fém rögzítőfelületen lehet részleges körívet mérni, amelynek hőtágulási együtthatója 8 és 24 ppm/oC közötti, amilyen például az alumínium, az acél vagy a titán. Egyéb anyagokkal kapcsolatos információért forduljon a Renishaw helyi képviseletéhez.

Megfelelőség

A Renishaw optikai útmérők és skálák RoHS-kompatibilisek?

Igen, kérjük, látogasson el megfelelőségi tanúsítványok weboldalunkra.

Tartalmaznak a Renishaw optikai útmérők és skálák háborús területekről származó nyersanyagokat?

Kérjük, látogasson el megfelelőségi tanúsítványok weboldalunkra.

Megfelelnek a Renishaw optikai útmérők és skálák az EU-s jogszabályoknak (CE megfelelőségi nyilatkozatok)?

Igen, kérjük, látogasson el megfelelőségi tanúsítványok weboldalunkra.

Abszolút

Mik az előnyei az abszolút útmérőknek az inkrementális útmérőkkel szemben?

A legfontosabb ok, amiért megéri inkrementális helyett abszolút technológiát választani, az a gép indítási ciklusa. Az inkrementális útmérővel szerelt tengelyeknek általában a referenciajelre kell állniuk, hogy a rendszer meghatározza az origót vagy a nullpozíciót. A Renishaw abszolút útmérői bekapcsolás után azonnal pontos pozíciót szolgáltatnak anélkül, hogy ehhez a tengelyt bármerre is el kellene mozdítani. A referenciajelek felvétele komoly probléma lehet többtengelyes gépeknél, különösen akkor, ha a tengelyek nem merőlegesek egymásra, illetve ha a mozgatott teher érzékeny vagy törékeny.

Az abszolút útmérők gyakran feleslegessé teszik a különálló útmérő rendszert a motorral történő oda-vissza mozgatáshoz. Mivel nincs szükség elmozdulásra az abszolút pozíció meghatározásához, ugyanaz az útmérő használható az elmozdulás visszajelzésére és a motorral történő oda-vissza mozgatásra.

A Renishaw abszolút útmérői mindemellett feloldják a sebesség és a felbontás közötti ellentétet, ami gyakran korlátozza az inkrementális tengelyek teljesítményét. A pozíció csak igény esetén kerül meghatározásra, így nincs szükség nagy sávszélességre a gyorsan mozgó tengelyek magas felbontású inkrementális jeleinek továbbításához. A RESOLUTE például 1 nm felbontással képes visszacsatolást adni olyan tengelyeken, amelyek maximális sebessége 100 m/s. Inkrementális útmérő esetén ehhez 100 GHz-es sávszélesség volna szükséges!

Támogatja a RESOLUTE útmérő az SSI-protokollt?

Nem, a RESOLUTE nem támogatja a SSI-protokollt. Az SSI egy rendkívül egyszerű kommunikációs protokoll, amely nem támogatja az átvitt adatok épségének ellenőrzését. Az SSI helyett a RESOLUTE egy hasonló, „BiSS® C Unidirectional” nevű protokollt használ. Ez utóbbi majdnem ugyanolyan egyszerű, de jelzi a hibákat és figyelmeztetést ad, illetve kiküszöböli a tengely ellenőrizetlen elmozdulásának kockázatát azzal, hogy ciklikus redundancia-ellenőrzéssel (CRC) vizsgálja a pozícióadatok épségét.

Inkrementális

Mi a különbség a VIONiC és a TONiC útmérősorozat között?

Alább összefoglalva olvashatók a Renishaw inkrementális, szuperkompakt termékeinek főbb megkülönböztető jellemzői:


Jellemzők

VIONiC

TONiC

Kimenetek

5 µm-től 20 nm-ig terjedő digitális felbontású kimeneti jelek közvetlenül az olvasófejből

Csak 1 Vpp-s analóg kimenet.
Az RS422 5 µm és 1 nm közötti digitális felbontású kimeneti jelek Ti, TD vagy DOP interfészhez csatlakoztatva érhetők el

Osztás alatti hiba

Jellemzően < ±15 nm

Jellemzően < ±30 nm

Remegés (RMS)

1,6 nm alsó határig

0,7 nm alsó határig

Maximális sebesség

12 m/s

10 m/s

Gyárt a Renishaw olyan inkrementális útmérő rendszert, amely finom osztású skálával működik?

A Renishaw 20 és 40 μm osztású skálákkal gyárt inkrementális útmérőket. Bár kaphatók ennél finomabb osztású útmérő rendszerek, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy azok jobb teljesítményre volnának képesek. Előfordulhat, hogy a finomabb osztású rendszereket nehezebb beállítani, korlátozott sebességre képesek, és érzékenyebbek a szennyeződésekre. Emellett az effektív inkrementális jelfeldolgozó technikáknak hála sok Renishaw útmérő rendszer képes a finomabb osztású rendszerekkel összemérhető pontosságra és ciklikus hibára (SDE).

Mire való a CAL és az AGC?

A CAL betűszó egy rendszerkalibrálási rutint jelöl. Ez az alapvető művelet fejezi be az olvasófej beállítását, optimalizálva az inkrementális jel és a referenciajel továbbítását. A kalibrálási beállítások lokális memóriában tárolódnak, így az áramellátás kikapcsolás utáni visszakapcsolása után azonnal optimális teljesítmény érhető el. Minden interfésznek megvan a saját kalibrálási eljárása.

A Renishaw nagy teljesítményű inkrementális útmérőiben fényszabályozó DC-szervó működik. Ez a szabályozó hurok az útmérők fényforrásának tápáramát vezérelve konstans értéken tartja a fotodetektorra eső visszavert fény átlagos erősségét. A DC-szervó hatékonyan ellensúlyozza a hőmérséklet változásának hatásait, a skála bizonyos szennyeződéseit, a skála visszaverő képességének változását és az IRED öregedését.

Az AGC (automatikus erősítésszabályozó) rendszer egy olyan szabályozó hurok, amely az inkrementális útmérő jeleinek AC-komponensét méri, és ehhez állítja a fényszabályozó DC-szervó célértékét. Ez a rendszer használható a mérőfej AC teljesítményét befolyásoló tényezők (pl. a skálán található zsír/ujjlenyomatok) kompenzálására. A rendszer sikerrel használható a kimenőjel-amplitúdó 1 Vpp értéken tartására. Az AGC funkció szükség szerint ki- és bekapcsolható.

A csúcsteljesítmény, azaz a rendszerek maximális szélességű dinamikai tartománya minden esetben az útmérő rendszer telepítésének optimalizálásával érhető el.
A CAL és AGC funkciók a QUANTiC, VIONiC, TONiC és ATOM készülékeknél állnak rendelkezésre.

Mit jelent az inkrementális útmérő jelek pozíció- (időbeli) késleltetése?

Az inkrementális útmérő rendszerek késleltetése számos tényezőtől függ, úgymint a kimenet típusa, az optikai fokozat, az analóg és digitális elektronikus fokozat, a vonali hajtás/vevő és a kábelezés kialakítása/hossza. Ezek az értékek ugyan ismertek, de köztudottan nehezen dokumentálhatók, ezért pontos használati tanácsokért kérjük, forduljon a Renishaw helyi képviseletéhez.

Abszolút – EVOLUTE™

Mi a különbség az EVOLUTE és a RESOLUTE útmérősorozat között?

Az EVOLUTE és a RESOLUTE a Renishaw jelenlegi kínálatának 2 abszolút útmérő sorozata. Műszaki adataik eltérései a következők:

JellemzőEVOLUTERESOLUTE
Felbontás50, 100 vagy 500 nm1, 5 vagy 50 nm
Pontosság±10 µm/m±5 µm/m (RTLA)
SDE±150 nm±40 nm
Remegés≤10 nm RMS≤10 nm RMS
Szabad magasság (tűréshatár)0,8 ± 0,25 mm0,8 ± 0,15 mm
Merőleges tengelyhez képesti szögeltérés (tűréshatár)±0,75°±0,5°
Vízszintes síkhoz képesti szögeltérés (tűréshatár)±0,5°±0,5°
Hossztengely mentén történő elforgás (tűréshatár)±0,5°±0,5°

Milyen alkalmazásokhoz javasolt az EVOLUTE sorozat?

Az EVOLUTE sorozat abszolút útmérőhöz képest továbbfejlesztett telepítési tűréshatárokkal rendelkezik, biztosítva a gyors és könnyű telepítést a finombeállítás szükségessége nélkül. Ez az EVOLUTE útmérőket az olyan nagyszériás eredetialkatrész-gyártói alkalmazásokhoz teszi tökéletes eszközzé, ahol a gépépítési idő kritikus fontosságú, mivel az alkatrészek beépítésekor megtakarított idő rövidebb gyártási átfutási határidőket eredményez, ami növeli a nyereségességet.

Mely protokollokat támogatja az EVOLUTE sorozat?

Az EVOLUTE útmérő támogatja a BiSS C, Mitsubishi (J4 sorozatú szervohajtásokkal és a szerszámgépeken használható MDS-D2/DH2/DM2/DJ hajtásokkal) és a Yaskawa (Sigma-5 és Sigma-7 SERVOPACK) soros kommunikációs protokollokat.

Inkrementális – QUANTiC™

Milyen skálák állnak rendelkezésre a QUANTiC útmérőkkel?

A QUANTiC olvasófej kompatibilis a kétirányú optikai IN-TRAC referenciajelekkel ellátott RTLC40-S rozsdamentes acél szalagskálával, a FASTRACK™ RTLC40 pályarendszerrel, valamint a forgójeladókhoz (szögelfordulás-érzékelőkhöz) használható RESM40 gyűrűkkel.

Mely alkalmazásokhoz javasolt a QUANTiC sorozat?

A QUANTiC útmérőt rendkívül széles telepítési tűréshatárokkal, ugyanakkor szuperkompakt alaktényezőjével és kiváló méréstechnikai teljesítményével gyártók és rendszerintegrátorok részére tervezték. A QUANTIC útmérők az olyan, könnyen telepíthető rendszert kereső mérőállvány-építő cégek számára ideális, akinek a helyzet-előreszámítási képességekre is szükségük van, csökkentve a telepítési időt és növelve a teljesítményt. Egyéb alkalmazási területek például a többtengelyes rendszerek, a félvezetők gyártása és a nagy tengelyhosszú alkalmazások.

Mik az előnyei a professzionális diagnosztikai eszköznek (ADT)?

A QUANTiC sorozat kompatibilis az ADTi-100 és az ingyenes ADT View kísérőszoftverrel, amely lehetővé teszi a QUANTiC olvasófej beállítási és kalibrálási rutinjának vezérlését és monitorozását, valamint a helyi diagnosztikát és hibaelhárítást. A szoftverfunkciók között megtalálható a továbbfejlesztett grafika, az automatikusan generált jelerősség–pozíció diagramok, a Lissajous-görbék, a DRO-kimenet és az olvasófej osztásának jelzése.

Tudjon meg többet a www.renishaw.hu/adt honlapon.

Inkrementális - VIONiC™

Mi a különbség a VIONiC és a TONiC útmérősorozat között?

Alább összefoglalva olvashatók a Renishaw inkrementális, szuperkompakt termékeinek főbb megkülönböztető jellemzői:

Jellemzők

VIONiC

TONiC

Kimenetek

5 µm-től 2,5 nm-ig terjedő digitális felbontású kimeneti jelek közvetlenül az olvasófejből

Csak 1 Vpp-s analóg kimenet.

Az RS422 5 µm és 1 nm közötti digitális felbontású kimeneti jelek Ti, TD vagy DOP interfészhez csatlakoztatva érhetők el

Osztás alatti hiba

Jellemzően < ±15 nm

Jellemzően < ±30 nm

Remegés (RMS)

1,6 nm alsó határig

0,7 nm alsó határig

Maximális sebesség

12 m/s

10 m/s

Milyen skálák állnak rendelkezésre a VIONiC olvasófejekkel?

A VIONiC™ olvasófejeket a legújabb fejlesztésű, kétirányú optikai IN-TRAC™ referenciajelekkel ellátott RTLC-S rozsdamentes acél szalagskála, valamint FASTRACK™ / RTLC pályarendszerek és REXM nagy pontosságú szöghelyzet-jeladó egészíti ki, a bevált RSLM rozsdamentes acél skála, a nagy pontosságú, alacsony tágulási együtthatójú, nagy stabilitású RELM skála és az RESM forgójeladó-gyűrűk mellett.

Mik az előnyei a professzionális diagnosztikai eszköznek?

A professzionális diagnosztikai eszköz olyan felhasználói szoftverrel rendelkezik, amellyel vezérelhetők és felügyelhetők a VIONiC és QUANTiC beállítási és kalibrálási rutinjai. Az új szoftverfunkciók között megtalálhatók a továbbfejlesztett grafika, az automatikusan generált jelerősség-pozíció diagramok, a Lissajous-görbék, a DRO-kimenet és az olvasófej osztásának jelzése. Fejlett távkalibrálási funkciói révén ez a beállító eszköz ideális a gyártósori telepítéshez. Tudjon meg többet a www.renishaw.hu/adt honlapon.

Milyen alkalmazásokhoz javasolt a VIONiC sorozat?

A VIONiC-et úgy tervezték, hogy az egész rendszer mérete egy nagy teljesítményű rendszer esetén elérhető legkisebb legyen, miközben élvonalbeli teljesítményt nyújt a ciklikus hiba (SDE), remegés és pontosság tekintetében. A VIONiC főbb alkalmazási területe a lineáris motorokban lesz, ahol nagy vezérlőjel-erősítésre és sávszélességre van szükség ahhoz, hogy minimálisra csökkenjen az állandó pozíció beállásának időigénye, és meg lehessen valósítani az állandó sebességű mozgást. A sebességhibákat a jeladó kimeneti pontatlanságai okozzák, amelyet a vezérlőjel-erősítés is felerősít: A VIONiC a lineáris motorok tervezőinek a legjobb univerzális útmérőmegoldást kínálja a sebesség (nyomaték) ingadozásának kiküszöböléséhez. Egyéb potenciális alkalmazási lehetőségek a kis elmozdulású mérőállványok, a többtengelyes platformok, a nagy, tokozott, direkt hajtást biztosító forgó (DDR) motorok, félvezetők, orvostechnikai eszközök, ill. minden kis helyigényű, de a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazás.

Inkrementális - TONiC™

Hogyan csatlakoznak mechanikailag a TONiC útmérő interfészek a géphez vagy a vezérlőszekrényhez?

A TONiC interfészek közvetlenül csatlakoztathatók a rögzítőpálcákkal ellátott, 15 pólusú, D típusú bementi aljzatokra, mivel méretük megegyezik a szabványos 15 pólusú, D típusú dugaszéval. Másik megoldásként a Renishaw egy egyszerű tartót is kínál, amely két M4-es csavarral csatlakoztatja a TONiC interfészt egy rögzítőfelületre. A tartó cikkszáma A-9690-0015.

Inkrementális – ATOM DX™

Milyen skálák állnak rendelkezésre az ATOM DX útmérőkkel?

Az ATOM DX ólvasófej kompatibilis a rozsdamentes acél RTLF szalagskálával, az RCLC üveg mérőléccel, az RCDM forgójeladó- (szögelfordulás-érzékelő) tárcsával és a CENTRUM™ CSF40 forgójeladó- (szögelfordulás-érzékelő) tárcsával.

Milyen csatlakozó van az ATOM DX felső kivezetésű változatán?

Az ATOM DX olvasófejen 10 pólusú JST csatlakozó található, amelyhez 10SUR-32S csatlakozó illik.

Kapható Önöknél kábel felső kivezetésű olvasófejekhez?

Igen. 15 pólusú D-típusú csatlakozókat és 10 pólusú JST (SUR) csatlakozókat árusítunk négy méretben: 0,5, 1, 1,5 és 3 méter hosszú változatban. A cikkszámokat itt találja: ATOM DX data sheet.

Inkrementális - ATOM™

Milyen szempontokat kell figyelembe venni ACi interfészek használata esetén?

Az ACi interfészt úgy terveztük, hogy integrálható legyen az ügyfél által használt berendezésbe, így nincs saját készülékháza. A kiváló teljesítmény biztosításához a végfelhasználónak megfelelő árnyékolásról kell gondoskodnia (a rádiófrekvenciás emisszió és érzékenység csökkentéséhez), továbbá hatékony elektromos és mechanikus csatlakozást kell kialakítania a kábelek árnyékolásaival. A legjobb teljesítmény általában úgy érhető el, ha az árnyékolások a gerjesztési földhibavédelmi egységre (FG) csatlakoznak.

Milyen szempontok befolyásolják az interfész kiválasztását ATOM használata esetén?

Számos olyan tényező van, amely befolyásolhatja az ATOM olvasófejjel együtt használt interfész kiválasztását. Ezek közül a legfontosabb többek között a felbontás, a rendszer maximális sebessége, az osztás alatti hiba (SDE) vagy az interfész mérete. A következő táblázat ezeket a tényezőket hasonlítja össze.

Interfész típusa

Felbontás
20 µm-es rendszer 40 µm-es rendszer

Maximális sebesség
20 µm-es rendszer 40 µm-es rendszer

SDE
20 µm-es rendszer 40 µm-es rendszer

Interfész mérete (h x sz x m)

Ti

5 µm és 1 nm között

10 µm és 2 nm között

10 m/s

20 m/s

< ±50 nm

< ±100 nm

67 mm x 40 mm x 16 mm

Ri

5 µm és 0,5 µm között

10 µm és 1 µm között

10 m/s

20 m/s

< ±100 nm

< ±150 nm

52 mm x 40 mm x 16 mm

Ri

0,2 µm és 50 nm között

0,4 µm és 0,1 µm között

0,8 m/s

1,6 m/s

< ±125 nm

< ±220 nm

52 mm x 40 mm x 16 mm

ACi

1 µm és 0,1 µm között

2 µm és 0,2 µm között

6,5 m/s

13 m/s

< ±100 nm

< ±150 nm

25 mm x 25 mm x 9,5 mm

ACi

50 nm és 10 nm között

0,1 µm és 20 nm között

0,35 m/s

0,7 m/s

< ±125 nm

< ±220 nm

25 mm x 25 mm x 9,5 mm

Mi az a legrövidebb mérési távolság, amelyen az ATOM sikerrel kalibrálható?

Az ATOM sikeres kalibrálásához (a referenciajellel együtt) ±120 µm tengelyelmozdulás szükséges (azonban több menetre lehet szükség ezen a távolságon, ha a kezdeti jelszint nagyon alacsony vagy magas).

A rövidebb (50 mm-nél kisebb) RTLF skálákat hozzá lehet fixen ragasztani a hordozófelülethez?

Igen. A legtöbb olyan esetben, ahol kevés hely áll rendelkezésre, az RTLF skálát közvetlenül a hordozófelülethez lehet rögzíteni fix ragasztással. Az adott alkalmazásra vonatkozó további tanácsokért forduljon a Renishaw helyi képviseletéhez.

Mennyire érzékeny az ATOM az olajszennyeződésre?

Az ATOM és a Renishaw többi „optikailag szűrő” útmérő rendszere az optika egyedülálló működési elvének köszönhetően közepes zsír- és olajszennyezettség mellett is megbízhatóan működik. A szennyezettség egyetlen hátrányos hatása az, hogy csökken az inkrementális jelamplitúdó - ami az AGC funkcióval kompenzálható.